Pelastussuunnitelma

 

 

 

 

 

 

PELASTUSSUUNNITELMA

JUHO OKSAN  KOULU

 

OULAINEN

 

9.1.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAARIKATU 3

86300  OULAINEN

 

 

 

Pelastussuunnitelman sisältö

 

 

Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva muu toiminta

 

1. Ennakoitavat vaaratilanteet

 

2. Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi
 

3. Poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt

 

4. Turvallisuushenkilöstö

 

5. Tarvittava materiaali

 

6. Ohjeet erilaisia ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten

 

7. Pelastussuunnitelmasta tiedottaminen
 

 

JUHO OKSAN  KOULUN PELASTUSSUUNNITELMA

 

 

 

Kiinteistön perustiedot:

 

                                           JUHO OKSAN KOULU (vuosiluokat 0-6, pienryhmät)

                                           KAARIKATU 3

                                           86300  OULAINEN

                                           PUH. 4793 300

                                           jarmo.makinen@oulainen.fi

 

Kaupunginosa:                 1. kaupunginosa (OULAS)                   

Kortteli:                            15

Tontti:                               8

 

 

Kiinteistön rakenne ja henkilöstö:

 

Rakennusvuosi:                1938,1954,1962,2004

Rakennuksia                     1                                         

Portaita/kerroksia:          3 (oppilaskäytössä 2, kellarikerros varastona)

Luokkahuoneita:              27

Pienryhmätiloja               6

Muita tiloja Pienryhmätila

                                           Liikuntasali

                                           Tekninen työ

                                           Tekstiilityö

                                           Musiikkiluokka

                                           Terveydenhuoltotilat

                                           Keittiö

                                           Ruokasali

 

Henkilömäärä:                 Opettajia                           31

                                           Muu henkilökunta            2

                                           Kouluavustajia                 24

                                           Siistijöitä                           3

                                           Keittiö                                8

                                           Kuraattori                         1

                                           Terveydenhoitajia            2

                                           Hammashoitaja                1

                                           Koululääkäri                     1

                                           Psykologi                           1

                                           Oppilaita                           337                

                                          

Koulukiinteistössä oleva muu toiminta:

 

 • Esikouluryhmiä 1

 

 • Oppilaskerhojen toimintaa iltapäivällä ja iltaisin

 

 • Aamu- ja iltapäiväkerho

 

 • Liikunta- ja urheilutoimintaa koulun salissa iltaisin ja viikonloppuisin

 

 • kansalaisopiston piirejä iltaisin ja viikonloppuisin

 

 • yksityisten ihmisten harrastustoimintaa

 

 

 

 

 

 

1. ENNAKOITAVAT VAARATILANTEET

 

 • Tulipalo
 • Onnettomuus tai sairauskohtaus
 • Kaasuvaara
 • Räjähdysvaara
 • Säteilyvaara
 • Pommi- tai muu uhkaus
 • Uhkaava henkilö koulun tiloissa
 • Varkaus- tai ryöstötilanne
 • Vesivahinko

 

2. TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI

 

ESTÄ VAHINGON MAHDOLLISUUS, OTA HUOMIOON SEURAAVAT ASIAT

 

 • Pidä työpaikkasi järjestys hyvänä.
 • Tyhjennä jätteet niille kuuluviin kannellisiin astioihin.
 • Ilmoita sähkölaitteissa ilmenevät viat kunnossapidosta vastaavalle.
 • Jos mahdollista, poista vioittunut laite verkosta ja estä laitteen käyttö.
 • Sammuta virta sähkölaitteista työpäivän päätyttyä.
 • Tupakointi ei ole sallittu koulun alueella.
 • Tulityöt on tehtävä valvontasuunnitelmaa noudattaen.

 

MUITA TURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVIA ASIOITA:

 

 • Mikäli havaitset palo- tai työturvallisuuteen liittyviä vaaroja, pyri itse korjaamaan tilanne.
 • Ellei valtuutesi riitä - ota yhteys esimieheesi.
 • Työpaikan asioista julkisuuteen tiedottaa:

Rehtori tai oma esimiehesi.

 • Tiedotusvälineiden yhteydenotot ohjataan suoraan hänelle.
 • Avaimen kadotessa, ota heti yhteyttä rehtoriin.
 • Jaetuista koulun avaimista on luettelo vahtimestari Petteri Piipolla kansliassa. Avaimet ja avainlätkät luovuttaa kuittausta vastaan vahtimestari.   Sääntönä pidetään, että avainta ei lainata. Jos esimerkiksi oppilaan pitää päästä tiettyyn lukittuun huoneeseen, opettaja ei lainaa avainta, vaan käy itse avaamassa oven.
 • Tutustu oppilaitoksen turvajärjestelyihin ja pelastussuunnitelmaan sekä siihen liittyviin pohjapiirustuksiin.

 

 

3. POISTUMIS- JA SUOJAUTUMISMAHDOLLISUUDET SEKÄ SAMMUTUS- JA PELASTUSTEHTÄVIEN JÄRJESTELYT

 

Poistumistiet on merkitty tämän suunnitelman liitteenä olevaan koulun pohjapiirustukseen.

 

Piirustukseen on merkitty myös alkusammutuskaluston sijoituspaikat, paloilmoituspainikkeet ja ensiapukaappien paikat.

 

4. TURVALLISUUSHENKILÖSTÖ

 

Tehtävä                   Nimi                                          Puhelin

 

Turvallisuus-                                                           

johtaja                     Jarmo Mäkinen                       044-4793 301

Sijainen                   Marja-Kaisa Kortesalmi         044-4793 360                                                                                            

 

 

 

Apulais-  

turvallisuus-

johtaja:                    Petteri Piippo                        044-4793 308                          

 

 

C-siipi yläkerta

Riku Rantala                           044-4793 364

Marko Huhtanen                    044-4793 651

Tiina Kukkonen                      044-4793 579

Tiia Saari                                040-8248026

Peppi Hellberg                        044-4793 303

Marika Rasinaho                    044-4793 314

Armi Niemi                              044-4793 385                     

Marjut Lehtonen                     044-4793 366

Virpi Bonney                           044-4793 580

Marjo Salmela                        044-4793 593

Kaisa-Elina Korhonen           044-4793 372

Elena Hyytiäinen                   044-4793 652

 

 

 

 

 

 

C-siipi alakerta

                                 Pirjo Kyllönen                        044-4793 587

 

 

 

B-siipi yläkerta

                                 Tarja Mäkinen                         044-4793 374

Katja Huhtahaara                   044-4793 363

Raili Esko                               044-4793329

                                 Marja-Kaisa Kortesalmi         044-4793 360

                                 Anne-Kaisa Liias                    044-4793 376           

                                 Katja Leskelä                          044-4793 594

                                 Paulus Veteläinen                  044-4793 304                                

                                 Leea Tuomaala                        044-4793 379

                                 Päivi Erkkilä                            044-4793 350

                                 Juuso Esko                             044-3601868

                                 Emilia Yppärilä                       045-6397723 

                                 Mari Jylkkä                             044-4793 597 

                                 Sari Sikkilä                             044-4793 369 

                                 Tanja Kakko                           044-4793 371  

                                 Meri isomaa                           044-2136838                     

B-siipi alakerta

                                 Ulla Huikari                             044-4793 300

                                 Jere Heikkilä                          044-4793 399                   

                                 Airi Vimpari                            044-4793 575

                                 Merika Makwembere             044-4793 359

                                 Leena Jylänki                        044-4793 370

                                 Rami Rahkola                         044-4793 305                                 

                                 Jarmo Mäkinen                      044-4793 301

                                 Petteri Piippo                        044-4793 308

                                 Siiri-Sofia Laitala                   044-4793375  

                                           Tarja Ylitalo                            044-4793 382                            

                                           Tarja Kortesalmi                    044-4793 389                                

                                           Erja Mäyrä                              044-4793 574                                

 

