Kylät

Kyliltä kymmenen minuuttia keskustaan

Oulaisten kaikki kylät sijaitsevat noin kymmenen kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustaajaman palveluista.  Hyvät maantieyhteydet Pyhäjoen molemmin puolin ja kantatie mahdollistavat nopean ja helpon siirtymisen kyliltä ja kylille.

Puhdasta ja rauhallista ympäristöä ilman merkittäviä maisema- ja meluhaittoja

Oulaisten kylillä on luontoa ja maaseutumaisemaa, tilaa ja mahdollisuuksia elää, asua ja yrittää. Useimmat Oulaisten kylistä sijaitsevat kaupungin läpi virtaavan Pyhäjoen varrella tai Piipsjärven läheisyydessä.

Lähikoulut, kohtuulliset koulumatkat ja ryhmäkoot

Matkanivan, Lehtopään, Piipsjärven ja Petäjäskosken kylillä on myös omat toimivat lähikoulut, joissa lapsilla on mahdollisuus aloittaa opintiensä turvallisissa ja terveellisissä oppimisympäristöissä.

Kylien omilta kotisivuilta löytyy lisää tietoa kylistä, niiden toiminnasta sekä mm. tonttitarjonnasta:

Matkaniva
Mäyrä
Petäjäskoski
Piipsjärvi
 

Oulaisten kylien neuvosto

Oulaisten kylien neuvosto perustettiin 13.4.2015. Kylätoimintavastaavana toimii Jarmo Soinsaari, p. 044 4793208. 

Oulaisten kylien neuvoston tarkoituksena on: 

 • kylätoiminnan elinvoimaisuuden vahvistaminen
 • kyläyhdistysten yhteistoiminnan edistäminen ja lisääminen
 • paikallisten palveluiden ja elinkeinojen edistäminen
 • toimia Oulaisten kyläyhdistysten yhteistyöelimenä
 • kotiseutuhengen vaaliminen
 • aloitteiden tekeminen kyläasioissa
 • yhteisten tapahtumien organisointi ja järjestäminen
 • yhteisten retkien järjestäminen
 • kylätoimintaan vaikuttaminen yleisellä tasolla
 • yhteistyö Rieska-Leaderin toimintaryhmän kanssa
 • yhteistyö Pohjois-Pohjanmaan kylät ry:n kanssa

Jäsenet

Kylien neuvostossa on edustus kaikilla Oulaisten kyläyhdistyksillä. Jokainen kyläyhdistys nimeää kylien neuvoston kokouksiin 2-3 edustajaa, lisäksi paikallislehti Pyhäjoseutu kutsutaan mukaan, samoin Rieska-Leaderin hallituksen Oulaisten edustaja. Kokouksessa 7.4.2022 päätettiin kutsua kokouksiin Oulaisten kaupungin edustajia, sekä päättäjiä että viranhaltijoita. Lisäksi kokouksiin kutsutaan Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n edustajia.

Kokoukset

Kylien neuvosto pitää vuosittain vähintään kaksi kokousta. Kokouskutsut lähetetään sähköpostitse. Koollekutsujana toimii kaupungin kylätoimintavastaava. Kokouspalkkioita ei, eikä muitakaan kokoukseen liittyviä korvauksia, makseta.  

Näitä toimintaperiaatteita voidaan tarvittaessa muuttaa ja täydentää Oulaisten kylien neuvoston kokouksessa. 

Oulasten kylien neuvoston kokousten muistiot: 

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n toimintaan voit tutustua heidän omilta sivuilta.

Lisäksi Oulaisten kaupunki hallinnoi Rieska-Leaderin rahoittamaa Kyläillen! -hanketta. Hanke jatkuu helmikuulle 2024. Hankevetäjänä toimii Elina Piippo, elina.piippo@oulainen.fi, p. 044 4793875. Hankkeessa kehitetään kyliä ja yhteistyötä Oulaisten keskusta-alueen kanssa. Ollaan mukana tapahtumissa, järjestetään itse, kehitetään kylien vetovoimaa ja palveluita. Lisäksi päivitetään kyläsuunnitelmat ja luodaan turvallisuussuunnitelmia.