Varhaiskasvatus

Oulaisten varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamassa kokonaisuudessa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan.

Varhaiskasvatusta järjestetään kunnallisissa Metsolan ja Laukkalinnan päiväkodeissa, yksityisessä Emilio Kids Oy:n Emilian ja Tuutikin Tuvan päiväkodeissa sekä kunnallisessa perhepäivähoidossa.

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta, johon osallistumisesta vanhemmat päättävät. Koulun aloitusta edeltävä esiopetus on toiminnallista varhaiskasvatusta, johon osallistuminen tuli velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen.

Opetushallitus varhaiskasvatuksen asiantuntijavirastona laatii ja päättää valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta on laadittu Oulaisten varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatuspaikoissa jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. Kiireellisissä tapauksissa varhaiskasvatuspaikka järjestetään kahden viikon kuluessa.

 

 

Varhaiskasvatustoimiston käynti- ja postiosoite:

Lautatarhankatu 7 B 2. krs
ma-pe 9.00-11.00 ja 12.00-15.00. 
varhaiskasvatus@oulainen.fi 

Yhteystiedot:
Varhaiskasvatusjohtaja Anne Järvenpää
p. 044 4793287, anne.jarvenpaa@oulainen.fi

Varhaiskasvatusohjaaja Reetta Lievonen (virkavapaalla)

Palvelusihteeri Maritta Salonpää
p. 044 4793299, maritta.salonpaa@oulainen.fi

Erityislastentarhanopettaja
Kaisa-Elina Korhonen, p. 044 4793617
kaisa-elina.korhonen@oulainen.fi