Opiskeluun ja ongelmatilanteisiin

Hyvä muistaa!

Pidä yhteystietosi Wilmassa ajan tasalla, sillä monet tärkeät viestit ja tiedotteet tulevat Wilmaan. Muista lukea säännöllisesti sinulle lähetetyt viestit. Jos puhelinnumerosi vaihtuu, muista päivittää se tietoihisi.

Opiskelusuunnitelmaan suunnittelet kurssivalintasi niin, että ne tukevat yo-suunnitelmaasi ja sisältävät vähintään 75 kurssia. Seuraa kurssikertymääsi säännöllisesti Wilmasta. Jos sinulla on tarve tehdä muutoksia opiskelusuunnitelmaasi, ota yhteys opinto-ohjaajaan. Yhdessä opon kanssa voit varmistaa, että ehdit opiskella kaikki tarvittavat kurssit ennen kirjoituksia/lukioaikanasi. Opiskelusuunnitelmaa on mahdollista keventää, käänny tällöin opinto-ohjaajan puoleen. Huomaathan, että taito- ja taideaineet auttavat jaksamaan, keventävät opintoja ja antavat laajaa yleissivistystä.

Jos kurssit menevät päällekkäin kurssitarjottimessa, ota yhteys rehtoriin tai opinto-ohjaajaan. Voit siirtää toisen kurssin eri ajankohtaan, suorittaa sen eLukion kautta tai tenttimällä. Kysy tenttimiseen ohjeet aineenopettajalta hyvissä ajoin. Huomioithan, että tentit koko kurssin ja tenttimiseen voi sisältyä monipuolisesti erilaisia tehtäviä kokeen lisäksi.

Jos kurssille ei ilmoittaudu riittävästi opiskelijoita ja kurssia ei järjestetä normaalisti oppitunteina, voit suorittaa kurssin eLukiossa, tenttien tai puolikkaalla kurssilla (kokonainen kurssi, josta puolet suoritetaan oppitunneilla ja puolet itsenäisesti).

Jos kurssiarvosanaksi tulee hylätty (4), voit uusia kurssikokeen kerran. Ilmoittaudu kokeeseen Wilmassa. Jos arvosanan korotus ei onnistu, kurssin voi suorittaa käymällä se uudelleen, tenttimällä tai eLukiossa. Huomaathan, että saadaksesi oppiaineesta päättöarvosanan, sinun tulee suorittaa oppiaineen kursseista vähintään 2/3 hyväksytysti. Tämä tarkistetaan opiskelun päättövaiheessa. Jos hylätyn suorituksen merkitys arvosanaan mietityttää, ota yhteys aineenopettajaan tai opinto-ohjaajaan. Hyväksytty oppimäärä voi sisältää myös nelosia (4).

Jos kurssi jää kesken (K), suorita kurssi seuraavan jakson aikana loppuun aineenopettajan antamien ohjeiden mukaan täydentämällä puuttuvat näytöt. Täydentämättä jääneet K:t poistetaan, ja koko kurssi tulee suorittaa uudelleen. Tämä voi viivästyttää lukio-opintojasi. 

Jos tarvitset tukea opiskeluusi, ota yhteyttä opinto-ohjaajaan, erityisopettajaan tai kuraattoriin. Voit myös osallistua 0,5 kurssin mittaisille tukikursseille ja abivuonna kertauskursseille. Jos tuen tarpeesi on tilapäinen, eli olet esimerkiksi sairastumisen takia jäänyt jälkeen opinnoissasi, ota yhteys aineenopettajaan tai rehtoriin, joka käynnistää pedagogiset tukitoimet.

Jos tarvitset henkilökohtaisia erikoisjärjestelyjä opintoihisi,

pyydä ryhmänohjaajaa kokoamaan yksilökohtainen opiskeluhuollon asiantuntijaryhmä, jotta sinulle voidaan suunnitella ja järjestää tarvitsemasi tukitoimet. Huomaathan, että erityisjärjestelyt yo-tutkintoa varten edellyttävät lupaa näihin järjestelyihin jo opiskeluaikana. Ole siis yhteydessä opinto-ohjaajaan tai erityisopettajaan tarvittavien testien/tutkimusten tekemistä ja asiakirjojen hankkimista varten.

Opiskeluasi seurataan, ja pedagoginen ryhmä tarkistaa joka jakson jälkeen opiskelijoiden suorittamat kurssit ja arvosanat. Tarvittaessa käynnistetään tukitoimet, jotta opiskelusi sujuu menestyksekkäästi ja valmistut lukiosta.

YO-suunnitelma on suunnitelma oppiaineista, jotka aiot kirjottaa. YO-suunnitelma ohjaa kurssien valintaa ja YO-kirjoitusten sijoittumista opiskeluaikaasi. Useimmat opiskelijat sijoittavat kirjoitukset abivuoden syksyyn ja kevääseen. YO-suunnitelmassa sinua auttaa opinto-ohjaaja, rehtori ja aineenopettajat. Pakollisten kirjotettavien lisäksi kannattaa valita kokonaisuuksia esim. matemaattis-luonnontieteellisiä aineita, humanistisia aineita tai kieliä. Ylioppilaskirjoituksiin voi osallistua, kun kaikki pakolliset kurssit on suoritettu. Hyödyllistä on opiskella myös valtakunnalliset syventävät kurssit ja abien kertauskurssit. Kokeen kysymykset perustuvat pakollisetn ja syventävien kurssien sisältöihin. Ylioppilastutkinto pitää suorittaa kolmen peräkkäisen kerran aikana, joten älä siis aloita tutkintoasi liian aikaisin! Tutkintoa voi täydentää myöhemmin.

Jos sairastut, ota yhteyttä ryhmänohjaajaasi. Sairauden jatkuessa ota yhteyttä kouluterveydenhoitajaan tai lääkäriin. Jos olet koeviikolla sairas, ole yhteydessä aineenopettajiin ja pyri tekemään kesken jääneet kurssikokeet tai muut tehtävät tervehdyttyäsi.

Jos tarvitset vapaata koulusta henkilökohtaisesta, välttämättömästä syystä, pyydä hyvissä ajoin lupa ryhmänohjaajalta. Yli kolmen päivän vapaan voi kirjallisesta anomuksesta myöntää rehtori. Selvitä millaisia vaikutuksia poissaoloista on meneillään olevien kurssien arviointiin ja läpäisemiseen.

Jos tarvitset apua, ryhmänohjaaja, rehtori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja ja kuraattori ovat valmiita auttamaan. He auttavat sinua opiskeluusi liittyvillä eri osa-alueilla. Ryhmänohjaaja on lähin tukihenkilösi lukiossa, sekä myös kouluterveydenhoitaja ja kuraattori auttavat jos sinulla on henkilökohtaisia huolia. Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Opiskelutekniikka Jos tarvitset opiskeluun liittyvää tukea, ota yhteyttä opinto-ohjaajaan, erityisopettajaan tai kuraattoriin.

Jaksaminen ja yksinäisyys Osallistu rohkeasti ryhmäsi ja lukion toimintaan. Muista, että voit aina olla yhteydessä kuraattoriin! Apua väsymykseen, uupumukseen, ahdistuneisuuteen, stressiin, ajanhallintaan, elämänhallintaan, opiskelumotivaatioon ja muihin omaan jaksamista koskeviin asioihin saat kuraattorilta tai terveydenhoitajalta.