Yrittäjät: Ajankohtaista asiaa

Tältä sivulta löydät alueella tai virtuaalisesti tapahtuvat koulutukset, tilaisuudet ja muut tapahtumat, jotka on tarkoitettu yrittäjille. 

Markkinavierailu Norjaan 20. - 23.10.2021

Oulun Eteläisen yrityksiä kansainvälistymisessä tukeva Think Big hanke https://www.nihak.fi/fi/think-big-think-global-menossa-maailmalle/ on valmistelemassa markkinavierailua Norjaan 20-23.10.2021. Ilmoitattehan alustavan kiinnostuksenne osallistua matkalle ja myös kuinka monta henkeä yrityksestänne osallistuisi.

 • Tutustumme matkalla Norjan rakentamisen ykkösmessuihin "Byggreis" https://www.byggreisdeg.no/en/home/ ja tapaamme rakentamisen arvoketjun toimijoita, jotka ovat yrityksillemme potentiaalisia asiakkaita ja/tai kumppaneita. Lisäksi pyrimme järjestämään työmaakäyntejä sekä asiakas-  ja verkostoitumistapahtuman matkan aikana.

  HOME - BYGG REIS DEG

  Opening hours 20.-23. October 202109.00 – 18.00 Wednesday09.00 – 20.00 Thursday09.00 – 18.00 Friday 10.00 – 18.00 Saturday ArrivalBygg Reis Deg is held at arrangeres på Norges Varemesse in Lillestrøm.

  www.byggreisdeg.no

  Liitteenä on taustatiedoksi kevyt markkinaselvitys Norjan rakentamisen markkinoista fokuksessa ”tiny house”. Se, ei ole kattava markkinatutkimus, mutta toivomme, että se tarjoaa joitain johtolankoja Norjan markkinaan perehtymisessä. 

  Alla olevan linkin kautta löydät myös keväällä tekemämme puurakentamisen aktivointihankkeessa luodut puurakentamisen vientikonseptit, joiden ympärille voidaan lähteä luomaan yrityskonsortioita. https://www.nihak.fi/wp-content/uploads/2021/04/Puurakentamisen-vientikonseptit.pdf Äänestyksessä parhaaksi vientikonseptiksi nousi 38% ääniosuudella "Tehdasvalmisteiset puumoduulit".

  Olkaa yhteydessä mihin tahansa yrityksenne kansainvälistymiseen liittyvässä asiassa. Me autamme teitä saavuttamaan kansainvälistä menestystä.

  T: Janne & Inka

  Yhteistyöterveisin

  - Janne Hietaniemi, Nivala-Haapajärvenseutu NIHAK ry, Pajatie 5 85500 Nivala, puh. 050 591 9399, janne.hietaniemi@nihak.fi

  - Inka Aitto-oja, puh. 046 9213 153, inka.aitto-oja@nihak.fi

****

Rahoitukset ja hankkeet:

(12.10.2021)

ELY-keskuksen kehittämisavustuksetn rahoituslinjausket löytyvät "Rahoitusyksikön yritysrahoitusstrategia ja -linjaus" -aineistosta. 

Rahoituksen myöntökriteereistä on tarkemmin mm. .sivuilla 5 ja 6 kohdassa "Linjaukset". 

Ohessa myös taustatietoa Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen yritysten kehittämispalveluista (asiantuntijapalvelut) ja yritysten kehittämisavustuksesta.

 1. Ely-keskuksen hallinnoiman Yritysten Kehittämispalveluiden ks. linkki ( http://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/kehittamispalvelut)  avulla yritykset voivat tarvittaessa tehdä yritystoimintaan liittyviä selvityksiä; liiketoimintasuunnitelmat, kansainvälistymissuunnitelmat, markkinointisuunnitelmat/-strategiat, hankesuunnitelmat, patentoitavuusselvitykset/-strategiat (Innovaatioiden kaupallistaminen osio), alustavia markkinatutkimuksia, lakiasianselvityksiä jne.. Analyysiosion 1-2 pv hinta on 265 e/pv ja pitempikestoisen Konsultointiosion hinta 325 e/pv. Konsultointiosiossa minimitilaus on 2 päivää eli 650 e + alv. Maksimissaan yritys voi hakea asiantuntijapalveluita kolmen vuoden aikana 15 päivää. Sähköinen tilaus tehdään nettisivuilla olevan osion `Hakemukseen` kautta (ks. linkistä konsultointipalveluiden hakemukseen). Yrityksen kehittämispalveluita voi hakea myös sivutoiminen yritys.

