Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto koulun arjessa

Opiskeluhuolto on kouluissa tehtävää työtä, jolla edistetään, pidetään yllä ja luodaan edellytyksiä oppilaan hyvälle oppimiselle, psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle sekä sosiaaliselle hyvinvoinnille. Opiskeluhuollon tavoitteena on edistää oppilaiden ja koko kouluyhteisön ja -ympäristön hyvinvointia, turvallisuutta, huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä sekä oppilaiden osallisuutta. Tavoitteena on myös turvata yksilökohtainen varhainen tuki kaikille sitä tarvitseville.

Opiskeluhuoltoon kuuluvat esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman mukainen yhteisöllinen ja yksilöllinen opiskeluhuolto, opiskeluhuollon palvelut (psykologi- ja kuraattoripalvelut) sekä opiskeluterveydenhuollon palvelut. Opiskeluhuoltoa toteutetaan mm. Oulaisten kaupungin esi- ja perusopetuksen, sivistystoimen ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen suunnitelmallisena yhteistyönä lasten ja heidän huoltajiensa kanssa.

Lähde: Koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma 2023 - Oulaisten kaupunki