A-siipi yläkerta

                                 Jari Hankonen                        044-4793 362                                 

                                 Henriika Hautamäki                044-4793 381                                 

                                 Tatu Jylkkä                             044-9735717

                                 Anne-Maria Sirviö                  044-4793 373                                 

                                 Henna Rantala                        044-4793 378                                 

                                          Henna Hannula                       044-4793 306

                                 Joni Esko                                044-4793 324

                                 Anu Änäkkälä                         044-4793 572

                                 Päivi Tauriainen                     044-4793 368                       

 

A-siipi alakerta

                                 Elina Hankonen                     044-4793 365

                                 Inna Helander                        044-4793 650

                                 Kaisa Pietarila                       044-4793 653

                                 Virpi Pehkonen                      044-4793 577

                                 Marjo Ylikulju                         044-4793 361

                                 Kaisa Epäilys                         044-4793 377

                                 Hanna Rahkola                      044-4793 378

                                 Sari Eilola                               044-4793 596

                                 Anne Turula                           040-8465862               

                                 Henna M Rantala                   044-4793 654

                                            

                                

                               

 

 

 

Suojanhoitajat        Veli Ronkainen                       044-4793 508

                                 Petteri Piippo                         044-4793 308

 

 

Alleviivattu henkilö on alueen valvoja. Muut ovat hänen sijaisiaan.

Jos nimetty valvoja ei ole paikalla, siirtyvät tehtävät hänen sijaiselleen.

                                

 

 

 

 

TYÖPAIKKATURVALLISUUS

 

Työpaikan turvallisuussuunnittelua ja -toimintaa johtaa turvallisuusjohtaja tai työvuorossa oleva turvallisuusvalvoja, joiden apuna ovat turvallisuusryhmän jäsenet. Turvallisuusryhmän kokoonpano:

 • rehtori / vararehtori: turvallisuusjohtaja
 • apulaisturvallisuusjohtaja
 • turvallisuusvalvojat
 • suojanhoitajat
 • muu turvallisuushenkilöstö (pelastajat ja ensiavunantajat)

 

Turvallisuusryhmän tehtävänä on sen omalla työpaikalla tapahtuneiden onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja seurausten välitön torjunta. 

 

Turvallisuusryhmä on tarkoitettu toimimaan ensisijaisesti omalla työpaikalla.

 

Juho Oksan  koulun henkilökunnan yhteistyökokouksissa on syksystä 2005  alkaen käsitelty pelastussuunnitelmaa ja tiedotettu toimintaohjeista, joissa huomioidaan henkilökunnan vastuu turvallisuudesta.

 

Jos nimetty henkilö ei ole paikalla, siirtyvät tehtävät hänen sijaiselleen. (seuraavana listalla)

 

 

 

 

 

 

 

TURVALLISUUSVALVOJAN TEHTÄVÄT

 

1. Perusvalmiudessa

Johtaa oman vastuualueensa palontorjunta-, ensiapu- ja pelastustoimintaa ja sen kehittämistä. Valvoa muita annettuja turvallisuusmääräyksiä ja toimintaohjeita.

Tarkistaa määräajoin vastuualueensa työturvallisuus, ensiapu- ja pelastusvalmius, alkusammutusvalmius ja kulunvalvonta. Valvoa, että työpaikan turvallisuuselimellä on ajan tasalla olevat hälytysohjeet ja valmiudet valmiuden kohottamiseen ja toimeenpanoon.

 

2. Valmiuden kohottamisvaiheessa

Välittää henkilöstölle annetut käskyt ja ilmoitukset. Johtaa vastuualueensa siirtymistä tehostettuun valmiuteen. Tarkistaa käytettävissä oleva henkilöstö. Tarkistaa toimintaohjeiden riittävyys. Tarkistaa koulutuksellinen valmius. Johtaa toimialueensa saattamista suojelukuntoon: palokuorman keventäminen, alkusammutusvälineiden ja suojaopasteiden lisääminen. Varmistaa koneiden ja laitteiden toiminnan alasajo, suojaamis- ja korjaamismahdollisuudet. Valvoa suojelusta annettujen käskyjen ja ohjeiden noudattamista. Työpaikan suojaaminen ja tiivistäminen.

 

3. Täysvalmiudessa

Johtaa hälytystilanteessa suojaamistoimenpiteitä. Tarkistaa hälytyksen perillemeno.

Valvoa järjestyksen säilymistä. Valvoa toiminnan lopetus, koneiden peittäminen, ikkunoiden ja ovien sulkeminen. Varmistaa evakuointitilanteessa, ettei työpaikalle jää ketään. Ilmoittaa työpaikan tilasta esimiehelle.

 

Jos nimetty turvallisuusvalvoja ei ole paikalla, siirtyvät tehtävät hänen sijaiselleen.

 

 

TURVALLISUUSRYHMÄN TEHTÄVÄT

 

 • Alkusammutusvälineiden tarkastus.
 • Alkusammutusvälineiden on oltava kunnossa ja merkityillä paikoillaan.
 • Sammuttimille on oltava esteetön pääsy.
 • Sammuttimien käytön ja sijainnin opastus.
 • Uusien työntekijöiden opastus paloturvallisuusseikoissa.
 • Tulityöpaikan valvonta (teknisen työn tilat).
 • Varapoistumisteiden tarkastus.
 • Varapoistumisteiden on oltava auki.
 • Hätäpoistumisvalojen on oltava kunnossa.
 • Siisteydestä ja järjestyksestä huolehtiminen.
 • Kaasupullot oikeilla paikoilla.
 • Syttyvät nesteet omassa varastossaan.
 • Sähkökeskusten ympärillä 80 cm vapaata tilaa.
 • Ovien, ikkunoiden ja palo-ovien sulkemisen järjestäminen.
 • Työpaikan valvojan on oltava selvillä alueellaan työskentelevistä henkilöistä.
 • Hälytystapauksissa työpaikan valvoja kokoaa alueellaan työskentelevät henkilöt kokoontumispaikalle.
 • Jokaisen on tiedettävä kokoontumispaikka (koulun jääkiekkokaukalo).
 • Kokoontumispaikalta ei saa poistua ilman lupaa.
 • Työpaikan valvoja suorittaa henkilölaskun ja
 • Ilmoittaa viranomaisille puuttuvat henkilöt.

