Oulaisten omatoimikirjasto

Omatoimikirjastopalveluilla tarkoitetaan sellaisia kirjastopalveluita, joita asiakas käyttää omatoimisesti varsinaisten asiakaspalveluaikojen ulkopuolella.

 

KIRJASTON OMATOIMIAJAT

Talvella 1.9.2023 - 31.5.2024

Ma - Ti ja To  klo 9-12 ja 19-21

Ke 9-10 ja 19-21

Pe klo 9-10 ja 16-21

La 9-11 ja 15-21

Su 9-21

Omatoimiaikana pääset kirjastoon kirjastokortilla ja siihen liitetyllä PIN-koodilla, joka on sama kuin verkkokirjaston salansana. PIN-koodin saat asiakaspalvelusta esittämällä henkilöllisyystodistuksen. 

Omatoimiaikana voit tulla kirjastoon etsimään kirjoja, lainaamaan ja palauttamaan lainoja sekä lukemaan lehtiä. Voit myös noutaa saapuneita varauksia, jotka löytyvät varaushyllystä viestillä ilmoitetun numeron perusteella numerojärjestyksessä. Muista lainata hakemasi varaukset!

 

OMATOIMIKIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT

Kirjaston käyttösäännöt ovat voimassa myös kirjaston omatoimiaikoina. Omatoimiaikana kirjaston tiloja valvotaan kamera- ja kulunvalvonnan avulla. Jokaisen omatoimikirjaston asiakkaan on kirjauduttava sisälle omalla henkilökohtaisella kirjastokortilla ja siihen liitetyllä PIN-koodilla. PIN-koodin saa kirjaston aukioloaikoina asiakaspalvelusta. Asiakkaan tulee varmistaa, että omatoimiajalla kirjastoon ei tule samalla ovenavauksella sisään muita henkilöitä. Sisään kirjautunut asiakas on vastuussa niin omasta kuin mukanaan tulleiden muiden asiakkaiden käyttäytymisestä ja on velvollinen korvaamaan mahdolliset vahingot. Vahingonkorvauksiin sovelletaan Joki-kirjastojen käyttösääntöjä ja vahingonkorvauslakia (412/1974).

Omatoimikirjaston asiakkaan tulee lähtökohtaisesti olla vähintään 15-vuotias, mutta huoltajan luvalla myös alle 15-vuotias voi saada luvan omatoimikirjaston käyttöön. Tällöin huoltajan tulee täyttää lupahakemus ja käydä kirjastolla todistamassa henkilöllisyytensä. Alle 15-vuotiaat lapset voivat käydä omatoimikirjastossa yhdessä huoltajansa kanssa ilman omaa kirjastokorttia. Kirjasto on yleinen tila, jossa noudatetaan järjestyslakia (612/2003). Järjestyslain nojalla kirjastossa on myös omatoimiajalla kiellettyä muun muassa järjestyksen häiritseminen esimerkiksi metelöimällä, toista henkilöä uhkaava käytös joko fyysisesti tai sanallisesti sekä päihteiden käyttö. Jokainen omatoimikirjaston käyttäjä on omalta osaltaan velvollinen ylläpitämään kirjaston siisteyttä, järjestystä ja turvallisuutta.

Omatoimiaikana asiakas huolehtii itse tiedonhausta sekä aineiston lainaamisesta ja palauttamisesta omatoimikirjastolaitteiston avulla. Kirjaston sulkeutuessa omatoimiajan päätteeksi kirjastotilasta on poistuttava välittömästi. Tilaan jääminen aiheuttaa hälytyksen ja kirjasto voi tarvittaessa laskuttaa asiakasta tämän aiheuttamasta hälytyksestä. Kirjaston käyttösääntöjen ja järjestyslain rikkominen voivat johtaa omatoimikirjaston käytön estoon. Rikkomuksista tehdään myös tarvittaessa rikosilmoitus poliisille.

 

ONGELMATILANTEET

Kiinteistöä koskevissa häiriö- ja vikatilanteissa ota yhteyttä kiinteistöpäivystyksen numeroon 050-540 3644

Häirintä-, ilkivalta-, sairaus- tai palotapauksista ilmoita yleiseen hätänumeroon 112