Ammattilukio Oulaisissa

Ammattilukio

Oulaisten lukiossa on mahdollisuus ammattilukion suorittamiseen yhdessä Oulaisten ammattiopiston kanssa. Ammatillisena perustutkintona voi suorittaa datanomin, merkonomin, lähihoitajan, kokin, tarjoilijan tai kodinhuoltajan tutkinnon. Ammattilukio on hiukan normaalia lukio-opiskelua haastavampaa, joten keskiarvoksi suositellaan vähintään 7,5.

Mikä on ammattilukio?
Ammattilukiolaisella on valmistuessaan sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto. Kolmen tutkinnon suorittaja saa myös lukion päättötodistuksen. Opinnot kestävät yleensä 3,5 vuotta.

Ensisijaisesti ammattilukiolainen on ammattikoulun opiskelija, ja ylioppilastutkintotodistuksen saaminen edellyttää loppuun suoritettua ammatillista perustutkintoa. Pelkän ammatillisen tutkinnon suorittaneillakin (ei ammattilukiolainen) on mahdollisuus osallistua ylioppilaskirjoituksiin puolentoista vuoden opintojen jälkeen, mutta menestyminen edellyttää valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien osaamista valituissa aineissa. Ammattilukiolaisella mahdollisuudet ovat paremmat, sillä hän suorittaa lukiojaksoillaan kursseja ylioppilastutkintoaan ajatellen.
 

1. vuosi 1. jakso lukio-opintoja  
  2. jakso ammattiopintoja  
  3. jakso ammattiopintoja  
  4. jakso ammattiopintoja (mahd. työssäoppiminen)  
  5. jakso lukio-opintoja  
  6. jakso lukio-opintoja  
Kesä   3-6 viikkoa työssäoppimista tai verkko-opintoja  
2. vuosi 1. jakso ammattiopintoja  
  2. jakso ammattiopintoja  
  3. jakso lukio-opintoja  
  4. jakso ammattiopintoja  
  5. jakso ammattiopintoja  
  6. jakso lukio-opintoja  
Kesä   6-7 viikkoa työssäoppimista  
3. vuosi 1. jakso ammattiopintoja  
  2. jakso lukio-opintoja  
  3. jakso ammattiopintoja  
  4. jakso lukio-opintoja  
  5. jakso lukio-opintoja yo-kirjoitukset
  6. jakso lukio-opintoja  
Kesä   6-7 viikkoa työssäoppimista  
4. vuosi 1. jakso lukio-opintoja yo-kirjoitukset
  2. jakso ammattiopintoja tai työssäoppimista  
  3. jakso lukio-opintoja kolmoistutkintoon ylioppilasjuhlat + ammatti
  4. jakso lukio-opintoja kolmoistutkintoon  
  5. jakso lukio-opintoja kolmoistutkintoon yo-kirjoitukset
  6. jakso lukio-opintoja kolmoistutkintoon kolmoistutkinto valmis


Miksi yhdistelmäopinnot?

  1. Ylioppilastutkinnon suorittaneella on paremmat mahdollisuudet päästä opiskelemaan yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin, sillä niiden hakumenetelmät suosivat ylioppilaita.
  2. Lukio-opinnoissa kielten ja matematiikan osaamisen taso nousee, joten opiskelijan opiskeluvalmiudet paranevat.
  3. Yhdistelmäopinnot suorittaneella on valmistuessaan myös ammatti ja näin ollen mahdollisuus hakeutua työelämään. Teoriapainotteisen opiskelun rinnalla käytännön alan opetus parantaa myös kädentaitoja.

Opiskelusta
Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Jokaiselle ammattilukiolaiselle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opintojen alussa sekä lukiossa että ammattikoulussa. Siihen vaikuttaa opiskeltava ammatillinen perustutkinto, kirjoitettavat aineet ja aikataulutus. Muutokset opintojen kuluessa ovat mahdollisia.

Lukio-opinnot
Lukiossa opiskelet kursseja aineista, joista aiot suorittaa ylioppilastutkinnon. Yo-tutkintoon täytyy sisällyttää vähintään neljä ainetta, joista äidinkieli on kaikille pakollinen. Lisäksi on valittava vähintään kolme seuraavista: matematiikka, toinen kotimainen kieli, reaali ja vieras kieli. Yhden on oltava pitkän oppimäärän koe (yleensä matematiikka tai englanti).

Ehdotuksia aineyhdistelmiksi ja reaaliainevalinnoiksi

Liiketalous
äidinkieli
englanti ja/tai ruotsi
matematiikka

yhteiskuntaoppi ja/tai
historia ja/tai
filosofia ja/tai
psykologia
Sosiaali- ja terveysala
äidinkieli
englanti ja/tai ruotsi
matematiikka

psykologia ja/tai
terveystieto ja/tai
biologia ja/tai
kemia ja/tai
fysiikka
Ravitsemis- ja puhdistuspalvelut
äidinkieli
englanti ja/tai ruotsi
matematiikka

terveystieto ja/tai
biologia ja/tai
kemia ja/tai
psykologia


Huom! Etenkin kemiaa ja fysiikkaa opiskelevan kannattaa valita pitkä matematiikka.

Kolme tutkintoa saadakseen on suoritettava myös aikuislukion oppimäärä eli vähintään 44-48 kurssia (riippuen matematiikan laajuudesta).

Ammatillinen tutkinto
Ammatillista perustutkintoa varten opintoja on suoritettava vähintään 180 osaamispistettä. Vähintään 30 osp on työssäoppimista. Osan ammatillisista opinnoista voi korvata lukio-opinnoilla. Lisätietoa saat Jedun sivuilta.

Lisätietoa ja apua ammattilukioasioissa

Liiketalouden yksikkö
Tuulikki Väänänen
040 7128 108
tuulikki.vaananen@jedu.fi

Ravitsemis- ja puhdistuspalvelut
Merja Kalliokoski
040 8288 748
merja.kalliokoski@jedu.fi

Sosiaali- ja terveysala
Essi Rahja
040 7128 126
essi.rahja@jedu.fi

Oulaisten lukio
Markku Leppäjärvi
044 4793 311
markku.leppajarvi@oulainen.fi