Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee muun muassa ympäristönsuojelulain, maa-aineslain, jätelain, vesilain, vesihuoltolain, maastoliikennelain ja nitraattiasetuksen mukaisia lupa- ja ilmoitusasioita sekä lainsäädäntöön perustuvia valvonta-asioita. Menettelyjen tavoitteena on vähentää ja ehkäistä toiminnoista aiheutuvia haittoja. 

Hakemusten ja ilmoitusten käsittelystä sekä tarkastuksista peritään Oulaisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Ympäristönsuojeluun liittyviä linkkejä:

Jätelaki
Vesilaki
Ympäristönsuojelulaki
Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu
Vesiaiheisen tutkitun tiedon lähde
Suomen ympäristökeskus
Ympäristöministeriö

Lomakkeita:

Jätevesien käsittely: