Oulaisten Teollisuuskiinteistö Oy on solminut urakkasopimuksen Rakennusliike Sorvoja Oy:n kanssa

OULAISTEN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ ON SOLMINUT URAKKASOPIMUKSEN RAKENNUSLIIKE SORVOJA OY:N KANSSA

Oulaisten teollisuuskiinteistö Oy ja Rakennusliike Sorvoja Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen Kivikankaantie 1 hallilaajennuksen aloittamisesta. Sopimuskahvitilaisuus järjestettiin Oulaisten kaupungintalolla keskiviikkona 2.8.2023. Rakennusliike Sorvoja voitti keväällä 2023 pidetyn tarjouskilpailun, jonka jälkeen sopimusneuvottelut aloitettiin. Rakentamisen kokonaiskustannusarvio on noin 11,5 miljoonaa euroa. Oulaisten teollisuuskiinteistö Oy allekirjoitti tulevan hallin vuokrasopimuksen Leden Group Oy:n kanssa aikaisemmin keväällä. Leden on siirtämässä suuren osan Suomen toiminnoistaan Oulaisiin hallin valmistumisen jälkeen.

”Olemme erittäin otettuja Oulaisten kaupungin aktiivisuudesta tämän halliprojektin eteenpäin viemisestä. Uudet tilat tulevat tehostamaan toimintaamme erittäin paljon sekä mahdollistaa myös kapasiteetin kasvun. Tällä hetkellä tilauskantamme on erittäin hyvä ja lisää työvoimaa tarvitsemme koko ajan. Olemme saaneetkin paljon hakemuksia viimeisten kuukausien aikana Oulaisista ja lähialueilta.”, toteaa johtaja Marko Niskanen Leden Groupista.

”Tämän hankkeen lopulliset ratkaisut perustuvat Oulaisten teollisuuskiinteistön alkuperäisiin suunnitelmiin, joita on yhdessä tilaajan ja Ledenin kanssa jalostettu entistä paremmaksi. Tämä hanke on yksi suurimmista hankkeista, joita yrityksellämme on käynnissä tällä hetkellä.”, toteaa toimitusjohtaja Jaakko Sorvoja. Lisäksi hän jatkaa: ”Suunnitteluvaihe on käynnissä ja rakennuslupahakemus on jätetty. Rakennustyöt on aloitettu vanhan hallin päätyosan purkamisella, joka kuuluu urakkaan. Elokuussa aloitetaan rakennuksen pohjatyöt, jonka jälkeen rakentaminen etenee aikataulun mukaisesti. Projektin tulee olla valmiina elokuun loppuun 2024 mennessä hallitilojen osalta.”

”Tämä on merkittävä askel uuden suuren työllistäjän saamiseksi Oulaisiin. Pelkästään Leden tulee työllistämään noin 250–300 henkilöä Oulaisissa, mutta kerrannaisvaikutukset tulevat olemaan huomattavasti suuremmat Oulaisten kaupungille. Urakoitsijana toimii Oulaistelainen yritys paikallisten kumppaniensa kanssa, joten jo rakentamisen aikana projektilla on vaikutusta Oulaisten kaupungille.”, kertoo Oulaisten kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja Oulaisten teollisuuskiinteistö Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kai Pajala.

Oulaisten teollisuuskiinteistö on valinnut, kilpailutuksen jälkeen, ulkopuoliseksi valvojaksi Oululaisen Promen Oy:n, joka on erikoistunut erilaisten rakennusten valvontaan ja rakennuttamiseen. ”Olemme olleet mukana useissa vastaavissa hankkeissa, ja osaamisemme tulee varmasti auttamaan laadukkaan rakennuksen saamiseksi Oulaisten teollisuuskiinteistö Oy:lle sekä heidän tulevalle vuokralaiselleen Ledenille.”, sanoo toimitusjohtaja Petri Harju.

LISÄTIETOJA

Oulaisten teollisuuskiinteistö Oy, hallituksen puheenjohtaja, kai.pajala@oulainen.fi, +358 44 971 6466
Rakennusliike Sorvoja Oy, toimitusjohtaja Jaakko Sorvoja, jaakko.sorvoja@sorvojaoy.com, + 358 44 038 7096
Leden Group Oy, johtaja Marko Niskanen, marko.niskanen@ledengroup.com, +358 50 350 9914
Promen Oy, toimitusjohtaja Petri Harju, petri.harju@promen.fi, +358 40 591 8248