Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee muun muassa ympäristönsuojelulain, maa-aineslain, jätelain, vesilain, vesihuoltolain, maastoliikennelain ja nitraattiasetuksen mukaisia lupa- ja ilmoitusasioita sekä lainsäädäntöön perustuvia valvonta-asioita. Menettelyjen tavoitteena on vähentää ja ehkäistä toiminnoista aiheutuvia haittoja. 

Hakemusten ja ilmoitusten käsittelystä sekä tarkastuksista peritään Oulaisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

 

Ympäristönsuojeluun liittyviä linkkejä:

Jätelaki

Vesilaki

Ympäristönsuojelulaki

Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu

Vesiaiheisen tutkitun tiedon lähde

Suomen ympäristökeskus

Ympäristöministeriö