Kouluterveydenhoito

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, koulun henkilökunnan ja oppilashuollon kanssa.

Terveydenhoitaja
Sanna Kivioja
p. 044 4793447

Vastaanottoajat:
Ti 10.00 - 11.00
To 12.00 - 13.00

Terveystarkastukset tehdään oppilaille vuosittain. Ensimmäisellä ja viidennellä luokalla tarkastukset ovat laajoja, johon kuuluu myös lääkärintarkastus. Vanhempia toivotaan mukaan lääkärintarkastukseen. Laajoissa tarkastuksissa on käytössä terveyskyselylomakkeet, jotka jaetaan oppilaille ennen tarkastuksia.

Ensiapu koulutapaturmissa: koulutapaturmana pidetään koulutyöaikana sekä koulun ja kodin välisellä koulumatkalla sattuneita tapaturmia; tarvittava lääkärinhoito ja kuljetus.

Terveydenhoitaja muilla kouluilla

Kuukauden 1. ja 3. Maanantai Jauhinkankaan koulu
Kuukauden 4. Perjantai Petäjäskosken koulu
Kuukauden 4. Maanantai Matkanivan koulu
Kuukauden 2. Maanantai Piipsjärven koulu
Kuukauden 4. maanantai Matkanivan koulu

(Näinä päivinä terveydenhoitaja EI siis ole Juho Oksan koululla.)

Koululääkäri

Vastaanottoajat:

Ke 8.20 - 15.00
Koululääkärin vastaanotolle varataan aika terveydenhoitajan kautta.

Kouluhammashoito

Lastenne hampaita hoidetaan sekä terveyskeskuksen että Juho Oksan koulun hammashoitoloissa. Hammashoitoaikojen ilmoittaminen tapahtuu seuraavasti: Jokaiselle laitetaan henkilökohtainen aika, josta käy ilmi missä hoitolassa hoidetaan ja kuka hoitaa. Ajanvaraus lähetetään oppilaalle kotiin postitse.

Vanhempien tehtävänä on ilmoittaa aika opettajalle sekä perua aika, jos lapsi on estynyt tulemaan hammashoitoon esim. sairauden vuoksi. Vanhemmat huolehtivat myös, että oikomiskojeet ovat mukana.

Ohjeita suun ja hampaiden hoitoon löytyy paljon esimerkiksi Internetistä. Monipuolisia ohjeita löytyy mm. suu puhtaaksi -sivustolta.

Vastaanottoajat:

Hammaslääkäri
Ma ja Ti 7:30-15:30

Suuhygienisti tai hammashoitaja
Ke ja To 7:30-15:30, lisäksi satunnaisesti Pe 7:30-14:00

Terveyskeskus p. 044 4793454
Hammashoitola Juho Oksa p. 044 4793468