Palveluntarpeen varaaminen

Palveluntarve varataan vähintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan ja tarkistus tehdään vanhempien kirjallisen hakemuksen (lomakkeen tai sähköpostin) perusteella seuraavasta kalenterikuukaudesta lähtien.  Esimerkiksi työpaikan vaihdos, osa-aikatyö tms. voivat olla palveluntarpeen määrän tarkistamisen perusteita. Vanhempien lomat eivät ole tarkistusperuste.

Varhaiskasvatusaika valitaan kolmesta vaihtoehdosta:

  • Enintään 86h kuukaudessa (keskimäärin enintään 20h viikossa)
  • Yli 86h - 150h kuukaudessa (keskimäärin 20h - 35h viikossa)
  • Yli 150 h kuukaudessa ( keskimäärin yli 35h viikossa)

Palveluntarve ja asiakasmaksu

Varhais-kasvatus-aika / kk Maksu-prosentti Nuorin lapsi max maksu

Seuraava lapsi
max maksu

Seuraavat lapset max maksu

Enintään 86h/kk  50% 145€ 73€ 29€
Yli 86h-150h/kk 75% 217€ 108€ 43€
Yli 150h/kk      100% 289€ 144€ 58€


Jos lapselle varattu varhaiskasvatusaika kuukaudessa ylittyy, peritään kyseiseltä kuukaudelta asiakasmaksu suuremman varhaiskasvatusajan mukaan. Jos varattu aika ylittyy kahtena perättäisenä kuukautena, palveluntarpeen katsotaan muuttuneen ja varhaiskasvatuksen sijoitus- ja maksupäätökset muutetaan automaattisesti isomman varhaiskasvatusajan mukaisesti.