Viemäriliikelaitos

Viemäriliikelaitos on Oulaisten kaupungin liikelaitos ja huolehtii jätevesien ja sadevesien johtamisesta ja pumppaamisesta sekä jätevesien puhdistamisesta. Liikelaitoksen johtokuntana toimii tekninen lautakunta. Liikelaitoksen johtajana toimii tekninen johtaja ja käyttöpäällikkönä kuntatekniikan päällikkö. Liikelaitoksella on yksi päätoiminen työntekijä puhdistamonhoitajana. Jätevedenpuhdistamo sijaitsee Sarvantien varressa lähellä Pyhäjokea.

Viemäriliikelaitoksen on Vesihuoltolain mukaisesti rahoitettava tuloillaan menonsa. Liikelaitoksella on käytössään perusmaksu, jonka suuruus on 1.7.2020 alkaen 37,20 €/ty/v (sis. alv 24 %). Ty on sama kuin Oulaisten vesiosuuskunnan tariffiyksikkö. Jätevesitaksan suuruus on 1.4.2021 alkaen 1,74 €/m3 (sis. alv. 24 %). Liittymismaksun suuruus vaihtelee alueittain 1.600–4.600 €.

Jäteveden laskutus tapahtuu vesilaskutuksen yhteydessä Oulaisten vesiosuuskunnan toimesta niiltä vedenkuluttajilta, jotka on liitetty Oulaisten kaupungin
jätevesiverkostoon.

Viemäriliikelaitoksen toiminta-alue

Oulaisten kaupunki on laajentanut viemäriliikelaitoksen toiminta-aluetta Törmäperälle, Halmeperälle Halmetien eteläosaan ja Piipsjärven Koskelanperällä Piipsanjoen länsipuolelle. Nykyinen toiminta-alue kattaa em. lisäksi asemakaava-alueen, Ojakankaantien alueen ja Piipsjärven vuosina 2004 – 2005 rakennetun alueen.

 

 

Tekninen keskus
Lautatarhankatu 7 A
86300 Oulainen

Tekninen johtaja
Markku Ketonen
p. 044 4793250
markku.ketonen@oulainen.fi

Viemäriliittymissopimukset

Sopimukset ja tekniset liittymisasiat

Kuntatekniikan päällikkö
Hannu Yppärilä
p. 044 4793254
hannu.ypparila@oulainen.fi

Sopimukset ja laskutus

toimistosihteeri
Sonja Lämsä
p. 044 4793252
sonja.lamsa@oulainen.fi

Oulaisten Jätevedenpuhdistamo

os. Sarvantie 120
86300 Oulainen

Avoinna:
ma - to klo 7.00 - 16.00
pe klo 7.00 - 14.00

Puhdistamon hoitaja
Esa Ruokokoski
p. 044 4793513

Viemäriliikelaitoksen päivystysnumero

p. 050 5403644

Linkkejä

Oulaisten Vesiosuuskunta

Haja-asutuksen jätevedet

Viemäriliikelaitoksen toiminta-aluekartta