Opiskeluun ja ongelmatilanteisiin

Hyvä muistaa!

Pidä yhteystietosi Wilmassa ajan tasalla, sillä monet tärkeät viestit ja tiedotteet tulevat Wilmaan. Muista lukea säännöllisesti sinulle lähetetyt viestit. Jos esim. puhelinnumerosi vaihtuu, muista päivittää se tietoihisi.

Opiskelusuunnitelmaan suunnittelet kurssivalintasi niin, että ne tukevat yo-suunnitelmaasi ja sisältävät vähintään 150 opintopistettä / 75 kurssia. Seuraa moduuli-/kurssikertymääsi säännöllisesti Wilmasta. Jos sinulla on tarve tehdä muutoksia opiskelusuunnitelmaasi, ota yhteys opinto-ohjaajaan. Yhdessä opon kanssa voit varmistaa, että ehdit opiskella kaikki tarvittavat moduulit/kurssit ennen kirjoituksia/lukioaikanasi. Opiskelusuunnitelmaa on mahdollista keventää, käänny tällöin opinto-ohjaajan puoleen. Huomaathan, että taito- ja taideaineet auttavat jaksamaan, keventävät opintoja ja antavat laajaa yleissivistystä.

Jos moduulit menevät päällekkäin kurssitarjottimella, ota yhteys rehtoriin tai opinto-ohjaajaan. Voit siirtää toisen moduulin eri ajankohtaan tai suorittaa tenttimällä. Kysy tenttimiseen ohjeet aineenopettajalta hyvissä ajoin. Huomioithan, että tentit koko moduulin ja tenttimiseen voi sisältyä monipuolisesti erilaisia tehtäviä kokeen lisäksi.

Jos moduuliin ei ilmoittaudu riittävästi opiskelijoita ja moduulia ei järjestetä normaalisti oppitunteina, voit suorittaa moduulin tenttien tai puolikkaalla moduulilla (kokonainen moduuli, josta puolet suoritetaan oppitunneilla ja puolet itsenäisesti).

Jos moduulin arvosanaksi tulee hylätty (4), voit uusia moduulikokeen kerran. Ilmoittaudu kokeeseen Wilmassa. Jos arvosanan korotus ei onnistu, moduulin voi suorittaa käymällä se uudelleen tai tenttimällä. Huomaathan, että saadaksesi oppiaineesta päättöarvosanan, sinun tulee suorittaa oppiaineen moduuleista vähintään 2/3 hyväksytysti (ks. taulukko sivulla 32). Tämä tarkistetaan opiskelun päättövaiheessa. Jos hylätyn suorituksen merkitys arvosanaan mietityttää, ota yhteys aineenopettajaan tai opinto-ohjaajaan. Hyväksytty oppimäärä voi sisältää myös nelosia (4).

Jos moduuli jää kesken (K), suorita moduuli seuraavan jakson aikana loppuun aineenopettajan antamien ohjeiden mukaan täydentämällä puuttuvat näytöt. Täydentämättä jääneet K-merkinnät muuttuvat H-merkinnöiksi. Mikäli haluat suorittaa tällaisen moduulin, se on opiskeltava kokonaisuudessaan uudelleen. H-arvosanat poistetaan lukio-opiskelun päättyessä.

Jos tarvitset opiskeluun liittyvää tukea, ota yhteyttä opinto-ohjaajaan, erityisopettajaan tai kuraattoriin. Voit myös osallistua 1 opintopisteen mittaisille tukimoduuleille ja abivuonna yo-kokeisiin valmistaviin abimoduuleihin. Jos tuen tarpeesi on tilapäinen, eli olet esimerkiksi sairastumisen takia jäänyt jälkeen opinnoissasi, ota yhteys aineenopettajaan tai rehtoriin, joka käynnistää pedagogiset tukitoimet.

Jos tarvitset henkilökohtaisia erikoisjärjestelyjä opintoihisi, pyydä ryhmänohjaajaa kokoamaan yksilökohtainen opiskeluhuollon asiantuntijaryhmä, jotta sinulle voidaan suunnitella ja järjestää tarvitsemasi tukitoimet. Huomaathan, että erityisjärjestelyt yo-tutkintoa varten edellyttävät lupaa näihin järjestelyihin jo opiskeluaikana. Ole siis yhteydessä opinto-ohjaajaan tai erityisopettajaan tarvittavien testien/tutkimusten tekemistä ja asiakirjojen hankkimista varten.

Opiskeluasi seurataan, ja pedagoginen ryhmä tarkistaa joka jakson jälkeen opiskelijoiden suorittamat moduulit ja arvosanat. Tarvittaessa käynnistetään tukitoimet, jotta opiskelusi sujuu menestyksekkäästi ja valmistut lukiosta.

Jos sairastut, ota heti yhteyttä ryhmänohjaajaasi. Sairauden jatkuessa ota yhteyttä kouluterveydenhoitajaan tai lääkäriin. Jos olet koeviikolla sairas, ole yhteydessä aineenopettajiin ja pyri tekemään kesken jääneet moduulikokeet tai muut tehtävät tervehdyttyäsi.

Jos tarvitset vapaata koulusta henkilökohtaisesta, välttämättömästä syystä, pyydä hyvissä ajoin lupa ryhmänohjaajalta. Yli kolmen päivän vapaan voi hakea kirjallisesti rehtorilta, ja sen myöntää rehtori. Selvitä, millaisia vaikutuksia poissaoloilla on meneillään olevien moduulien arviointiin ja läpäisemiseen.

Jos olet väsynyt ja/tai yksinäinen, osallistu rohkeasti ryhmäsi ja lukion toimintaan. Muista, että voit aina olla yhteydessä kuraattoriin! Apua väsymykseen, uupumukseen, ahdistuneisuuteen, stressiin, ajanhallintaan, elämänhallintaan, opiskelumotivaatioon ja muihin omaan jaksamista koskeviin asioihin saat kuraattorilta tai terveydenhoitajalta.