NIHAK Oulaisten kaupungin yrityspalveluiden tuottajaksi

Oulaisten kaupunki ja NIHAK ovat solmineet sopimuksen kuntakohtaisten yrityspalveluiden tuottamisesta. Sopimus astuu voimaan heti allekirjoituksien jälkeen, mutta otetaan käyttöön 1.1.2024. Käytännössä tämä tarkoittaa yrittäjien palvelutarjonnan laajentumista mm. oman yrityspalvelupäällikön kautta.

Oulaisten kaupunginhallitus käsitteli kaupunginjohtaja Riikka Moilasen esityksen sopimuksen muodostamisesta kokouksessaan maanantaina 23.10. Sopimus päätettiin solmia yksimielisesti.

Oulaisten sopimus pitää sisällään yritysneuvonnan palvelut yritysten koko elinkaaren ajan aina perustamisneuvonnasta apuun eri rahoitusmuotojen hakemisessa, tai yrityksen kansainvälistymiseen liittyvissä haasteissa. Yritysten sijoittumiseen liittyvissä palveluissa, kuten toimitilojen hankkimisessa kaupunki palvelee jatkossakin itse. NIHAKin palvelu täydentää kaupungin omia palveluita tuomalla resurssin Oulaisten käyttöön.

Riikka Moilanen kertoo, että yrityspalvelutoiminnan kehittäminen on yksi osa kokonaisvaltaista kaupungin kehittämistä.

  • Oulaisissa on tällä hetkellä paljon asioita meneillään. Tahtotilamme on, että Oulaisissa yrittäjien on hyvä toimia ja että voimme tarjota niitä palveluita, jotka ovat sekä nykyisille, että tuleville yrittäjille hyödyllisiä. NIHAK on yrityspalvelukentällä arvostettu toimija ja täydentää kaupungin palveluita juuri oikealla tavalla, kertoo Moilanen.


Käytännön neuvoja ja tukea yrittäjille

NIHAKin kunnille tuottama yrityspalvelu keskittyy ensisijaisesti neuvontapalveluihin yritysrajapinnassa. Palvelua tuotetaan kuitenkin yhteistyössä kunnan kanssa ja yrityskentältä saatu palaute tuodaan aina tietoon päätöksentekijöille niin kuntakohtaisesti kuin alueellisestikin, jotta varmistetaan, että yritystoiminnalla on mahdollisuus kehittyä.

Oulainen toimintaympäristönä ei ole NIHAKille vieras. Yhteistyötä on tehty erilaisten alueellisten hankkeiden myötä ja kaupungin yritystoimintakin on pitkän linjan toimijalle tuttu. NIHAKin toimitusjohtaja Toni Krankkala kertoo, että alueen kunnilla on jo ennestään vahva yhteistyön tekemisen perinne ja uskoo nyt solmitun sopimuksen olevan eduksi kaikille.

  • Oulainen on vireä kaupunki, jolla on vahva halu kehittyä ja kehittää yritysten toimintaympäristöä, kuten meilläkin. Uskon, että NIHAK pystyy tuomaan Oulaisten yrityskentälle palvelun, jonka tuloksista hyödymme kaikki, Krankkala toteaa.

Oulaisten kaupungin nyt solmima sopimusmalli on käytössä muissakin kunnissa, jotka ostavat NIHAKin kuntakohtaisia yrityspalveluita. Sopimuksen voimaantulon myötä NIHAK tuottaa yrityspalveluita Oulaisten lisäksi Nivalassa, Kärsämäellä, Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä. Näiden kuntien lisäksi NIHAK tuottaa seudullisia yrityspalveluita myös Sievissä ja Haapajärvellä.


Oulaisiin omat VAU!HAUS -yhteistyötilat

Yritysneuvonnan lisäksi yhteistyö NIHAKin kanssa tuo Oulaisiin myös kokonaan uuden palvelun yrittäjille. Aiemmin jo kuuden kunnan alueella toimivat VAU!HAUS -tilat saavat uuden toimipisteen Oulaisiin lähiaikoina.

NIHAKin tuottama VAU!HAUS-palvelu on maksuton palvelu pienyrittäjille ja yritystoimintaa suunnitteleville henkilöille, sekä yrityksille joiden työntekijä työskentelee etänä paikkakunnalla. Hyvien työskentelypisteiden lisäksi tilat mahdollistavat myös yhteistyön yrittäjien välillä, mikä tukee myös yksinyrittäjien työssä jaksamista ja verkostoitumista muiden toimijoiden kanssa.

Oulaisten VAU!HAUS-tilojen avaamisesta tiedotetaan erikseen ajankohdan varmistuttua.