Talous

Talousarvio

Kaupungin toiminnassa ja taloudessa noudatetaan talousarviota. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuosittain talousarviossa toimielimille toimielinkohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot.

Kaupunginjohtaja ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat alaisensa toiminnan osalta. Kaupunginhallitus ohjaa ja valvoo toimintaa ja taloutta sekä talousarvion toteutumista.

Verotus vuonna 2024

Tuloveroprosentti 10,00

Kiinteistöveroprosentit:

  • Yleinen 1,30
  • Vakituisten asuinrakennusten 0,75 
  • Muiden asuinrakennusten 1,20 
  • Yleishyödyllisten yhteisöjen yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä olevat rakennukset tai maapohjat 0,00 
  • Rakentamattomat maapaikat 5,00 
  • Voimalaitokseen tai ydinpolttoaineen loppusijoitukseen kuuluva rakennus tai rakennelma 3,10 

Tilinpäätös

Vuosittain laadittavasta toiminta- ja tilinpäätöskertomuksesta löytyy yleistietoa kaupungista, selvitys taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta sekä kaupungin tilinpäätöksen olennaiset tiedot.

Tilintarkastus

Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. 

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.