Vireillä olevat kaavoitushankkeet

1. Oulas kaupunginosan korttelin 1 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos (entisen linja-autoaseman ja hotellin tontti).
Asemakaavan muutosluonnos nähtävillä 15.2 - 28.2.2018 välisen ajan.

       

Asemakaavan muutosluonnos          

Asemakaavan selostus       

Havainnepiirustus               

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

Seurantalomake                

Sijainti.jpg

Kaava-alueen sijainti.

 

Yhteystiedot:

Tekninen johtaja Markku Ketonen
p. 044 4793250

Kiinteistörekisterinhoitaja Kaija Mikkola
p. 044 4793264

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@oulainen.fi