Koulukuljetus

Kuljetuksen myöntämisen perusteet 

Koulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa julkista liikennettä. Muita kuljetusmuotoja (taksi) käytetään toissijaisesti täydentämään julkisen liikenteen yhteyksiä. 

Koulumatkan pituus 

Koulumatkan pituus mitataan lyhintä, jalankulkukelpoista, turvallista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin kotitontin portilta koulutontin portille. Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle, vaan kuljetus voidaan järjestää myös vain osalle matkasta. 

Koulukuljetusetuuden saavat: 

a) esiopetuksessa oleva oppilaan koulumatka on yli 3 km 

b) 1-3 luokan oppilaan koulumatka on yli 3 km 

c) 4-9 luokan oppilaan koulumatka on yli 5 km 

d) Erityisopetuksessa olevien oppilaiden kuljetustarve ratkaistaan tapauskohtaisesti pitäen lähtökohtana kuitenkin yleisiä koulumatkapituusperusteita.

Lisää koulukuljetuksen järjestämisestä oheisesta linkistä Esi- ja perusopetuksen koulukuljetusperiaatteet päivitetty 2.11.2022

 

Kuljetusaikataulut ja muutokset nyt sovelluksessa

Taksilla ajettavien koulukuljetusten palvelujärjestelmä otetaan koekäyttöön maaliskuussa hiihtoloman jälkeen. Kuljetusperuutukset tehdään sovelluksen kautta.

MunApp sovellus tuo tiedot koulukuljetuksista kännykkään.

Sovelluksessa ilmoitetaan kuljetusaikataulut, eli oppilaan haku- ja noutoajat. Pääset huoltajana tekemään sovelluksen kautta peruutukset oppilaan kuljetuksiin esimerkiksi sairastumisen takia. Myös jos oppilaan kuljetustarve vaihtelee eri viikkoina, huoltaja ilmoittaa kuljetustarpeesta sovelluksessa, eikä erillisiä listoja enää toimiteta liikennöitsijälle.

Ota sovellus käyttöön liitteenä olevien ohjeiden mukaan!