Yrittäjät: Ajankohtaista asiaa

Tältä sivulta löydät alueella tai virtuaalisesti tapahtuvat koulutukset, tilaisuudet ja muut tapahtumat, jotka on tarkoitettu yrittäjille. 

Rahoitukset ja hankkeet:

JTF

Ohessa liitteenä to 20.10.2022 pidetyn Yritystuki-info -tilaisuuden esitysmateriaali. 

JTF- ohjelma tukee PK- yritystoiminnan uudistamista, uusien yritysten perustamista sekä innovaatiotoimintaa. 

Vuonna 2023 on Pohjois-Pohjanmaalla saatavissa rahoitusta n. 36 milj. € pääasiassa suoriin yritystukiin. Yrityksen kehittämisavustusta myönnetään PK- yrityksille normaalin yritystukilainsäädännön mukaisesti. Yritystukien haku käynnistyy EURA 2021- järjestelmässä vuoden 2023 alussa heti kun se on mahdollista.

Yritysten kehittämisavustuksissa, toimialasta riippuen ELY:n asiantuntija:

 • Matkailu- ja elintarvikeala:
  • Anna Palinsaari, p. 0295038029
 • ICT-, bio- ja terveysteknologia-alat sekä TYT- hankkeet:
  • Gitte Meriläinen, p. 0295038118
 • Valmistava teollisuus ja TYT- hankkeet:
  • Janne Ranta, p. 0295038234
 • Puuteollisuus:
  • Jouko Hanhela, p. 0295038043
 • ICT- ala:
  • Sari Turtiainen, p. 0295038121

Business Finlandin energiatukiasiat:

 • Satu Kuusela; satu.kuusela(at) businessfinland.fi; p. +358 44 436 8046

****

Säästöä maaseudun yritysten sähkölaskuun – tukea voi hakea 30.11.2022 saakka

Maaseudulla toimivat mikro- ja pienyritykset voivat edelleen hakea tukea, jolla voi kattaa kolmasosan uusiutuvan energian käyttöön siirtymisen kustannuksista. Tuella voi hankkia esimerkiksi aurinkopaneeleita tai ilmalämpöpumppuja ja näin säästää sähkölaskussa. Maaseudulla toimiva, maataloustuotteita jalostava yritys voi saada tukea 35 prosenttia investoinnin kustannuksista ja muu maaseutuyritys 30 prosenttia. Haku päättyy 30.11.2022.

Siirtymistä uusiutuvaan energiaan tuetaan EU:n elpymisvaroista. Investointi uusiutuvaan energiaan ei edellytä yrityksen kasvua, kuten tavanomaiset maaseudun yritystuet.

Tukea voivat hakea maaseudulla sijaitsevat mikro- ja pienyritykset. Yrittäjä voi tarkistaa Maanmittauslaitoksen karttapalvelusta, sijaitseeko hänen yrityksensä tukikelpoisella alueella. Tukipäätökset tekee alueen ELY-keskus.

Tukihaku uusiutuvan energian investointeihin avataan uudelleen ensi vuoden puolella, mutta aikataulusta ei ole vielä tarkempaa tietoa.

EU:n elpymisvaroista rahoitetaan myös biokaasurakentamista aiempaa suuremmalla 50 prosentin tuella sekä tukea harvaan asutun maaseudun yritysten omistajanvaihdosten suunnitteluun.

Maaseudun yritystukia haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi). ELY-keskuksesta saa lisätietoja tuesta ja tuen hakemisesta. 

Lisätietoja medialle:
Johtava asiantuntija Reijo Martikainen
0295 204 677
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Lisätietoja tuenhakijalle:
Alueelliset ELY-keskukset, yhteystiedot
www.ruokavirasto.fi/yritystuet

****

Innovaatioseteli

Osta uutta tietoa ja osaamista yritykseesi innovaatiosetelillä. 

ELY-keskuksen kehittämisavustukset, hakeminen

ELY-keskuksen kehittämisavustuksien rahoituslinjaukset löytyvät "Rahoitusyksikön yritysrahoitusstrategia ja -linjaus" -aineistosta. 

Rahoituksen myöntökriteereistä on tarkemmin mm. .sivuilla 5 ja 6 kohdassa "Linjaukset". 

Ohessa myös taustatietoa Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen yritysten kehittämispalveluista (asiantuntijapalvelut) ja yritysten kehittämisavustuksesta.

 1. ELY-keskuksen hallinnoiman Yritysten kehittämispalveluiden ks. linkki http://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/kehittamispalvelut) avulla yritykset voivat tarvittaessa tehdä yritystoimintaan liittyviä selvityksiä:
 • liiketoimintasuunnitelmat,
 • kansainvälistymissuunnitelmat,
 • markkinointisuunnitelmat/-strategiat,
 • hankesuunnitelmat,
 • patentoitavuusselvitykset/-strategiat (Innovaatioiden kaupallistaminen -osio),
 • alustavia markkinatutkimuksia,
 • lakiasianselvityksiä jne.

