Meidän lukio

Myönteinen työilmapiiri

Ole myönteinen viestinviejä ja kohtele jokaista kohteliaasti ja ystävällisesti. Olethan kuullut, että hyvä kello kauas kuuluu, paha vielä kauemmas.

 • Noudata hyviä käytöstapoja. Avaa ovi toiselle, tervehdi kohteliaasti, opasta tarvittaessa, hymyile ja ole avoin.
 • Muista, että kiusaaminen ja syrjiminen eivät kuulu kouluympäristöön.
 • Kiroilu ja loukkaava kielenkäyttö eivät kuulu hyviin käytöstapoihin.
 • Laita pyöräsi pyörätelineeseen ja parkkeeraa autosi lukion yläkoulun puoleiselle parkkipaikalle. Pysäköi moposi tai moottoripyöräsi lukion paikoituspaikoille.
 • Noudata liikennesääntöjä. Käyttäydy hyvien tapojen mukaisesti myös koulubussissa ja -taksissa.
 • Jätä naulakkoon ulkovaatteesi, älä arvotavaroita.
 • Jos opettajaa ei kuulu 10 minuutin kuluessa oppitunnin alkamisesta, asiasta on tultava kysymään opettajainhuoneesta.
 • Ruokaillessasi syö rauhallisesti, palauta astiat ja ruoantähteet asianmukaisesti sekä muista kiittää keittiön henkilökuntaa.
 • Käytössäsi ovat kaikki koulun tilat: kirjasto, atk-luokka, ruokailutila ala- ja yläkerrassa ja paljon opiskelussasi auttavaa materiaalia ja laitteita. Käytä hyväksesi näitä mahdollisuuksia vapaatunneillasi ja iltapäivisin.
 • Kuuntelupiste ylimääräisiä vapaaehtoisia kuunteluja varten on kirjastossa. Se on tarkoitettu ensisijaisesti abeille.
 • Käsittele varovasti opetusvälineitä ja kalusteita. Jos vahingoitat koulun omaisuutta, sinun tulee korvata vahinko. Noudata annettuja ohjeita koulun laitteita käyttäessäsi.
 • Voit viettää välituntisi sisällä taikka ulkona. Suosittelemme kuitenkin käymään ulkona hetken, jotta jaksat työskennellä paremmin
 • Tupakointi ja tupakkatuotteiden hallussapito ovat kiellettyjä lukion alueella sekä sen näkyvässä välittömässä läheisyydessä.
 • Opettaja lopettaa oppitunnin.

Koulun yhteiset tapahtumat ja yhdessä tekeminen lähentävät meitä ja usein niistä voi jäädä hyviä muistoja kouluajoilta. Kun toimit lukiolain edellyttämillä tavoilla eli suoritat tehtävät tunnollisesti, käyttäydyt asiallisesti, noudatat lukion järjestyssääntöjä ja käsittelet huolellisesti koulun omaisuutta, niin ennen pitkää huomaat olevasi täysi-ikäinen ylioppilas, jolla on paljon eväitä tulevia koitoksia varten.

Matkapuhelimen käytöstä oppitunneilla opettaja ohjeistaa moduulin alussa mukaan lukien mahdolliset seuraukset ohjeiden vastaisesta toiminnasta.

Opiskelijakunta

Lukion opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki lukion opiskelijat. Sen tehtävänä on suunnitella ja edistää yhteistoimintaa opiskelijoiden keskuudessa. Opiskelijakunta toimii myös vaikutuskanavana, jonka kautta opiskelijat osallistuvat lukion kehittämiseen yhteistyössä opettajakunnan ja rehtorin kanssa. Opiskelijakunnan ohjaajana toimii opiskelijakunnan kokouksen valitsema opettaja. Opiskelijakunnalla on oma ilmoitustaulu, jossa näkyy hallituksen kokoonpano ja opiskelijakunnan tärkeimmät ilmoitukset.

Kenen kanssa asioit?

Rehtori: Yli 3 päivän poissaolot, koulusta eroaminen, opintojen hyväksi luvut.

Opettajat: Aineen opiskeluun liittyvät asiat, moduulien opiskeleminen itsenäisesti, moduulien uusinnat, yksittäisiltä tunneilta poissaolot.

Ryhmänohjaaja: 1-3 päivän poissaolot, koulunkäyntiin liittyvät ongelmat, ryhmän yhteiset tilaisuudet.

Opinto-ohjaaja: Opiskeluun ja moduulivalintoihin liittyvät kysymykset, jatko-opiskelu, muut askarruttavat asiat.

Keittiöhenkilökunta: Ruokavalioon liittyvät asiat, kuten esimerkiksi ruoka-aineallergiat.

Opiskelijakunta: Koulun yhteinen toiminta, asiat joihin toivot muutosta/parannusta

Tutorit: Kouluhenkeä edistävät ideat.

Rehtorin ja opon tapaa varmimmin heidän työhuoneistaan tai oppitunneilta. Pitempiin asioihin kannattaa sopia aika Wilma-viestillä. Opettajat ovat varmimmin tavattavissa oppituntien yhteydessä. Opettajanhuoneesta heitä hakiessasi koputa oveen. Vältä mahdollisuuksien mukaan ruokatunnilla (11.15–11.45) asiointia.