Opiskelijakunta, tutorit ja vanhempainneuvosto

Opiskelijakunta

Opiskelijakunta valitsee joka lukuvuoden alussa opiskelijakunnan hallituksen ja puheenjohtajan. Hallitus järjestää opiskelijakunnan päättämän vuosiohjelman mukaista toimintaa koulussa ja sen ulkopuolella opiskelijoiden viihtyvyyden ja etujen edistämiseksi.

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu mm. hallituksen kokousten järjestäminen, lukion tapahtumien ja lukuvuoden suunnittelu yhdessä rehtorin kanssa, lausuntojen antaminen päätetyistä asioista sekä puhe ylioppilaille.

Kaudella 2023-2024 opiskelijakunnan hallituksen jäsenet ovat:

21A Siiri Aho (puheenjohtaja)
21A Helmi Tanska (sihteeri, taloudenhoitaja)
21B Matilda Utunen
21B Helmi Veteläinen
22B Tuukka Kalliokoski
22B Hilda Kukkola
23A Aleksi Hanhisalo
23A Ilja Veteläinen
23A Valtteri Veteläinen
23B Minttu Isokoski
 

Tutorit

Tutoreina toimivat tehtävän valinneet lukion toisen vuosikurssin opiskelijat. He auttavat alkavia opiskelijoita koulun alkuvaiheessa tutustuttamalla heitä koulun käytänteisiin. Tutorit järjestävät ryhmäyttämiseen ja viihtyvyyteen liittyviä tapahtumia.

Tutorit lukuvuonna 2023- 2024 ovat:

Lotte Hannus, Hilkka Heinovirta, Senja Hertteli, Hilda Kukkola, Lydia Laitila, Linnea Leppäjärvi, Sanni Nevanperä, Tiia Paakkonen, Jere Pahkala, Katri Peltola, Emma Pienipaavola ja Jenni Rissanen
 

Vanhempainneuvosto

Lukion vanhempainneuvosto antaa lausuntoja ja tekee aloitteita lukion kehittämistä koskevissa asioissa. Se laatii työsuunnitelman kodin ja koulun yhteistyöstä ja antaa lausuntoja lukion työsuunnitelmasta. Vanhempainneuvoston ehdokkaat valitaan vanhempainilloissa ja heidät nimittää sivistys- ja hyvinvointilautakunta.