Yo-tutkinto

Opintosuunnitelma

Opintojen alussa tehdään opetushenkilöstön tuella henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka sisältää

  • opiskelusuunnitelman
  • ylioppilastutkintosuunnitelman sekä
  • jatko-opinto- ja urasuunnitelman.

Ylioppilastutkintosuunnitelma

Yo-suunnitelma sisältää kirjoitettavat oppiaineet ja niiden suoritusajankohdat. Samalla se ohjaa kurssien valintaa. Pääosin kirjoituksen ajoitetaan abivuoden syksylle ja keväälle.

Ylioppilastutkintoon täytyy valita vähintään neljä koetta.

  • Äidinkielen koe on kaikille pakollinen.

Seuraavista on valittava kolme koetta: 

  • toinen kotimainen kieli
  • vieras kieli
  • matematiikka
  • reaalikoe

Näistä viidestä äidinkieli ja kolme muuta on valittava pakollisiksi kokeiksi. Ylimääräisiä kokeita voi kirjoittaa niin monta kuin haluaa.

Kokelaan on suoritettava vähintään yhdessä pakollisessa aineessa pitkän oppimäärän koe. Halutessaan kokelas voi suorittaa useampiakin pitkän oppimäärän kokeita. Niitä järjestetään matematiikassa ja kielissä.

Ylioppilastutkintoon kannattaa suunnitella huolella yhdessä opinto-ohjaajan kanssa jatkokoulutustoiveita palvelevaksi kokonaisuudeksi.

Ylioppilastutkinto pitää suorittaa kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana, joten älä siis aloita tutkintoasi liian aikaisin! Tutkintoa voi täydentää myöhemmin.

Ylioppilaskirjoituksiin voi osallistua, kun kaikki pakolliset kurssit on suoritettu. Hyödyllistä on opiskella myös valtakunnalliset syventävät kurssit ja abien kertauskurssit. Kokeen kysymykset perustuvat pakollisten ja syventävien kurssien sisältöihin.

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haettaessa yo-tutkintoarvosanoista annetaan lähtöpisteitä, joten tutustu opintopolku.fi ja oppilaitosten Hakijoille-sivustoihin hyödyntääksesi tietoja suunnitteluusi.
 

Lisää tietoa ylioppilastutkinnosta löydät osoitteesta https://www.ylioppilastutkinto.fi/.