Vieraslajit

Vieraslajien torjunta

Vieraslajit voivat uhata alueen alkuperäistä lajistoa ja luontotyyppejä. Haitallisia vieraskasvilajeja ovat esimerkiksi komealupiini, kurtturuusu, jättiputki ja jättipalsami. Eläimistä haitallisiksi vieraslajeiksi on luokiteltu esimerkiksi espanjansiruetana ja minkki.

EU:n tai kansalliseen vieraslajiluetteloon lukeutuvia haitallisia vieraslajeja koskevat lakisääteiset velvoitteet. Niitä ei saa päästää ympäristöön, tuoda maahan, pitää hallussa, kasvattaa, kuljettaa, välittää, saattaa markkinoille eikä myydä tai muuten luovuttaa. Mitään vieraslajia ei saa päästä leviämään ympäristöön.

Kansallisen vieraslajiportaalin verkkosivun (www.vieraslajit.fi) avulla voi tunnistaa vieraslajeja ja ilmoittaa havainnoista sekä tehdyistä torjuntatoimista. Sivuilta löytyy lisää tietoa ja kuvia vieraslajeista, karttoja vieraslajien levinneisyydestä sekä torjuntaohjeita.

Vieraslajien siemeniä ja juuria sisältävä kasvijäte, sekä maa-aines kuuluvat poltettavaan jätteeseen. Lisätietoa vieraslajijätteen hävittämisestä: www.vestia.fi/jate/vieraslajit 

Ilmoita havainnostasi!

www.vieraslajit.fi

 

Lisätietoa vieraslajeista:

mmm.fi/vieraslajit