Sähköisen tilauksen jälkeen yritys tekee yhdessä asiantuntijayrityksen kanssa lyhyen konsultoinnin toteutussuunnitelman, jossa sovitaan konsultoinnin sisältö. Asiantuntijayritys lähettää täytetyn toteutussuunnitelman Ely-keskukseen. Yhteensä Ely-keskusten asiantuntijarekisterissä on 750 valtakunnallisesti hyväksyttyä eri toimialojen asiantuntijaa. Ennen hakemuksen lähettämistä kannattaa olla yhteydessä Päivi Lappalaiseen, joka tekee tilausta koskevan esityksen ja päätöksen ( paivi.lappalainen@ely-keskus.fi, puh. +358443323300 ). Päivin kanssa yritys voi myös yhdessä katsoa hankkeeseen sopivia asiantuntijoita.

Yritysten kehittämispalveluiden asiantuntijat löytyvät osoitteesta ( https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/asiantuntijahaku ).

 1. Ely-keskuksen pk-yritysten kehittämisavustuksen ( https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-kehittamisavustus ) kehittämishankkeissa tuki-% on 40-50. Kehittämisavustuksen kohteena voi olla esim. yrityksen tuotekehitykseen, tuotantomenetelmien kehittämiseen ja kansainvälistymiseen liittyvät kulut. Mahdollinen tuki maksetaan jälkijättöisesti joko yhdessä tai kahdessa erässä. Yleensä hankkeiden toteuttamisaika on 1 – 1,5 vuotta (max. 2 vuotta). Ostettujen palveluiden lisäksi tuotekehityshankkeissa voidaan yrityksen palkkoja hyväksyä norm. 12 kk:tta (max. 24 kk:tta) ja kansainvälistymishankkeissa 12 kk:tta. Investointihankkeissa tuki uusiin koneisiin ja laitteisiin on 15 – 35 %:ia hankkeesta ja yrityksen koosta riippuen. Myös tuotantotilat voivat mahdollisesti olla tuen piirissä, jos tuotantotiloihin tulee uusia koneita tai laitteita. Yhtenä kriteerinä Ely-keskuksen kehittämisavustuksessa on, että yritystoiminta on päätoimista tai yrityksessä on vähintään yksi kokoaikainen työntekijä. Muita hanketta puoltavia kriteereitä ovat esim. yrityksen kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuudet. Kansainvälistymishankkeissa markkinatutkimukset ja muu vastaava toiminta voivat olla Ely-keskuksen kehittämisavustuksen piirissä, mutta suoraan markkinointiin ja myyntiin liittyvät toimet eivät voi olla kehittämisavustuksen piirissä. Ennen mahdollisen yrityksen kehittämisavustushakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä Ely-keskuksen yritysasiantuntijaan. esim. yritysasiantuntija Janne Rantaan, p. +358 295 038 234, e-mail: janne.ranta@ely-keskus.fi tai johtavaan yritysasiantuntija Anne Pulkkiseen, p. + 358 295 038 117, e-mail:  anne.pulkkinen@ely-keskus.fi . HUOM! Elyjen uusi Eu-rahoituskausi alkaa 01.11.2021, jolloin myös rahoituskriteereihin voi tulla pieniä muutoksia.

Hyvä tietää: 

Team Finlandin, Ely-keskuksen, Business Finlandin, Finnveran ja TE-toimiston palvelut ja yhteyshenkilöt.

***

 • Oletko yrittäjä, jolla on toimiva mikro- tai pienyritys? Oletko kohdannut liiketoiminnassasi ongelman tai haluat kehittää yrityksesi toimintaa nykyisestä? Yrityskummi voi olla tukenasi liiketoiminnallisten haasteidesi ratkaisemisessa. Lue lisää: Yrityskummit

****

 • 17.2.2021: Yrittäjä: Tarvitsetko apua työvoiman löytymisessä? Kiinnostaako saada tukea palkkakustannuksiin? Saat apua Oulaisten työllisyyshankkeesta. Lue lisää!

****