 

TURVALLISUUSRYHMÄN TEHTÄVÄT TULIPALON SATTUESSA

 

 • Pelastus ja ensiapu.
 • Alkusammutus.
 • Hälytys palolaitokselle ja muille sidosryhmille:
  •  
   • Suojelujohtaja ja muut ryhmän jäsenet
   • Oma henkilökunta
   • Jälkivahinkojen torjuntaa suorittavat yritykset
 • Henkilökunnan ja asiakkaiden ohjaus kokoontumispaikalle.
 • Viranomaisten opastus ja informointi.
 • Ilmastoinnin poiskytkentä.
 • Kompressorien poiskytkentä.
 • Sähkönsyötön katkaisu (tapauskohtaisesti).
 • Palon leviämisen estäminen. 
  •  
   • Tilaan johtavien ovien ja ikkunoiden sulkeminen.
   • Palo-ovien sulkeminen.
 • Jälkivahinkojen torjunta aloitetaan välittömästi. 
  •  
   • Suojaus.
   • Siirrot.
   • Kaluston hankinta.
 • Palokunnan apuna toimiminen sammutustyön johtajan ohjeiden mukaan.
 • Palontorjuntavälineiden toiminnan testaaminen.

 

Jos nimetty turvallisuusvalvoja ei ole paikalla, siirtyvät tehtävät hänen sijaiselleen.

5. TARVITTAVA MATERIAALI

 

VÄESTÖNSUOJA

 

Sijainti:                    Teknisen työn luokassa

 

Suojaluokka:           K             

 

Suojapaikkoja:        203          

 

Pinta-ala:                 152,9       

 

Väestönsuojan tyhjentäminen ja kuntoon laitto poikkeusoloissa:

 

Tavarat tyhjennetään liikuntasaliin.

Tarvittava materiaali, kuten vesiastiat, kuivakäymälät yms. säilytetään VSS-tiloissa.

Muu VSS-materiaali on VSS-tiloissa.

 

Ohjeita siirryttäessä tehostettuun suojelutoimintaan:

 

1. Suojanvalvoja ja apulainen vastaavat suojan kunnostamisesta. Heidän on tunnettava tilapäissuojan kunnostussuunnitelma. Lisäksi suojanvalvoja vastaa kurin, järjestyksen ja siisteyden säilymisestä suojassa.

 

2. Suoja tyhjennetään sinne normaalioloissa varastoidusta tai muuten kerääntyneestä tavarasta suojalle laaditun tyhjennyssuunnitelman mukaisesti.

 

3. Kulkuaukot tarkastetaan ja lisäsuojataan esim. hiekkasäkeillä.

 

4. Käymäläastiat (15 muovipussia / käymälä) jaetaan kuivakäymälätiloihin. Jos käymälätiloja ei ole seinillä eristetty, tehdään se nyt. Materiaalina voidaan käyttää levyä tai verhoa.

 

5. Kaikki ilmastointiventtiilit tarkistetaan. Venttiilejä on myös vesi-, viemäri- ja mahdollisissa lämpöputkissa.

 

6. Varavesisäiliöt puhdistetaan ja täytetään. Yleensä varavesisäiliöön on johdettu letku vesijohtoverkosta; jos näin ei ole, letku on hankittava tai vesi kannettava säiliöihin. Jos on suihkuhuone, siellä olevat suihkut ja suojan pesualtaat tarkistetaan. Vettä on varattava vähintään 30 litraa henkilöä kohti.

 

7. Lattia- ja kokoajakaivojen kannet poistetaan, kaivot puhdistetaan ja niiden toiminta kokeillaan laskemalla niihin vettä.

 

8. Normaaliolojen ilmanvaihtoaukot tarkastetaan ja tarvittaessa tukitaan.

 

9. Tarkistetaan mahdollisten varavoimakoneiden ja ilmanvaihtolaitteiden kunto.

 

10. Selvitetään, missä ovat suojan sähkölaitteiden päävarokkeet ja tarkistetaan:

 • valaisimet ja varalamput
 • katkaisimien toiminta
 • seinäkoskettimien kunto

 

11. Selvitetään, missä ovat antenni- ja puhelinkytkinrasiat; ellei niitä ole, on ne laitettava suojaan. Varmistutaan, että puhelin on kiinteistön omin toimenpitein mahdollista kytkeä puhelinverkkoon. Varmistutaan, että puhelinnumero on tiedossa kunnan viranomaisilla (vältä soittoja poikkeusoloissa).

 

12. Suoja varustetaan suojaan kuuluvilla varusteilla (pelastus-, sammutus-, puhdistus- ja ensiapuvälineillä).

 

13. Suojan tilat jaetaan ennakolta tehdyn suunnitelman mukaisesti oleskelualueisiin ja toimintapaikkoihin (naiset/miehet, suojeluelimet, työpaikkojen henkilöstö, asiakkaat). Jokaista suojattavaa henkilöä varten on oleskelupaikka, jossa on myös mukana olevat henkilökohtaiset tavarat, lääkkeet ja säilyvät elintarvikkeet.

 

14. Suojassa on oltava tarpeellinen määrä istuimia, pöytiä sekä kaksi/kolmikerroksiset sängyt noin kolmasosalle suojaan tulevasta henkilöstöstä. Lisäksi on suojaan hankittava poikkeusoloja varten erilaisia välineitä ja tarvikkeita, jotka tekevät mahdolliseksi oleskella siellä pitemmänkin ajan, mm. viihdytysvälineitä.

 

15. Varavalaistuksen toiminta tarkastetaan.

 

16. Kulkuteille ja käytäviin kiinnitetään kilvet, jotka osoittavat tien suojaan.

 

 

(Seuraava sivu: Suojelumateriaali)

 

 

6. OHJEET ERILAISIA ONNETTOMUUS-, VAARA- JA VAHINKOTILANTEITA VARTEN

 

 

 

Yhteystiedot:

 

Hätänumero                                          112

 

Poliisi                                                       112

 

TK-ajanvaraus        8-13                          08-4793 401

Muuna aikana päivystysapu                  116117           

 

Taksi                                                        0100 3020

 

Myrkytystietokeskus                              0800-147111   

 

 

Koulun kiinteistönhoitajat

 

ma - pe                    Veli Ronkainen                        044-4793 508

klo 7-16                   

 

muuna aikana         Kiinteistöpäivystys                 050-5403 644          

 

Vesilaitoksen                                                           08-474 469
vikailmoitukset:     

 

Kriisipuhelin:          Tk-kriisiryhmä                         044-4793 644


YLEINEN VAARAMERKKI

 

Yleinen hälytysmerkki on yhtäjaksoinen nouseva ja laskeva sireeniääni tai torvi- ja pillityyppisellä hälyttimellä annettuja lyhyitä äänimerkkejä tai hälytys, jonka viranomainen antaa kaiuttimella. Tasainen yhtämittainen sireeniääni on palohälytys, joka aiheuttaa toimia vain palokunnalle.

 

Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa. Yhtäjaksoisesti nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama varoitus.

 

Toimi näin kuultuasi yleisen varamerkin:

 

 • Siirry sisälle.  Pysy sisällä.

 

 • Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet.

 

 • Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.

 

 • Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu.

 

 • Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta, ettet joutuisi vaaraan matkalla.

 

 

***************************************************************************************

 

 

Vaara ohi-merkki on yhtämittainen, tasainen äänimerkki.

 

 

Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.

 

 

TULIPALO       

 •  
  •  
   •  
    • Pelasta ja varoita muita vaarasta (sisäinen hälyttäminen). Huolehdi, että kaikki pääsevät turvaan (kokoontumispaikka).
    • Sammuta lähimmällä alkusammuttimella.
    • Hälytä palokunta numerosta 112.
    • Rajoita paloa sulkemalla ovet, luukut ja ilmastointi
    • Opasta ja järjestä palokunnalle esteetön pääsy kohteeseen.

 

Luokasta poistuminen:

Opettajat ohjaavat kukin oman ryhmänsä turvallista reittiä nopeasti mutta ryntäilemättä kokoontumispaikkaan. Opettaja kulkee viimeisenä.

Luokasta lähdettäessä suljetaan ikkunat ja ovi.

 

Kokoontumispaikka:

Juho Oksan koulun tontin etelälaidalla sijaitseva JÄÄKIEKKOKAUKALO ja VARAPAIKKA ON YLÄKOULUN KENTTÄ.

 

Poistumisharjoitukset pidetty:

     

 

Muu henkilöstölle järjestetty koulutus:

 
 

 

Soita hätänumeroon 112

 • Jos voit, soita hätänumeroon aina itse, jotta varmistut tiedon perillemenosta.
 • Kerro mitä on tapahtunut ja ilmoita tarkka osoite ja kunta.
 • Vastaa sinulle esitettäviin kysymyksiin.
 • Toimi sinulle annettujen ohjeiden mukaan.
 • Lopeta puhelu, vasta kun saat luvan.

 

Koulun sisäinen hälyttäminen tehdään keskusradiolla.

 

Kuulutus palon sattuessa:

Huomio, huomio! Tässä puhuu rehtori. Koulun ruokalassa on syttynyt tulipalo. Kaikki koulussa olevat poistuvat rakennuksesta välittömästi sovittuihin kokoontumispaikkoihin koulun pihalle. Opettajat johtavat luokkansa ripeästi mutta ryntäilemättä sovittua reittiä. Kokoontumispaikalta ei kukaan saa poistua ilman lupaa. Tämä ei ole harjoitus. Toistan. Kaikki koulussa olevat poistuvat rakennuksesta välittömästi sovittuihin kokoontumispaikkoihin koulun pihalle.

 

Ilmanvaihtokeskuksen hätäkytkimellä suljetaan ilmastointi. 

(Sijainti: Korkea eteistila uudisosassa, käynti Kaarikadulta, tila on L101)

 

Tulipalosta tiedotusvälineille tiedottamisesta vastaa palolaitos.
ONNETTOMUUS TAI SAIRAUSKOHTAUS

 

 

Selvitä, mitä on tapahtunut, jaa tarvittaessa tehtäviä.

 

 

Pelasta hengenvaarassa olevat, estä lisäonnettomuudet.

 

 

Anna hätäensiapu

 • turvaa hengitys ja verenkierto

 

 • ehkäise sokki ja tyrehdytä verenvuoto

 

 

Hälytä apua yleisestä hätänumerosta 112.

 

 • Jos voit, soita hätänumeroon aina itse, jotta varmistut tiedon perillemenosta.

 

 • Kerro mitä on tapahtunut ja ilmoita tarkka osoite ja kunta.

 

 • Vastaa sinulle esitettäviin kysymyksiin.

 

 • Toimi sinulle annettujen ohjeiden mukaan.

 

 • Lopeta puhelu, vasta kun saat luvan.

 

Ilmoita asiasta oppilaiden vanhemmille, rehtorille ja luokanvalvojille.

 

 

 

Poliisi                                                       112

  

 

KAASUVAARA

 

Vaarallisia kaasuja on varastoituna etenkin kemikaaliliikenteen satamiin, josta ne kuljetetaan eri puolille Suomea. Varsinkin kemianteollisuus ja kemiallinen metsäteollisuus käyttävät suuria määriä vaarallisia kemikaaleja. Esimerkiksi happea, ammoniakkia ja rikkidioksidia kuljetetaan nesteytettyinä paineastioissa tai säiliövaunuissa.

 

Normaalisti kuljetuksissa riskit ovat varsin pienet, koska säiliöt ovat kestäviä ja tiiviitä. Säiliöiden täytön ja huollon, liikenneonnettomuuden tai tulipalon yhteydessä voi kuitenkin syntyä kaasuvaaratilanteita. Tuulen suunnasta ja voimakkuudesta riippuen kaasuvuodon vaikutukset voivat ulottua useiden kilometrien päähän onnettomuuspaikasta.

 

Vaaralliset kaasut voivat olla värittömiä. Onnettomuuspaikalla kaasu voi erottua sumuisena pilvenä, mutta tuulen mukana kulkeutuessaan se muuttuu nopeasti näkymättömäksi. Teollisuuskaasut tunnistaa yleensä jo pieninä pitoisuuksina pistävästä hajusta.

 

Kaasuvaaran syntyminen pyritään estämään tarkastuksilla, turvajärjestelmillä, käyttöohjeilla, henkilöstön koulutuksella ja suunnittelemalla entistä turvallisempia rakenteita ja laitteita.

 

Puhelinluetteloissa on hätänumerosivuilla toimintaohjeet kaasuvaaran varalta. Kunnissa on varauduttu siirtämään väestöä tarvittaessa pois vaara-alueelta. Uhanalaisissa kunnissa on vielä tehostettu hälytysjärjestelmää. Vaarallisia aineita käsittelevät tehtaat ovat myös antaneet lähiympäristön asukkaille ohjeita onnettomuuksien varalle sekä kouluttaneet ja varustaneet suojeluhenkilöstöä.

 

Kaasuvaaratilanteessa annetaan yleinen hälytysmerkki ja toimitaan sen mukaisesti.  

 

 

Lisäksi, jos olet sisätiloissa

 

 • Ja tunnet kaasun hajua, hengitä kostean vaatteen läpi.
 • Pysyttele yläkerroksissa, kunnes vaara on ohi.
 • Kuuntele radiota.
 • Jos olet ulkona, etkä pääse sisälle, poistu kaasun alta sivutuuleen.
 • Pyri korkeimpaan maastonkohtaan.
 • Suojaa hengitystä kostealla vaatteella, ruoholla, turpeella tai sammalella.

 

 

Suojautuminen myrkyllisiltä kaasuilta

 

Jos ilmaan päässyt myrkyllinen aine aiheuttaa ihmisille vaaran, viranomaiset antavat yleisen hälytysmerkin. Hälyttämiseen käytetään kiinteää hälytysjärjestelmää tai liikkuvia hälyttimiä.

Vaarallisilta kaasuilta suojaudutaan menemällä sisätiloihin. Väestönsuojiin ei pidä mennä. Tyynellä ilmalla ja hyvin heikossa tuulessa kaasupilvi pysyy lähellä maan pintaa ja painuu alaviin paikkoihin ja rakennusten kellareihin. Kaasu tunkeutuu sisätiloihin hitaasti, mikäli ilmastointilaitteet pysäytetään ja ikkunat ja ovet suljetaan tiiviisti.

