Nähtävillä olevat suunnitelmat

Väinölänpuiston puistoaluetta sekä siihen liittyvää Taidetalo Väinölän tonttia (ns. Väinölänrantaa) koskeva yleissunnitelmaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 17.3 - 30.3.2021 väliseksi ajaksi.

Mahdolliset muistutukset yleissuunnitelmaehdotuksen johdosta on tehtävä kirjallisesti ennen nähtävänäoloajan päättymistä tekniselle lautakunnalle, osoite Lautatarhankatu 7 A, 86300 Oulainen tai sähköpostitse osoitteeseen kaupunki@oulainen.fi 

Linkit nähtävillä olevaan aineistoon:

Suunnitelma
Mallinnus A
Mallinnus B
Mallinnus C
Ilmakuva

 

 

 

Yhteystiedot:

Kuntatekniikan päällikkö
Hannu Yppärilä
p. 044 4793254

Kartoittaja
Esko Korkiakoski
P. 044 4793261