Erityisopetuksen vuosikello

Oulaisten kaupunki

Juho Oksan koulu

Erityisopetuksen vuosikello

 

lyhennysten selitykset:

KAIKKI = kaikki erityisopettajat

ELA = laaja-alaiset erityisopettajat

PROeo = osa-aikaisten pienryhmien opettajat

PRKeo = kokoaikaisten pienryhmien opettajat
 

elokuu

 • uusien erityisopettajien perehdytys (KAIKKI)
 • ekaluokan oppilaiden yksilötestaus omalla testistöllä ja LUKIMAT- lukemisen ryhmätestillä (ELA)
 • esikoululuokkien oppilaiden testaukset LUKIMAT-matematiikan testillä (ELA)
 • oppilaiden osa-aikaisen erityisopetuksen alkukirjaukset Wilmaan (ELA)
 • Yksilökohtaisen oppilashuollon ja/tai pedagogiset palaverit (KAIKKI)
 • OHR (ELA)

syyskuu

 • 2. lk:n oppilaiden ryhmätestit LUKIMAT-lukemisen testillä (ELA)
 • tarvittaessa muita yksilö- ja ryhmätestejä eri luokka-asteille (ELA)
 • uusien tehostetun ja erityisen tuen päätökset ja lomakkeet ajan tasalle ennen tilastointipäivää 20.9. Hojksista vastuussa oleva erityisopettaja tarkistaa erityisen tuen päätöksen päivämäärän ja päätöksen tekijän ajan tasalle (KAIKKI)
 • tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden palaverit alkavat (KAIKKI)
 • yksilökohtaisen oppilashuollon palaverit (KAIKKI)
 • vanhempainilta (KAIKKI)
 • OHR (ELA)

lokakuu

 • oppimissuunnitelmien ja hojksien päivitykset viimeistään viikolla 42 (KAIKKI)
 • osa-aikaisen erityisopetuksen 1. neljänneksen loppukirjaukset viikko 42 (ELA)
 • syysloman jälkeen alakoulun ja yläkoulun yhteistyöpalaveri syksyllä yläkoulunsa aloittaneista (ELA, PROeo)
 • OHR (ELA)

marraskuu

 • OHR (ELA)

joulukuu

 • arviointi (POOeo, PRKeo)
 • oppilaiden osa-aikaisen erityisopetuksen 2. neljänneksen loppukirjaukset ennen joululomaa (ELA)
 • OHR (ELA)

tammikuu

 • 1. lk:n oppilaiden kirjoittamisen ryhmätestaus (ELA)
 • esikoululuokkien testaukset LUKIMAT-matematiikan testillä, tammi-helmikuu (ELA)
 • HOJKS arviointikeskustelu ja tarkistus, tammi-helmikuu (PRKeo)
 • OHR (ELA)

helmikuu

 • oppilaiden osa-aikaisen erityisopetuksen 3. neljänneksen loppukirjaukset ennen talvilomaa (ELA)
 • OHR (ELA)

maaliskuu

 • tuleviin esikoululaisiin tutustuminen ja heitä koskevien tietojen vastaanotto (ELA, tarvittaessa PROeo)
 • koulutulokkaisiin tutustuminen esikouluryhmissä ja heitä koskevien tietojen vastaanotto moniammatillisessa kokoonpanossa (ELA, PROeo)
 • yläkouluun siirtyvien oppilaiden siirtopalaveri luokkatasolla (ELA, PROeo)
 • tulevien esikoululaisten, koulutulokkaiden ja yläkouluun siirtyvien oppilaiden yksilökohtaiset siirtopalaverit alkavat (KAIKKI, joita koskee)
 • muihin kouluihin siirtyvien 4.-luokkaisten siirtopalaverit tarvittaessa
 • ALLU-testit alkavat (ELA)
 • tehostetun tuen ja erityisen tuen oppilaiden palaverit (ELA, PROeo)
 • yksilökohtaisen oppilashuollon palaverit (KAIKKI)
 • 2. ja 6. lk:n erityisen tuen oppilaiden erityisen tuen tarkistus (KAIKKI)
 • osa-aikaisten pienryhmien kokoonpanon ja resurssien suunnittelu seuraavalle lukuvuodelle (ELA, PROeo ja rehtori)
 • OHR (ELA)

huhtikuu

 • tulevien esikoululaisten, koulutulokkaiden ja yläkouluun siirtyvien oppilaiden yksilökohtaiset siirtopalaverit jatkuvat (ELA, PROeo) 
 • tehostetun tuen ja erityisen tuen oppilaiden palaverit (ELA, PROeo)
 • yksilökohtaisen oppilashuollon palaverit (KAIKKI)
 • 2. ja 6. lk:n erityisen tuen oppilaiden erityisen tuen tarkistus (KAIKKI)
 • OHR (ELA)

toukokuu

 • tehostetun tuen ja erityisen tuen oppilaiden palaverit (KAIKKI)
 • yksilökohtaisen oppilashuollon palaverit (KAIKKI)
 • 1. lk:n oppilaiden kirjoittamisen ryhmätestaus (ELA)
 • oppilaiden osa-aikaisen erityisopetuksen 4. neljänneksen loppukirjaukset ennen kesälomaa(ELA)
 • 2. ja 6. lk:n erityisen tuen oppilaiden erityisen tuen tarkistus (KAIKKI)
 • OHR (ELA)