Opiskelijakunta, tutorit ja vanhempainneuvosto

Opiskelijakunta

Opiskelijakunta valitsee joka lukuvuoden alussa opiskelijakunnan hallituksen ja puheenjohtajan. Hallitus järjestää opiskelijakunnan päättämän vuosiohjelman mukaista toimintaa koulussa ja sen ulkopuolella opiskelijoiden viihtyvyyden ja etujen edistämiseksi.

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu mm. hallituksen kokousten järjestäminen, lukion tapahtumien ja lukuvuoden suunnittelu yhdessä rehtorin kanssa, lausuntojen antaminen päätetyistä asioista sekä puhe ylioppilaille.

Kaudella 2020-2021 oppilaskunnan hallituksen jäsenet ovat:

19A Anttoni Hyytiäinen
19A Tuomas Häkkilä
19A Matleena Utunen (sihteeri)
19A Otto Äijälä (puheenjohtaja)
20A Minja Kokkoniemi
20B Sofia Hellman
20B Milja Vanhakangas
20C Lyydia Marjakangas (rahastonhoitaja)
 

Tutorit

Turoreina toimivat tehtävän valinneet lukion toisen vuosikurssin opiskelijat. He auttavat alkavia opiskelijoita koulun alkuvaiheessa tutustuttamalla heitä kuolun käytänteisiin. Tutorit järjestävät ryhmäyttämiseen ja viihtyvyyteen liittyviä tapahtumia.

Vastuutuutorina on lukuvuonna 2020-2021 toiminut Helinä Leppäjärvi.

Muut tuutorit ovat Eemil Juola, Otto Äijälä, Päivyt Pylväs ja Veera Tikkala.
 

Vanhempainneuvosto

Lukion vanhempainneuvosto antaa lausuntoja ja tekee aloitteita lukion kehittämistä koskevissa asioissa. Se laatii työsuunnitelman kodin ja koulun yhteistyöstä ja antaa lausuntoja lukion työsuunnitelmasta. Vanhempainneuvoston ehdokkaat valitaa vanhempainilloissa ja heidät nimittää sivistys- ja hyvinvointilautakunta.