Asuinhuoneiston ilma vaihtuu normaalisti kerran tunnissa tai kahdessa. Jos kaasupäästö kestää enintään puoli tuntia ja huoneet tuuletetaan hyvin sen jälkeen, ihmiset saavat sisällä 5 -10 % ulkona saatavasta annoksesta. Huoneen ilmanvaihtoa voi hidastaa sulkemalla väliovet, tukkimalla poistohormien venttiilit ja teippaamalla ikkunoiden ja ovien raot. Jos vuotokohta on lähellä ja raskas kaasupilvi matelee maanpinnassa, ylimmissä kerroksissa on paras suoja.

Palokunta tutkii vaara-alueen ja tiedottaa tilanteen kehittymisestä. Se antaa suojautumisohjeita ja kertoo, milloin myrkkypilvi on haihtunut ja huonetilat voidaan tuulettaa. Viranomaiset kertovat myös, millaisten oireiden ilmaantuessa pitää mennä terveyskeskukseen. Tiedottamiseen käytetään liikkuvia tai kiinteitä kaiuttimia. Tarvittaessa onnettomuusalueen radioasemat lähettävät viranomaisten tiedotteita.

Jos esimerkiksi kemikaalikuljetuksessa tapahtuu onnettomuus ja sisälle suojautuminen ei riitä, viranomaiset määräävät asukkaat siirtymään nopeasti pois kaasuvaara-alueelta. Tämä niin sanottu suojaväistö on lyhytaikainen evakuointitoimenpide ja se edellyttää väestön välitöntä alueelta lähtemistä.

 

VAARALLISIA KAASUJA

 

Kloori

Kloori on pistävänhajuinen, hengenvaarallinen, ilmaa raskaampi kaasu, joka on suurina pitoisuuksina kellertävää. Klooria käytetään yleisesti desinfiointiaineena vesilaitoksissa ja uimahalleissa. Kloori ärsyttää ja syövyttää silmiä, ihoa ja erityisesti hengityselimiä aiheuttaen pysyvän vammautumisen. Nestemäinen kloori voi aiheuttaa paleltumisvammoja. Kloorin ja ilman seos ei räjähdä, mutta kaasumaisten hiilivetyjen ja kloorin seos on räjähtävä.

 

Ammoniakki

Ammoniakki on väritön pistävänhajuinen neste tai kaasu. Ammoniakkia voidaan varastoida paineastiassa tai jäähdytettynä, jolloin sen lämpötila on noin - 33 astetta. Ammoniakki on kaasuna ilmaa kevyempi ja se voi suurina pitoisuuksina olla hengenvaarallinen. Se ärsyttää voimakkaasti hengityselimiä ja silmiä. Ammoniakin ja ilman seos voi räjähtää etenkin suljetuissa tiloissa. Ammoniakkia käytetään mm. jäähdytyslaitteistoissa ja lannoitteiden raaka-aineena.

 

Rikkidioksidi

Rikkidioksidi on pistävän hajuinen happamelta maistuva väritön kaasu. Se on ilmaa raskaampi kaasu, joka voi suurina pitoisuuksina aiheuttaa hengenvaarallisia keuhkovammoja. Rikkidioksidi aiheuttaa myös vahinkoa kasveille. Rikkidioksidi ei ole räjähtävä kaasu, mutta se voi reagoida metallien kanssa, jolloin vapautuu räjähtävää vetyä. Rikkidioksidia käytetään teollisuudessa mm. rikkihapon, lannoitteiden ja sellun valmistukseen.

 

Nestekaasut

Nestekaasut ovat propaania, butaania tai niiden seosta. Ne ovat värittömiä, ilmaa raskaampia ja pahanhajuisiksi seostettuja kaasuja, joita kuljetetaan paineastioissa tai säiliövaunuissa. Näiden kaasujen ja ilman seos on räjähtävä, ja ne ovat erittäin tulenarkoja. Kaasu kulkeutuu maanpinnan syvänteisiin ja työntää ilman tieltään, jolloin nestekaasuun joutuminen voi aiheuttaa tukehtumisen ilman puutteeseen. Nestekaasut eivät aiheuta myrkytystä, mutta niillä on huumaava vaikutus.

 

RÄJÄHDYSVAARA

 

 

Räjähdyksessä purkautuu yhtäkkiä suuri voimalataus. Räjähdyksen paineesta välitön ympäristö voi tuhoutua täysin ja lähistö vaurioitua pahasti.

 

Rakenteiden luhistuminen saattaa jatkua ja aiheuttaa sortumia vielä myöhemminkin.

 

Räjähdyksen paine aiheuttaa ihmiselle sitä pahemmat vammat mitä lähempänä hän on onnettomuuspaikkaa. Herkimmin paineesta vaurioituvat korvien tärykalvot. Paineen sinkoamat lohkareet ja sirpaleet ovat suojattomille ihmisille erittäin vaarallisia. Räjähdys kehittää lämpöä, mikä aiheuttaa palovammoja ja tulipaloja.

 

Räjähdyksen voivat aiheuttaa varsinaisten räjähdysaineiden ja aseiden lisäksi suuren paineen alaiset höyryt, kaasut ja myös puun ja viljan hienojakoinen kuiva pöly.

 

Räjähdykset ovat mahdollisia myös kotioloissa, sillä monet tulenarat, tavallisetkin kemikaalitkin voivat syttyä ja aiheuttaa väärin käsiteltyinä räjähdyksen. Erityisen vaarallisia ovat erittäin helposti syttyvät palavat nesteet sekä nestekaasu ja kaupunkikaasu.

 

Teollisuudessa käytetään erittäin paljon räjähdysvaarallisia kemikaaleja, jotka kaikista varotoimistakin huolimatta saattavat räjähtää. Myös höyrykattiloihin, paineastioihin ja muihin laiteisiin liittyy aina räjähdysvaara.

 

Herkästi syttyvien ja räjähtävien aineiden tai laitteiden kanssa on aina noudatettava ohjeita ja varomääräyksiä. Jos niitä ei osaa käsitellä, niihin ei tule koskea. Puutu heti asiaan ja hälytä viranomaiset, jos havaitset huolimatonta räjähteiden käsittelyä.

 

 

 

SÄTEILYVAARA

 

Radioaktiivista säteilyä ei voi havaita aistein, mutta sen olemassaolo voidaan todeta mittauslaitteilla. Suomen säteilytilannetta seurataan jatkuvasti koko maan kattavalla automaattisella säteily valvontaverkolla, joka havaitsee muutokset heti. Säteilyn pienistäkin muutoksista tiedotetaan viivytyksettä. Jos ihmisille voi aiheutua vaaraa, siitä varoitetaan välittömästi. Toimintaohjeet annetaan radiossa ja televisiossa.  Säteilyvaarassa suojaudutaan samoin kuin muissakin ympäristöonnettomuuksissa. Hälytyksen jälkeen siirrytään sisätiloihin, pysäytetään ilmanvaihto ja kuunnellaan lisäohjeita radiosta. Mikäli radioaktiivinen laskeuma on niin voimakas, ettei sisätiloihin suojautuminen riitä, saastuneen alueen asukkaat siirretään turvaan väestönsuojiin tai muille paikkakunnille. Viranomaiset saattavat myös suositella joditablettien nauttimista kilpirauhasen suojelemiseksi.

