Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ensi lukuvuodelle 2024-2025 voi ilmoittautua Wilman lomakkeella tai kaupungin kotisivulta tulostettavalla lomakkeella. Hakuaika päättyy 19.4.2024. WILMAN LOMAKE ON TÄYTETTÄVISSÄ SELAIMESSA, EI MOBIILISSA.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaille sekä 
muiden vuosiluokkien erityisen tuen oppilaille. Etusija annetaan 1. luokan oppilaille.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään niillä kouluilla, joilla viikoittain säännöllisesti toimintaan osallistuvia oppilaita on vähintään kahdeksan.

Aamupäivätoimintaa järjestetään pääsääntöisesti klo 7-10 välisenä aikana ja iltapäivätoimintaa klo 12-16 välisenä aikana.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 29.3.2023 päättänyt, että 1.8.2023 alkaen

aamupäivätoiminnan maksu on 40 €/kalenterikuukausi ja
iltapäivätoimintamaksu on 80 €/kalenterikuukausi.
Kerhossa tarjotaan aamupäivällä ja iltapäivällä välipala.

Toimintamaksua ei peritä, jos oppilaan sairaus kestää koko kalenterikuukauden. 
Toimintamaksusta peritään puolet, jos oppilas osallistuu toimintaa enintään 10 päivänä kalenterikuukauden aikana.

Huom! Jos oppilas ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta eli aamupäivätoiminnassa 20 € ja iltapäivätoiminnassa 40 €.

Kehitysvammaisen lapsen tarvitsema aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään joko yleisenä perusopetuslain mukaisena aamu- ja iltapäivätoimintana, johon osallistumisesta häneltä voidaan periä samat asiakasmaksut kuin muiltakin lapsilta, tai kehitysvammalain mukaisena maksuttomana erityishuollon palveluna. Kehitysvammaisilla lapsilla tulee ensisijaisesti olla mahdollisuus osallistua samaan oman koulun aamu- ja iltapäivätoimintaan kuin muutkin koulun oppilaat.

Jos oppilas tarvitsee ns. henkilökohtaisen avustajan apua omissa päivittäisissä toimissa jatkuvasti, voidaan erityshuoltolain tai vammaispalvelulain perusteella lapselle myöntää henkilökohtainen avustaja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan. Yleensä näillä lapsilla, joille vammaispalveluista myönnetään ap-ip -toimintaan avustaja,  on koulun puolesta järjestetty oma avustaja myös koulupäivän ajaksi. Lasten vanhempien/ huoltajien tulee hakea koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvalle oppilaalle avustajaa vammaispalveluista.

Perhe voi hakea harkinnanvaraista maksuvapautusta, jos perhe on hyvin pienituloinen. Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee käydä ilmi perheen koko ja tulot. Hakemuksen liitteeksi todistukset tuloista ja verotuksesta. Hakemus liitteineen toimitetaan sivistystoimistoon.

Vanhemmat vastaavat mahdollisesta oppilaan kuljetustarpeesta kerhoon ja kerhosta kotiin.

Lisätietoja p. 044 4793 243.

Toimintaan liittyvissä asioissa voitte olla suoraan yhteydessä koululle.

Toimintaan hakuaika on maalis-huhtikuussa. Hakemuslomake löytyy Lomakkeet välilehdeltä.