Yo-tutkinto

Opintosuunnitelma

Opintojen alussa tehdään opetushenkilöstön tuella henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka sisältää

  • opiskelusuunnitelman
  • ylioppilastutkintosuunnitelman sekä
  • jatko-opinto- ja urasuunnitelman.

Ylioppilastutkintosuunnitelma

Yo-suunnitelma sisältää kirjoitettavat oppiaineet ja niiden suoritusajankohdat. Samalla se ohjaa kurssien valintaa. Pääosin kirjoituksen ajoitetaan abivuoden syksylle ja keväälle.

Ylioppilastutkintoon täytyy valita vähintään viisi koetta. 

  • äidinkielen koe on kaikille pakollinen.

Seuraavista on valittava neljä koetta: 

  • toinen kotimainen kieli
  • vieras kieli
  • matematiikka
  • reaalikoe

Ylimääräisiä kokeita voi kirjoittaa niin monta kuin haluaa.

Kokelaan on suoritettava vähintään yhdessä pakollisessa aineessa pitkän oppimäärän koe. Halutessaan kokelas voi suorittaa useampiakin pitkän oppimäärän kokeita. Niitä järjestetään matematiikassa ja kielissä.

Ylioppilastutkintoon kannattaa suunnitella huolella yhdessä opinto-ohjaajan kanssa jatkokoulutustoiveita palvelevaksi kokonaisuudeksi.

Ylioppilastutkinto pitää suorittaa kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana, joten älä siis aloita tutkintoasi liian aikaisin! Tutkintoa voi täydentää myöhemmin.

Ylioppilaskirjoituksiin voi osallistua, kun kaikki pakolliset moduulit/kurssit on suoritettu. Hyödyllistä on opiskella myös valtakunnallisia valinnaisia moduuleja ja yo-kokeisiin valmistavat abimoduulit. Kokeen kysymykset perustuvat pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten moduulien sisältöihin.

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haettaessa voit tulla valituksi jo yo-tutkintotodistuksellasi. Tutustu opintopolku.fi ja oppilaitosten Hakijoille-sivustoihin hyödyntääksesi tietoja suunnitteluusi.
 

Lisää tietoa ylioppilastutkinnosta löydät osoitteesta https://www.ylioppilastutkinto.fi/.