 

Välittömästä säteilyvaarasta varoitetaan yleisellä hälytysmerkillä.

 

1. Siirry nopeasti sisälle

Sisälle suojautuminen on nopea ja yleensä riittävä suojautumiskeino. Parhaan suojan tarjoavat kellarikerros ja rakennuksen keskiosat. Säteily vaimenee sitä paremmin, mitä paksumman ja painavamman seinän se joutuu läpäisemään. Väestönsuojiin mennään, jos viranomaiset niin kehottavat.

2. Ikkunat ja ovet kiinni, sammuta ilmastointi

Radioaktiivisten aineiden sisäänpääsy estetään tiivistämällä ikkunoiden ja ovien raot esimerkiksi maalarinteipillä, sulkemalla tuuletusaukot ja pysäyttämällä koneellinen ilmanvaihto. Laskeumapilven kuljettua ohi tilat tuuletetaan huolellisesti viranomaisten antamien ohjeiden mukaan.

3. Toimi radion ohjeiden mukaan

Älä soita puhelimella, jotta linjat eivät tukkeutuisi. Viranomaiset antavat radiossa ohjeita tarvittavista toimista.

4. Joditabletteja vain viranomaisten suosituksesta

Joditableteilla voidaan suojata kilpirauhasta radioaktiiviselta jodilta. Niitä ei pidä nauttia omin päin, vaan on odotettava viranomaisten ohjeita. Liian aikaisin tai liian myöhään otetuista tableteista ei ole suojaa.

5. Suojaa ruoka ja vesi

Muut elintarvikkeet kuin säilykkeet on suojattava radioaktiiviselta pölyltä muovipusseihin ja juomavesi tiiviisiin astioihin. Jääkaappi ja pakastin ovat hyviä säilytyspaikkoja.

6. Ulkona liikkuminen

Vakavassa tilanteessa viranomaiset saattavat kehottaa asukkaita siirtymään pois laskeuma-alueelta. Ulos ei pidä lähteä ilman kehotusta. Jos ulkona on välttämätöntä liikkua, käytä hengityssuojainta ja suojavaatetusta. Sellaiseksi käy esimerkiksi hupullinen sadeasu ja kumisaappaat. Jätä vaatteet eteiseen ja peseydy hyvin sisälle palattuasi.

7. Eläinten suojaus

Maatiloilla kotieläimet ajetaan sisätiloihin. Rehuvarastot sekä juomavesi suojataan muovipeitteillä ja tiivistämällä.

 

 

Joditabletit suojaavat kilpirauhasta

 

Säteilytilanteessa viranomaiset voivat kehottaa nauttimaan joditabletteja. Säteilylle altistuessa niillä voidaan estää radioaktiivisen jodin sitoutuminen kilpirauhaseen. Puolen vuorokauden kuluttua säteilylle altistumisesta nautittuna joditabletti on jo tehoton, joten viranomaisten ohjeita tulee noudattaa tarkkaan.

 

Joditabletteja kannattaa hankkia ennakkoon apteekista. Lapset, raskaana olevat ja imettävät äidit tarvitsevat eniten joditablettien suojaa. Jodille allergiset eivät saa nauttia tabletteja.

 

Joditabletit eivät suojaa ulkoiselta säteilyltä eivätkä muilta radioaktiivisilta aineilta kuin jodilta. Tablettien nauttimista tärkeämpää on huolehtia koko kehon suojaamisesta pysyttelemällä sisällä ja käyttämällä vain puhtaita elintarvikkeita. Joditablettia ei koskaan tule nauttia ilman viranomaisten kehotusta.

 

 

Koulun joditabletteja säilytetään terveydenhoitajan työhuoneen kaapissa.


POMMIUHKAUS

 

 •  
  • Puhelimitse tehty pommiuhkaus:
  • ole rauhallinen ja ystävällinen
  • älä keskeytä soittajaa - vaan tarjoa neuvottelua
  • koeta ylläpitää puhelua
  • aloita puhelun jäljittäminen
  • kysy:         
   • milloin pommi räjähtää?
   • missä se on?
   • minkä näköinen se on?
   • miksi pommi on asennettu?

 

Pommiuhkauksen sanamuoto: _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

puhelu tulee oman vaihteen kautta / ei tule vaihteesta

 

POMMIUHKAUKSEN TEKIJÄN HENKILÖLLISYYS:

mies  /  nainen  /  poika  /  tyttö

 

POMMIUHKAUKSEN TEKIJÄN ÄÄNI:

korkea/kimeä                   hiljainen/heikko                matala/korkea 

selkeä/soperteleva          pehmeä/miellyttävä

 

POMMIUHKAUKSEN TEKIJÄN PUHE:

nopeaa                              hidasta                               huolellista

selvää                                vääristynyttä                     kiroilevaa

änkyttävää                        sopottavaa                        _________________________

 

POMMIUHKAUKSEN TEKIJÄN MURRE:

paikallinen                        vieras korostus

muu, mikä ____________________________________________________

 

POMMIUHKAUKSEN TEKIJÄN ASENNE:

rauhallinen                        kiihtynyt

muu, mikä ____________________________________________________

 

TAUSTAÄÄNET:

koneiden melu                 katuliikenne

musiikki                             ihmisten äänet

toimistokoneiden äänet  muu, mikä _____________________________

 

UHKAUKSEN VASTAANOTTAJA:

PäiväysKloNimi
   

UHKAAVA HENKILÖ

 

 • opettaja vie lapset pois tilanteesta
 • rehtori tai opettaja on jonkun toisen aikuisen kanssa psyykkisesti häiriintyneen kanssa
 • sellaisessa huoneessa / tilassa, josta on toinen poistumistie
 • soitto terveyskeskuksen päivystykseen; ohjeet päivystävältä lääkäriltä
 • rauhoittaminen kuuntelemalla ja myötäilemällä; ei vastaväitteitä!

 

 

UHKAAVA TILANNE

 

TOIMINTAOHJE POMMIUHKAUSTILANTEESSA

 

VÄLITÖN POISTUMINEN KOULUSTA

 

 1. Koskee jokaista koulun sisällä olevaa ihmistä
 2. Tiedotus keskusradion kautta koko taloon ja pihalle
  1. kokoontuminen kaukaloon ulkokamppeet ja kengät mukana (jos tilaisuus poistua)
   1. opettajalla oppilaiden yhteystiedot mukana ja nimilista oppilasta, että tietää missä jokainen oppilas on ko. hetkellä
   2. siirtyminen yläkoulun saliin, jos on mahdollista, jos koulujen tiloihin ei ole mahdollista siirtyä, niin
   3. siirtyminen esim Oulaisten kirkkoon tai johonkin muuhun isoon tilaan

 

 1.  
  1. välitön yhteydenotto yleiseen hälytyskeskukseen
  2. koteihin yhteys heti
  3. kuljetusten järjestäjiin yhteys (taksi ja linja-autot)

 

 

