Kylät

Kyliltä kymmenen minuuttia keskustaan

Oulaisten kaikki kylät sijaitsevat noin kymmenen kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustaajaman palveluista.  Hyvät maantieyhteydet Pyhäjoen molemmin puolin ja kantatie mahdollistavat nopean ja helpon siirtymisen kyliltä ja kylille.

Puhdasta ja rauhallista ympäristöä ilman merkittäviä maisema- ja meluhaittoja

Oulaisten kylillä on luontoa ja maaseutumaisemaa, tilaa ja mahdollisuuksia elää, asua ja yrittää. Useimmat Oulaisten kylistä sijaitsevat kaupungin läpi virtaavan Pyhäjoen varrella tai Piipsjärven läheisyydessä.

Lähikoulut, kohtuulliset koulumatkat ja ryhmäkoot

Matkanivan, Lehtopään, Piipsjärven ja Petäjäskosken kylillä on myös omat toimivat lähikoulut, joissa lapsilla on mahdollisuus aloittaa opintiensä turvallisissa ja terveellisissä oppimisympäristöissä.

Kylien omilta kotisivuilta löytyy lisää tietoa kylistä, niiden toiminnasta sekä mm. tonttitarjonnasta:

Matkaniva

Mäyrä

Petäjäskoski

Piipsjärvi
 

Kylätoimintavastaavana toimii kulttuurituottaja Tuula Aitto-oja, p. 044 4793239.

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n toimintaan voit tutustua heidän omilta sivuilta.