Pihapiiri

Oulaisissa jokaisella koululla toimii Pihapiiri, joka on huoltajien, koulun henkilökunnan ja/tai muun yhteistyötahon edustajista muodostettu yhteistyöryhmä. Pihapiirissä ylläpidetään, kehitetään ja suunnitellaan kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Pihapiirit voivat järjestää tarpeellisiksi katsomiaan toimenpiteitä yhteistyön kehittämiselle. (Oulaisten kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 2016)

Jauhinkankaan koulun pihapiirin jäsenet

Heli Putila (pj.) heli.putila@oulainen.fi
Kaisa Pienipaavola
Heidi Veteläinen
Sampsa Veteläinen
Arto Löppönen
Kaisa Pauna, varajäsen
Sanna Korhonen, opettajajäsen
Kati Punkeri, esittelijä/sihteeri