Varhaiserityiskasvatus

Varhaiserityiskasvatuksen tärkeimpiä tehtäviä ovat

  • lapsen tuen tarpeen mahdollisimman aikainen tunnistaminen
  • tuen tarpeen arviointi
  • tukikeinojen miettiminen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi arjessa
  • mahdollisiin jatkotutkimuksiin ohjaaminen
  • moniammatillinen yhteistyö perheiden, kasvattajien sekä eri yhteistyötahojen kanssa

Tuen tarvetta saattaa lapsella esiintyä esimerkiksi puheen- ja kielenkehityksessä, sosiaalisessa ja tunne-elämän kehityksessä, keskittymisessä.

Oulaisissa varhaiserityiskasvatus on osa varhaiskasvatusta. Lapset saavat tarvittavan määrän tukea siihen ryhmään missä lapsi saa varhaiskasvatusta. Erilaisten tukitoimien tarkoituksena on auttaa lasta kehittymään ja oppimaan sekä selviämään päivästä ryhmän täysivaltaisena jäsenenä tuen tarpeesta huolimatta. Varhaiskasvatukseen suunnitellaan kolmiportaisen tuen mallia, missä tuki jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.

Kun lapsen tuen tarve tiedetään jo ennen hoidon aloitusta, on vanhempien hyvä kertoa siitä etukäteen jolloin voidaan suunnitella lapsen varhaiskasvatuspaikka ja tuen muodot lapselle sopiviksi.

Oulaisten varhaiskasvatuksessa työskentelee yksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana yhteistyössä huoltajien, henkilöstön ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa tukea tarvitsevien lasten asioissa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Kaisa-Elina Korhonen
p. 044 4793617
kaisa-elina.korhonen@oulainen.fi