Pyhäjoen valuma-alueella vesistönkunnostussuunnitelmia ja -toteutuksia

Pyhäjoen Vesistö ry:n tiedote koskien Pyhäjoen valuma-alueen vesistönkunnostussuunnitelmia ja -toteutuksia liitteenä.