Analyysiosion, 1-2 pv, hinta on 265 €/pv. Pitempikestoisen Konsultointiosion hinta 325 €/pv. Konsultointiosiossa minimitilaus on 2 päivää eli 650 € + alv.

Maksimissaan yritys voi hakea asiantuntijapalveluita kolmen vuoden aikana 15 päivää.

Sähköinen tilaus tehdään nettisivuilla olevan osion `Hakemukseen` kautta (ks. linkistä konsultointipalveluiden hakemukseen).

Yrityksen kehittämispalveluita voi hakea myös sivutoiminen yritys.

Sähköisen tilauksen jälkeen yritys tekee yhdessä asiantuntijayrityksen kanssa lyhyen konsultoinnin toteutussuunnitelman, jossa sovitaan konsultoinnin sisältö.

Asiantuntijayritys lähettää täytetyn toteutussuunnitelman ELY-keskukseen.

Yhteensä ELY-keskusten asiantuntijarekisterissä on 750 valtakunnallisesti hyväksyttyä eri toimialojen asiantuntijaa.

Ennen hakemuksen lähettämistä kannattaa olla yhteydessä Päivi Lappalaiseen, joka tekee tilausta koskevan esityksen ja päätöksen ( paivi.lappalainen@ely-keskus.fi, puh. +358443323300 ). Päivin kanssa yritys voi myös yhdessä katsoa hankkeeseen sopivia asiantuntijoita.

Yritysten kehittämispalveluiden asiantuntijat löytyvät osoitteesta: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/asiantuntijahaku

 1. ELY-keskuksen pk-yritysten kehittämisavustuksen ( https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-kehittamisavustus ) kehittämishankkeissa tuki on 40-50 %.

Kehittämisavustuksen kohteena voivat olla esim.

 • yrityksen tuotekehitykseen,
 • tuotantomenetelmien kehittämiseen ja
 • kansainvälistymiseen liittyvät kulut.

Mahdollinen tuki maksetaan jälkijättöisesti joko yhdessä tai kahdessa erässä.

Yleensä hankkeiden toteuttamisaika on 1–1,5 vuotta (max. 2 vuotta).

Ostettujen palveluiden lisäksi tuotekehityshankkeissa voidaan yrityksen palkkoja hyväksyä normaalisti 12 kk (max. 24 kk) ja kansainvälistymishankkeissa 12 kk.

Investointihankkeissa tuki uusiin koneisiin ja laitteisiin on 15–35 % hankkeesta ja yrityksen koosta riippuen.

Myös tuotantotilat voivat mahdollisesti olla tuen piirissä, jos tuotantotiloihin tulee uusia koneita tai laitteita.

Yhtenä kriteerinä ELY-keskuksen kehittämisavustuksessa on, että yritystoiminta on päätoimista tai yrityksessä on vähintään yksi kokoaikainen työntekijä.

Muita hanketta puoltavia kriteereitä ovat esim. yrityksen kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuudet. Kansainvälistymishankkeissa markkinatutkimukset ja muu vastaava toiminta voivat olla ELY-keskuksen kehittämisavustuksen piirissä, mutta suoraan markkinointiin ja myyntiin liittyvät toimet eivät voi.

Ennen mahdollisen yrityksen kehittämisavustushakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä ELY-keskuksen yritysasiantuntijaan, esim. yritysasiantuntija Janne Rantaan, p. +358 295 038 234, e-mail: janne.ranta@ely-keskus.fi tai johtavaan yritysasiantuntijaan Anne Pulkkiseen, p. + 358 295 038 117, e-mail:  anne.pulkkinen@ely-keskus.fi.

****

Valtionavustus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin

****

Hyvä tietää

Team Finlandin, Ely-keskuksen, Business Finlandin, Finnveran ja TE-toimiston palvelut ja yhteyshenkilöt.

 

id='' Yrityskummit

 • Oletko yrittäjä, jolla on toimiva mikro- tai pienyritys? Oletko kohdannut liiketoiminnassasi ongelman tai haluat kehittää yrityksesi toimintaa nykyisestä? Yrityskummi voi olla tukenasi liiketoiminnallisten haasteidesi ratkaisemisessa. Lue lisää: Yrityskummit

Työvoimaa?

 • Yrittäjä: Tarvitsetko apua työvoiman löytymisessä? Kiinnostaako saada tukea palkkakustannuksiin? Saat apua Oulaisten työllisyyshankkeesta. Lue lisää!

****