Lautakunnat

Keskusvaalilautakuntaa lukuunottamatta lautakuntien puheenjohtajat valitaan kaupunginvaltuuston jäsenistä. Vähintään puolet jäsenistä ja varajäsenistä valitaan kaupunginvaltuuston jäsenistä. Valtuusto valitsee lautakuntien varsinaisista jäsenistä yhden varapuheenjohtajan. Jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnista määrätään vaalilaissa. Lautakuntien tarkemmat tehtävät määritellään kaupungin hallintosäännössä.

Elinvoimalautakunta

Elinvoimalautakunnan tehtäväalueena on elinvoimaisuuden- ja työllisyyden edistäminen elinkeinoja kehittämällä, kaupunkimarkkinointi sekä elinkeino- ja palveluohjelman laatiminen. Esittelijänä toimii elinkeino- ja kehitysjohtaja.

Jäsenet:
Jari Männikkö, puheenjohtaja
Arja Salmela, varapuheenjohtaja
Vuokko Hiltunen
Mika Ilomäki
Merja Krapu
Kari Käräjäoja
Hannu Merilehto

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan tehtäväalueena on valtiollisten ja kunnallisten vaalien toimittaminen. Esittelijänä toimii puheenjohtaja.

Jäsenet:
Maarit Grekula, puheenjohtaja
Jouko Lauronen, varapuheenjohtaja
Marko Honkala
Tuomas Honkonen
Minna Jylkkä

Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta johtaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Lautakunta edustaa kaupunkia ja käyttää puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa. Esittelijänä toimii perusturvajohtaja.

Jäsenet:
Sari Rajaniemi, puheenjohtaja
Janne Kuoppamäki, varapuheenjohtaja
Sari Hänninen
Sirpa Järvelä
Reino Manninen
Mauri Myllykangas
Eino Nurkkala
Arto Pajala
Anneli Rajaniemi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta ohjaa ja valvoo hyvinvointipalveluiden järjestämistä ja saatavuutta kaupunkilaisille. Lautakunnan vastuualueeseen kuuluu varhaiskasvatus, koulu-, kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi sekä vapaa sivistystyö, joukkoliikenne ja ruokahuolto. Esittelijänä toimii sivistys- ja kulttuurijohtaja.

Jäsenet:
Veli Tirilä, puheenjohtaja
Mika Antikka, varapuheenjohtaja
Jonne Haapala
Pekka Heiska
Sirpa Järvelä
Rebekka Kangasharju
Heli Koivukangas
Sami Oja
Janette Rajaniemi

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään Kuntalaissa. Tarkastuslautakunta vastaa ulkoisesta valvonnasta ja valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. 

Jäsenet:
Janette Rajaniemi, puheenjohtaja
Päivi Rantaeskola, varapuheenjohtaja
Anne Hannus
Kari Hyytiäinen
Juhani Kärki

Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan tehtäväalueita ovat: tekninen hallinto, toimitilojen vuokraus, investoinnit: kiinteistöt, kunnallistekniikka, tilapalvelut: kiinteistöjen hoito ja ylläpito, siivouspalvelut, kuntatekniikan palvelut: kunnallistekniikan hoito ja ylläpito, viemäriliikelaitos, yleiset alueet: puistojen, kaupungin omistamien metsien ja viheralueiden, torien hoito ja ylläpito, jätehuolto oman toiminnan osalta, varikkotoiminnot, liikuntapaikkojen hoito ja ylläpito, kaavoituspalvelut, mittaus- ja kartoituspalvelut, tonttien markkinointi, myynti ja vuokraus. Esittelijänä toimii tekninen johtaja.

Jäsenet:
Antti Mäkelä, puheenjohtaja
Osmo Hintsala, varapuheenjohtaja
Ilari Hannus
Minna Jylkkä
Salme Mäyrä
Miika Oksanen
Heikki Pirnes
Sari Rajaniemi
Arja Salmela

Valvonta- ja lupalautakunta

Valvonta- ja lupalautakunnan tehtäväalueita ovat rakentamisen neuvonta ja valvonta, ympäristön- ja luonnonsuojelu ja jätehuollonv valvonta. Esittelijöinä toimivat rakennustarkastaja sekä ympäristönsuojelu- ja ympäristölupa-asioissa ympäristösihteeri.

Jäsenet:
Heikki Hautala, puheenjohtaja
Merja Raninen-Pinola, varapuheenjohtaja
Antti Mäkelä
Tatu Oja
Jarkko Ollila
Kari Mehtälä
Tea Ruha
Marita Toiviainen
Maija-Liisa Tuominen

kokousnuija.jpg