Vuoden 2019 toiminta-avustukset (sivistys- ja hyvinvointilautakunta)

Oulaisten kaupunki / sivistys- ja hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi 

VUODEN 2019 TOIMINTA-AVUSTUKSET

ti 30.4.2019 klo 15 mennessä.

Toiminta-avustusta voivat hakea kulttuuri- ja liikuntajärjestöt, lasten ja nuorten järjestöt ja ryhmät, ikäihmisten ja erityisryhmien järjestöt sekä kansalaistoiminnnan järjestöt. Tarkemmat ohjeet löytyvät tästä linkistä. Sieltä löytyy myös sähköinen hakulomake. Myöhästyneitä hakemuksia tai muulle kuin sähköiselle hakulomakkeelle täytettyjä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Jos järjestö on saanut yleisavustusta vuonna 2018, sen tulee toimittaa vuoden 2018 toiminta- ja tilikertomus postitse lautakunnalle em. määräaikaan mennessä. 

Lisätietoja: Sanna Mäyrä, 044-479 3272 tai Tuula Aitto-oja, 044-479 3239; sähköpostit: etunimi.sukunimi@oulainen.fi