TILANNE MISSÄ EI VOIDA POISTUA KOULUSTA (uhkaaja on jo koulun sisällä)

 

 1. Tieto rehtorille välittömästi (sisäpuhelimella tai kännykällä)
 2. Tiedotus keskusradion kautta koko taloon ja pihalle
  1. ns hiljainen hälytys ( tunnussanan käyttö)
  2. luokkien ovet pantava välittömästi lukkoon
  3. oppilaat ja henkilökunta pois oven ja ikkunoiden edestä lattialle pulpettien alle tai seinän viereen
  4. odotettava rauhallisesti, että tilanne menee ohi
  5. poistuminen tilasta vasta kun siihen annetaan lupa
  6. yhteys koteihin niin pian kuin se on mahdollista
  7. yhteys hälytyskeskukseen heti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

ANNETAAN UHKAUS, ETTÄ KOULUUN KOHDISTUU POMMI TMS. TULEVAISUUDESSA

 

 1. Tieto uhkauksesta välittömästi hälytyskeskukseen
 2. Tieto henkilökunnalle ja sitä kautta koteihin, että koulu on kiinni tiettynä päivänä
 3. Koulun turvallisuushenkilöstö kokoontuminen välittömästi (tietty paikka)

 

 

 

 

Aseistanut henkilö koulussa

REHTORIN TOIMINTAOHJE

 

 1. Rehtori pyrkii pääsemään turvalliseen johtamistilaansa

 2. Rehtori lukittautuu johtamistilaansa, josta hän ei poistu tilanteen aikana

 3. Rehtori pyrkii välittömästi tekemään päätöksen: 1. lukitus 2. evakuointi

 4. Hälyttää viereisen koulun rehtorin kertoo tilanteen lyhyesti (tilanne 1)

 5. Hälyttää ulkopuolista apua 112 ja kertoo tilanteen

 6. Rehtori johtaa tilannetta ja välittää ohjeita keskusradiolla.

 

REHTORI EI POISTU TILASTAAN, KUNNES SAA LUVAN POISTUA

 

OPETTAJIEN TOIMINTAOHJE

 

 1. Välittömästi lukitse ovi / kokoa esteitä oven eteen

 2. Käske oppilaiden suojautua maihin / pois ikkunoiden, ovien läheisyydestä

 3. Käske oppilaiden hiljentää kännykkänsä / Sammuta luokan valot

 4. Hiljennä luokka / kaikki ääniärsykkeet pois ja odota toimintaohjeita keskusradiosta

 5. Suojaudu itse.

 

TOIMINTAOHJE MUULLE HENKILÖKUNNALLE

 

 1. Mikäli mahdollista, pakenee paikalta

 2. Suojautuu lähimpään lukolliseen huoneeseen (oma työtila)

 3. Käskee välittömässä läheisyydessä olevat oppilaat huoneeseensa

 4. Välittömästi lukitsee oven / kokoaa esteitä oven eteen

 5. Sammuttaa tilasta valot / kuuntelee ohjeita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilanne 1   Lukittautuminen rakennukseen

 

 • Vaarallinen henkilö kulkee koulurakennuksessa

 • Henkilöllä on esteetön kulku kouluntiloissa

 • Tilannetta ei välttämättä johdeta

 

Toimintaohjeet:

 1. Välitön ovien lukitseminen / Esteitä kasaaminen ovien eteen

 2. Lukittuun tilaan suojautuminen

 3. Kukaan ei saa liikkua sisätiloissa

 4. Ulkotiloissa olevat henkilöt pakenevat

 

Tilanne 2  Evakuointi rakennuksesta

 

 • Tilanne on niin vaarallinen, että rakennuksesta on pakko poistua, vaikka ampuja vielä liikkuisikin koulujen lähialueella

 • Henkilö saattaa tunkeutua rakennukseen

 • Vain tilanteesta selvillä oleva henkilö (johtaja) voi päättää evakuoinnista

 

Toimintaohjeet:

 1. Käsky poistua välittömästi rakennuksesta

 2. Henkilöiden tulisi pyrkiä mahdollisimman kauas koulurakennuksesta ennalta ilmoitettuun kokoontumisalueelle

 3. Henkilöiden kehottaminen hakeutua kauimmaiseen suojaan

 4. Käsketään olemaan palaamatta koulun alueelle, ennen kuin tilanne on ohi

 

 

 

Yleistietoja ja yhteystietoja kouluista

 

Koulu:      Ala-koulu                 

Kokoontumisalue:  Ensisijaisesti koulun jääkiekkokaukalo, tarvittaessa siirtyminen            

                                      lukion tiloihin.

 

 

Osoite:                      Kaarikatu 3

 

Postiosoite:                86300 Oulainen

 

Henkilömäärä:          Oppilaita noin 337 ja henkilökuntaa n. 70

 

Rehtori:                    Jarmo Mäkinen                  044-4793 301

 

Sijainen:                   Marja-Kaisa Kortesalmi    044-4793 360

 

Vahtimestari:           Petteri Piippo                   044-4793 308

 

 

Koulu:      Yläkoulu                  Kokoontumisalue: Seurakuntatalo

 

Osoite:                      Oulaistenkatu 58

 

Postiosoite:                86300 Oulainen

 

Henkilömäärä:          Oppilaita noin 320 ja henkilökuntaa noin 35.

 

Rehtori:                    Anne Törmälä             044-4793 349

 

Vahtimestari:            Marko Polus       044-4793 328

 

 

 

 

Koulu:      Lukio                        Kokoontumisalue: Kaupungin kirjasto

 

Osoite:                      Oulaistenkatu 54

 

Postiosoite:                86300 Oulainen

 

Henkilömäärä:          Oppilaita noin 150 ja henkilökuntaa noin 15.

 

Rehtori:                    Markku Leppäjärvi        044-4793 311                            

 

Sijainen:                   Satu Korhonen            044-4793 325

 

Vahtimestari:            Marko Polus       044-4793 328

 

Koulukeskuksessa yhteensä noin 900 oppilasta sekä noin 110 henkilökuntaa + väliaikaiset henkilöstöt. Koulujen kiinteistöpäivystys numero: 044-4793 503

 

VARKAUS- TAI RYÖSTÖTILANNE  

 

PAINA MIELEEN TUNTOMERKIT!

 

Ikä                                                             Pituus
Vartalo:              hoikka        tanakka        lihava
Päähine
Hiukset
Parta
Paita                                                                  Solmio
Takki/ pusero
Kantamus
Ase
Housut
Jalkineet
Erikoista
Kasvot
Silmät
Hampaat
Puhe
Kädet
Liikkuminen
Suunta
Tapa
Ajoneuvon rekisterinumero
Merkki/ Malli                                                              Väri

 

 
VESIVAHINKO

 

 

Suljetaan välittömästi kiinteistön päävesisulku.

 

 

Sijainti: Lämmönjakohuone

 

 

Ilmoitus vesivahingosta on aina tehtävä viipymättä kiinteistönhoitajalle tai kaupunginpäivystäjälle.

