Hankkeet

Oulaistelaisia yrityksiä koskevia hankkeita: 

Elinkeinotoimen yhteenveto hankkeista, jotka koskevat oulaistelaisia yrityksiä (tilanne 14.12.2021), pdf-versio

****

Oulaisten WetoWoima 

Hankkeen tavoitteet: Saada oulaistelaisiin uskoa ja luottamusta kaupungin mahdollisuuksista ja siitä, että Oulaisissa on hyvä asua ja yrittää. 

Hanke päättyy: 10/2021, jatkoaika 31.3.2022

Hallinnointi: Oulaisten kaupunki

Yhteystiedot: Hankekoordinaattori Sirpa Nevanperä, sirpa.nevanpera (at) oulainen.fi, p. 044 4793207

WetoWoima -hankkeen talkootyölomakkeet löytyvät tämän linkin takaa.

Tai tästä:  Liite H Vastikkeetta tehdyn työn tuntikirjanpito Mavin lomake (xls, 85 kt)

Hankkeen mahdolliset yksityisrahat voi osoittaa Oulaisten kaupungin tileille: 

  • FI36 5313 0120 0000 14 OP
  • FI39 2136 1800 0602 21 Nordea
  • FI86 8000 1400 8608 97 Danske Bank
  • FI03 4754 0010 0496 90 POP

Maksuihin selvästi viesti WetoWoima -hanke tai viite 163015. 

Bergströmin talo -  kohtaamisten, kulttuurin ja osaamisen keskittämö

Hankkeen tavoitteet: Hankkeessa selvitetään Bergströmin kiinteistön käytön mahdollisuudet eri tapahtumiin ja toimintoihin eri tilojen/huoneiden osalta. Hankkeen aikana selvitetään mahdolliset yhteistyötahot, yhdistykset, yritykset ja muut toimijat, eli kiinteistön tilojen käyttöaste. Samalla selvitetään toiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeät perusasiat, kuten mahdollisen jatkohankkeen/hankkeiden hallinnoijat, toiminnan “emäntä-/isäntä”kysymykset, kiinteistön vuokrat (pidempiaikainen / lyhytaikainen) jne. Hankkeen tavoitteena on saada malli kiinteistön tulevalle käytölle, sitouttaa toimijat käyttöön ja luoda perussäännöt toiminnalle. 

Hanke päättyy: 02/2022

Hallinnointi: Oulaisten kaupunki

Yhteystiedot: Hankekoordinaattori Sirpa Nevanperä, sirpa.nevanpera (at) oulainen.fi, p. 044 4793 207 tai kulttuurituottaja Anna Koivukangas, anna.koivukangas(at)oulainen.fi, p. 044 4793 268

Maakunnallinen omistajanvaihdospalvelu

Hankkeen tavoitteet: Hanke edistää uudenlaista yrittäjyyttä edistävien toimintaympäristöjen ja palveluiden kehittämistä sekä tehostaa yritysneuvontapalveluita. Yrityskauppa tai sukupolvenvaihdos. 

Hanke päättyy: 12/2022

Hallinnointi: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Yhteystiedot: kehityspäällikkö / projektipäällikkö Paula Pihlajamaa, puh. 050 439 9808, paula.pihlajamaa@yrittajat.fi 

My Way 2 

Hankkeen tavoitteet: Järjestetään kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä työnhakuvalmiuksia edistäviä valmennuksia ja työpajoja. Lisäksi hanke järjestää työntekijöiden ja työnantajien kohtaamis- eli rekrytapahtumia.

Hanke päättyy: 3/2022

Hallinnointi: Centria

Yhteystiedot: Mari Murto, p. 040 184 8237, mari.murto@centria.fi

Peili

Hankkeen tavoitteet: Parannetaan erityisesti alueen yritysten osaavan työvoiman saatavuutta sekä vaikutetaan elinkeinorakenteen monipuolistumiseen sekä asukasmäärän ja elinvoiman kehittymiseen positiivisesti. 

Hanke päättyy: 05/2022

Hallinnointi: Raahen seutukunnan kehittämiskeskus

Yhteystiedot: elinkeino- ja kehitysjohtaja Jarmo Soinsaari, p. 044 479 3208, jarmo.soinsaari@oulainen.fi 

Monikampus

Hankkeen tavoitteet: Kehitetään ja tarjotaan alueen kasvualojen tarpeisiin paremmin vastaavaa koulutusta.

Hanke päättyy: 12/2021

Hallinnointi: Koulutuskeskus Brahe

Yhteystiedot: projektipäällikkö Sari Alajoki, p. 040 1357163, sari.alajoki@raahenedu.fi

Invest In (Oulu South goes Global)

Hankkeen tavoitteet: Edistetään pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä edistetään ulkomaisten investointien tekemistä ja yritysten etabloitumista erityisesti alueen seutukuntien alueelle

Hanke päättyy: 12/2022

Hallinnointi: Raahen seutukunnan kehittämiskeskus

Yhteystiedot: elinkeino- ja kehitysjohtaja Jarmo Soinsaari, p. 044 479 3208, jarmo.soinsaari@oulainen.fi

Avaimet yrittäjyyteen - sparrausta ja tukea muutostilanteisiin 

Hankkeen tavoitteet: Maaseudun mikroyritysten, nuorten yrittäjien ja maatilojen sivuelinkeinoja harjoittavien tukeminen yritysten arjessa, erityisesti muutostilanteessa. 

Hanke päättyy: 12/2021

Hallinnointi: ProAgria Oulu ja Oulun maa- ja kotitalousnaiset. 

Yhteystiedot: Soila Hiltunen, p. 0400 182 584, soila.hiltunen@proagria.fi

Duunitie

Hankkeen tavoitteet: Edistetään erityistä tukea ja monialaista palvelua tarvitsevien pitkäaikaistyöttömien työnhakijoiden sekä syrjäytymisuhan alla olevien nuorten työllistymistä yhteistyössä paikallisen TE-hallinnon, oppilaitosten ja muiden asiakkaan työllistymiseen vaikuttavien toimijoiden kanssa.

Hanke päättyy: 12/2022

Hallinnointi: Raudaskylän kristillinen opisto ry.

Yhteystiedot: projektipäällikkö Tuomo Haapala, p. 044 7427 625, tuomo.haapala(at)rko.fi

AKKE

Hankkeen tavoitteet: Kartoittaa hankealueen julkisten ja yksityisten toimijoiden halukkuus käynnistää yhteinen EU- ja kansainvälinen hankevalmistelu sekä hankkeiden toteutus. 

Hanke päättyy: 2/2022

Hallinnointi: Raahen seudun kehitys

Yhteystiedot: Kansainvälisyyskoordinaattori Mari Rannisto, p. 040 130 8216, mari.rannisto @ raahe.fi

Lisätietoja voit kysellä: 

Elinkeino- ja kehitysjohtaja
Jarmo Soinsaari
p. 044 4793208
jarmo.soinsaari@oulainen.fi

Hankekoordinaattori
Sirpa Nevanperä
p. 044 4793207
sirpa.nevanpera@oulainen.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyhäjokimelonta 2008 009.jpg