Yrityspalvelut

Yrityspalvelut

Oulaisten keskustaan ollaan avaamassa VauHaus-konseptin mukainen yhteistyötila, jonka yhteydessä toimivat Oulaisten kaupungin elinkeinopalvelujen kokonaisuus.

NIHAK on seudullinen kehitysyhdistys, joka tuottaa yritys- ja aluekehityspalveluja Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa. Kuntakohtaiset yrityspalvelut sisältävät tyypillisesti paikallisten yritysten liikeidean kehittämiseen, yrityksen perustamiseen ja rahoitukseen liittyviä neuvontapalveluita sekä yrityksen toimintaedellytyksien parantamiseen liittyviä palveluita. Kuntakohtaisen yrityspalvelun sisältö voi vaihdella vuosittain sovittujen erityisten painopisteiden mukaan, sen mukaan mitä resurssivarauksen yhteydessä sovitaan.

Yrityksille tarjottavien neuvontapalveluiden lisäksi kuntakohtaisten yrityspalveluiden vastuulla on työskennellä asiakaskunnan hyväksi mm. seuraavilla tehtäväalueilla:

• yrityskentän palautteen tuominen kuntaan ja päätöksentekoon
• aktiivinen viestintä ja palveluiden markkinointi yrityksille
• osallistuminen aktiivisesti muiden elinkeinopalveluja tarjoavien tahojen yhteistyöhön
• yrityskentässä tapahtuviin muuttuneisiin tilanteisiin reagoiminen ja
tiedon saattaminen asianomaisten tiedoksi
• yrityksien toiveiden kuuleminen mm. koulutuksiin, tapahtumiin,
verkostoitumistilaisuuksiin, kehittämishankkeisiin liittyen ja viestin
välittäminen vastuullisille tahoille
• oppilaitosyhteistyöhön osallistuminen soveltuvin osin
 
_______

Yrityspalvelukeskus palvelee paikkakunnan toimivia yrityksiä ja yrittäjäksi aikovia tai siitä kiinnostuneita sekä paikkakunnalle mahdollisesti siirtyviä yrityksiä.

Palvelemme

Yritystulkki neuvoo.

Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2020-2026.

Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä Oulaisten yrittäjäyhdistyksen kanssa. 

 

 

Yhteystiedot

NIHAK 
Minna Kontro
Yrityspalvelupäällikkö
+358 50 3402 124
yrityspalvelut@oulainen.fi

Elinvoimavastaava
Jarmo Soinsaari
p. 044 4793208
jarmo.soinsaari@oulainen.fi