 

 

Koulun kiinteistönhoitajat

 

ma - pe                                    

klo 7-16                    Veli Ronkainen                        044-4793 508

 

Kiinteistöpäivystäjä                                                 08-4793 257                            

 

 

Vesilaitoksen                                                            08-474 469
vikailmoitukset:     

 

 

 

7. PELASTUSSUUNNITELMASTA TIEDOTTAMINEN

 

Henkilökunta perehdytetään pelastussuunnitelmaan ja toimintaohjeet jaetaan koko henkilökunnalle. Tavoitteena on, että

 • jokainen osaa tehdä tilanteen mukaisen hätäilmoituksen,
 • tietää alkusammuttimien sijainnin ja osaa niitä käyttää
 • tuntee rakennuksen kaikki poistumistiet
 • tuntee muut rakennuksen turvallisuusjärjestelyt ja niiden edellyttämät toimenpiteet
 • tuntee vastuunsa huolehtia ihmisistä ja heidän poistumisestaan tulipalon sattuessa
 • tietää, miten toimitaan onnettomuuden tai muun uhkaavan tilanteen sattuessa
 • koulun turvallisuusorganisaatio tuntee hyvin tehtävänsä, jotka tähtäävät sekä onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn että rajoittamiseen.

 

Pelastussuunnitelman tarkistaminen ja jakelu

 

Suunnitelma on saatettava koko henkilökunnan tietoon. Vastuuhenkilöiden on tunnettava tehtävänsä ja vastuunsa suunnitelmassa mainituissa tilanteissa.

 

Palotarkastusten yhteydessä paloviranomainen tarkastaa suunnitelman ja siihen liittyvän koulutussuunnitelman toteutumisen.

 

Suunnitelma tarkistetaan vuosittain ja tapahtuneet muutokset kirjataan kaikkiin kappaleisiin.

 

Liittyminen kunnan pelastuspalveluun ja väestönsuojeluun

 

Normaaliolot

 

                Jokilaaksojen pelastuslaitos

                Oulaisten paloasema

                Arvolankatu 1

                86300 Oulainen

 

Poikkeusolot

 

Oulaisten kaupunki

Oulaistenkatu 12

86300 Oulainen
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (787/2003)

Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2003 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun pelastuslain (468/2003) nojalla:

 

9 §
Velvollisuus laatia pelastussuunnitelma

 

Pelastuslain 9 §:n 3 momentissa tarkoitettu pelastussuunnitelma on laadittava:
1) asuinrakennuksiin tai muihin rakennusryhmiin, jotka ovat samalla tontilla tai rakennuspaikalla ja joissa on yhteensä vähintään viisi asuinhuoneistoa;
2) sairaaloihin, vanhainkoteihin, hoitolaitoksiin, liikuntarajoitteisten ja muiden erityisryhmien palvelu- ja asuinrakennuksiin sekä rangaistuslaitoksiin ja muihin näitä vastaaviin tiloihin, joissa olevien ihmisten kyky havaita vaaratilanne tai mahdollisuudet toimia vaaratilanteen edellyttämällä tavalla ovat heikentyneet;
3) hotelleihin, asuntoloihin, lomakyliin, leirintäalueille ja muihin vastaaviin majoitustiloihin, joissa on yli 10 majoituspaikkaa;
4) kokoontumis- ja liiketiloihin, joissa on runsaasti yleisöä tai asiakkaita, kuten yli 50 asiakaspaikan ravintoloihin, yli 25 hoitopaikan päiväkotihuoneistoihin ja yli 500 neliömetrin kokoisiin myymälöihin, kouluihin, urheilu- ja näyttelyhalleihin, teattereihin, kirkoihin, kirjastoihin ja liikenneasemille;
5) suurehkoihin tuotanto-, varasto- ja maataloustuotantotiloihin;
6) kohteisiin, joissa palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käsittely tai varastointi voi aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle, omaisuudelle tai ympäristölle;
7) tiloihin, jotka on varustettu säädöksessä tai viranomaisen päätöksessä vaaditulla automaattisella sammutuslaitteistolla tai paloilmoittimella;
8) yrityksiin, laitoksiin ja vastaaviin kohteisiin, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien muiden ihmisten määrä on yleensä vähintään 30;
9) liiketoiminnan harjoittajan tai muun yhteisön järjestämään tapahtumaan, jossa henkilö- ja paloturvallisuudelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat tapahtumaan osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi.
Jos samaa kohdetta varten tulee muun lain kuin pelastuslain nojalla laatia pelastus, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, 1 momentissa tarkoitettua pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan pelastussuunnitelmassa selvitettäviä tietoja vastaavat tiedot voidaan koota muun lain nojalla laadittavaan suunnitelmaan.
Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla, ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen asukkaille ja työntekijöille sekä muille, joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman toimeenpanoon. Pelastussuunnitelma tai sen yhteenveto on toimitettava alueen pelastusviranomaiselle tämän antamien ohjeiden mukaisesti.

 

10 §
Pelastussuunnitelman sisältö

 

Pelastussuunnitelmassa on selvitettävä:
1) ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden vaikutukset;
2) toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi;
3) poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt;
4) turvallisuushenkilöstö, sen varaaminen ja kouluttaminen sekä muun henkilöstön tai asukkaiden perehdyttäminen suunnitelmaan;
5) tarvittava materiaali kuten alkusammutus-, pelastus- ja raivauskalusto, henkilösuojaimet ja ensiaputarvikkeet sen mukaan kuin ennakoitujen vaaratilanteiden perusteella on tarpeen;
6) ohjeet erilaisia 1 kohdan mukaisesti ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten;
7) miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan asianomaisten tietoon.
Edellä 9 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun kohteeseen laaditussa pelastussuunnitelmassa on selvitettävä erikseen, miten rakennuksessa tai tilassa olevien heikentynyt toimintakyky otetaan huomioon vaaratilanteisiin varautumisessa.


Pelastussuunnitelmassa on tarpeen mukaan otettava huomioon myös kohteen tavanomaisesta poikkeava käyttö.

 

TUTUSTUMINEN KOULUN PELASTUSSUUNNITELMAAN

 

Oheisella allekirjoituksellani varmennan, että olen perehtynyt Juho Oksan koulun pelastussuunnitelmaan.

 

NimiAine -  luokka 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

MUU HENKILÖSTÖ                                                                                                                                                                allekirjoitus

Kanslia

                                                                                                             _______________________

                                                                                                             _______________________

                                                                                                             _______________________

 

Kouluavustajat

                                                                                                             _______________________

                                                                                                             _______________________

                                                                                                             _______________________

                                                                                                             _______________________

                                                                                                             _______________________

 

Terveydenhoitaja

                                                                                                             _______________________

 

Esikoulu

                                                                                                             _______________________

                                                                                                             _______________________

                                                                                                             _______________________

                                                                                                             _______________________

 

Iltapäivätoiminta

                                                                                                             _______________________

                                                                                                             _______________________

                                                                                                             _______________________

 

Keittiö

                                                                                                             _______________________

                                                                                                             _______________________

                                                                                                             _______________________

                                                                                                             _______________________

                                                                                                             _______________________

 

Kiinteistönhoito

                                                                                                             _______________________

                                                                                                             _______________________

 

Siivous

                                                                                                             _______________________

                                                                                                             _______________________

                                                                                                             _______________________

                                                                                                             _______________________