Oppilashuollon vuosikello

Jokiraitin koulu

Päivitetty opettajainkokouksessa 23.8.2022

Elokuu

 • Uusien työntekijöiden perehdytys
 • Koulun vuosisuunnitelman kartoittaminen
 • Luokkien ryhmäyttäminen
 • Oppilaskuntavaalit
 • Edellisen vuoden TEAviisari-kyselyn tulosten läpikäyminen
 • Järjestyssääntöjen päivittäminen
 • Mahdollisen kummitoiminnan aloittaminen

Syyskuu

 • Koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman päivittäminen
 • 5. luokan laajat terveystarkastukset
 • MoVe-mittaukset 5. luokalle
 • Oppimissuunnitelmien, pedagogisten arvioiden ja HOJKS:ien päivitys (syyslomaan mennessä)

Lokakuu

 • Kiusaamiskysely (vk 40), palautus viimeistään viikolla 42
 • Valokuvaus
 • Vanhempainilta
 • Syysloma

Marraskuu

 • Kouluterveyskyselyjen tulosten läpikäyminen

Joulukuu

 • Joulujuhla
 • Joululoma

Tammikuu

 • 2. ja 6. luokan arviointikeskustelut
 • 1. luokan laajat terveystarkastukset

Helmikuu

 • Kiusaamiskysely (vk 9), palautus viimeistään viikolla 12
 • Yläkoulun kuraattori haastattelee 6. luokan oppilaat
 • 6. luokan vanhempainilta yläkoululla
 • Esikouluun, kouluun ja ap/ip –kerhoihin ilmoittautuminen
 • Kouluvalmiustestit esikoululaisille

Maaliskuu

 • Talviloma
 • Esikoululaisten siirtopalaverit
 • 6-luokkalaisten siirtopalaverit
 • Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden yksilölliset siirtopalaverit

Huhtikuu

 • Koulutervetyskysely

Toukokuu

 • Tutustumispäivä
 • Palautekysely (vk 21)
 • Kevätjuhla

Kiva-oppitunnit toteutetaan parillisina vuosina alkavina lukuvuosina. Vanhempainvartit tarjotaan joka lukuvuosi ainakin niille, joilla ei ole arviointikeskustelua. Keväälle ja syksylle sovitaan yhteisöllisen oppilashuollon palaverit.