Presidentinvaali

 

Vuoden 2024 presidentinvaalin toinen vaali toimitetaan sunnuntaina 11.2.2024 klo 9.00-20.00. 

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT

Äänestysalue 1 Keskusta - Oulaisten lukio (os. Oulaistenkatu 54)
Äänestysalue 2 Läntinen - Jauhinkankaan koulu (os. Amiraalintie 40)
Äänestysalue 3 Itäinen - Jokiraitin koulu, Lehtopään yksikkö (os. Pärekuja 7)

Äänestysalue mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa. Ilmoituskorttien lähettäminen kuuluu Digi- ja väestötietovirastolle.

ENNAKKOÄÄNESTYS    

Toisen vaalin ennakkoäänestys toimitetaan 31.1.-6.2.2024.

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana vuoden 2024 presidentinvaalissa on Oulaisten lukio (os. Oulaistenkatu 54).

Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat:

31.1.-2.2. klo 12.00–17.00
3.-4.2. klo 12.00–16.00
5.-6.2. klo 10.00–19.00


Äänestäjän on äänestettäessä esitettävä henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, henkilökortti tai kuvallinen Kela-kortti).

LAITOSÄÄNESTYS

Laitoksissa toimitettavasta ennakkoäänestyksestä ilmoittaa vaalitoimikunta laitosten ilmoitustaululla.

KOTIÄÄNESTYS

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 30.1.2024 klo 16.00 mennessä Oulaisten kaupungin keskusvaalilautakunnalle p. 044 4793201 ja 044 4793204. Ilmoittautumisen voi tehdä myös lomakkeella postitse osoitteeseen Oulaisten kaupungin keskusvaalilautakunta, Oulaistenkatu 12 86300 Oulainen tai sähköpostiin kaupunki@oulainen.fi 
Lomaketta on saatavissa kotisivuilta ja kaupungintalolta. 

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjakson arkipäivänä.

VAALIMAINONTA

Vaalimainonta kaupungin hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla on sallittu tätä tarkoitusta varten pystytetyillä vaalimainospaikoilla. Vaalimainonta saadaan aloittaa aikaisintaan 10.1.2024.


OULAISTEN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Liitetiedostot