Meidän lukio

Myönteinen työilmapiiri

Viihtyisä ja tuloksellinen työympäristö saadaan aikaan kaikkien yhteistyönä. Ilmapiiriin vaikuttaa ryhmän jokainen jäsen. Tiimityöskentelykin on työelämässä monella alalla yksi tärkeimmistä osa-alueista, joten sitä kannattaa harjoitella jo nyt. Hyvä työskentelyilmapiiri on tärkeää jokaisen kurssin tavoitteiden ja hyvien tuloksien saavuttamiseksi. Lukio-opiskelu on luonteeltaan omaehtoista, joten opettajan tehtävänä ei ole kurinpito, vaan oppilaiden ohjaus oppimistilanteissa.
 

Ole myönteinen viestinviejä ja kohtele jokaista kohteliaasti ja ystävällisesti. Olethan kuullut, että hyvä kello kauas kuuluu, paha vielä kauemmas.

 • Noudata hyviä käytöstapoja. Avaa ovi toiselle, tervehdi kohteliaasti, opasta tarvittaessa, hymyile ja ole avoin.
 • Muista, että kiusaaminen ja syrjiminen eivät kuulu kouluympäristöön.
 • Kiroilu ja loukkaava kielenkäyttö eivät kuulu hyviin käytöstapoihin.
 • Laita pyöräsi pyörätelineeseen ja parkkeeraa autosi lukion yläasteen puoleiselle parkkipaikalle. Ala-asteen puoleinen parkkipaikka ei ole lukiolaisten käytettävissä. Pysäköi moposi tai moottoripyöräsi lukion paikoituspaikoille.
 • Noudata liikennesääntöjä. Käyttäydy hyvien tapojen mukaisesti myös koulubussissa ja -taksissa.
 • Jätä naulakkoon ulkovaatteesi ja tyhjennä niiden taskut.
 • Jos opettajaa ei kuulu 10 minuutin kuluessa oppitunnin alkamisesta, asiasta kannattaa tulla kysymään opettajainhuoneesta.
 • Ruokaillessasi syö rauhallisesti, palauta astiat ja ruoantähteet asianmukaisesti sekä muista kiittää keittiön henkilökuntaa.
 • Käytössäsi ovat kaikki koulun tilat: kirjasto, atk-luokka, ruokailutila ala- ja yläkerrassa ja paljon opiskelussasi auttavaa materiaalia ja laitteita. Käytä hyväksesi näitä mahdollisuuksia vapaatunneillasi ja iltapäivisin.
 • Kuuntelupiste ylimääräisiä vapaaehtoisia kuunteluja varten on kirjastossa. Se on tarkoitettu ensisijaisesti abeille.
 • Käsittele varovasti opetusvälineitä ja kalusteita, ne ovat kalliita hankintoja. Jos vahingoitat koulun omaisuutta, sinun tulee korvata vahinko. Noudata ehdottomasti annettuja ohjeita koulun laitteita käyttäessäsi.
 • Voit viettää välituntisi sisällä taikka ulkona. Suosittelemme kuitenkin käymään ulkona hetken, jotta jaksat työskennellä paremmin
 • Tupakointi on kielletty lukion alueella sekä sen näkyvässä välittömässä läheisyydessä.
 • Opettaja lopettaa oppitunnin.

Koulun yhteiset tapahtumat ja yhdessä tekeminen lähentävät meitä ja usein niistä voi jäädä hyviä muistoja kouluajoilta. Kun toimit lukiolain edellyttämillä tavoilla eli suoritat tehtävät tunnollisesti, käyttäydyt asiallisesti, noudatat lukion järjestyssääntöjä ja käsittelet huolellisesti koulun omaisuutta, niin ennen pitkää huomaat olevasi täysi-ikäinen ylioppilas, jolla on paljon eväitä tulevia koitoksia varten.

Opiskelijakunta

Lukion opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki lukion opiskelijat. Sen tehtävänä on suunnitella ja edistää yhteistoimintaa opiskelijoiden keskuudessa. Opiskelijakunta toimii myös vaikutuskanavana, jonka kautta opiskelijat osallistuvat lukion kehittämiseen yhteistyössä opettajakunnan ja rehtorin kanssa. Opiskelijakunnan ohjaajana toimii valittu opettaja, ja opiskelijakunnan hallituksen kokoonpanon näet lukion ilmoitustaululta.

Kenen kanssa asioida?

Rehtori: Yli 3 päivän poissaolot, koulusta eroaminen, opintojen hyväksi luvut.
Opettajat: Aineen opiskeluun liittyvät asiat, kurssien opiskeleminen itsenäisesti, kurssien uusinnat, yksittäisiltä tunneilta poissaolot.
Ryhmänohjaaja: 1-3 päivän poissaolot, koulunkäyntiin liittyvät käytännön ongelmat, ryhmän yhteiset tilaisuudet.
Opinto-ohjaaja: Opiskeluun ja kurssivalintoihin liittyvät kysymykset, jatko-opiskelu, muut askarruttavat asiat.
Keittäjä: Ruokavalioon liittyvät asiat, kuten esimerkiksi ruoka-aineallergiat.
Opiskelijakunta: Koulun yhteinen toiminta, asiat joihin toivot muutosta/parannusta.
Tutorit: Kouluhenkeä edistävät ideat.

Rehtorin, opon ja opettajien tapaaminen
Rehtorin ja opon tapaat varmimmin heidän työhuoneistaan, mutta myös oppitunneilla. Pitempiin asioihin kannattaa sopia aika Wilma-viestillä.
Opettajat ovat varmimmin tavattavissa oppituntien yhteydessä. Opettajanhuoneesta heitä hakiessasi koputa oveen tai soita ovikelloa. Vältä mahdollisuuksien mukaan ruokatunnilla (10.35-11.15) asiointia.