Piipsjärven koulua ei muuteta päiväkodiksi

Piipsjärven koulua ei muuteta päiväkodiksi

 

Oulaisten sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan 5.6.2024 § 56 Piipsjärven koulun muuttamista päiväkodiksi. Lisäselvityksinä oli tarkasteltu eri reunaehtoja Piipsjärven koulun muuttamisessa päiväkodiksi ja tehty Webropol-kysely nykyisten päiväkotilasten huoltajille. Vastauksia antoi 143 huoltajaa.

 

Kyselyn perusteella 32 (22,4 %) vastaajalle Piipsjärven päiväkoti olisi mieluinen päiväkoti. Tarpeelliseksi Piipsjärven päiväkodin koki 55 (38,5 %) vastaajista. Jos päiväkoti olisi esimerkiksi luonto- ja liikuntapainotteinen, niin silloin Piipsjärven päiväkodin koki houkuttelevaksi päiväkodiksi 56 (39,2 %) vastaajista.

 

Esittelijänä toimineen sivistysjohtaja Ari Sarpolan päätösehdotus oli, että lautakunta näkee tarpeelliseksi Piipsjärven koulun muuttamisen Piipsjärven päiväkodiksi. Sami Oja teki ehdotuksen, että Piipsjärven koulua ei muuteta Piipsjärven päiväkodiksi. Sirpa Järvelä, Jonne Haapala ja Jarkko Ollila kannattivat esitystä. Sivistysjohtajan esityksen lisäksi oli tehty kannatettu vastaesitys, joten asiasta oli äänestettävä. 

 

Sivistyslautakunta hyväksyi äänestyksen jälkeen äänin 2–7, että Piipsjärven koulua ei muuteta päiväkodiksi. Esittelijä Ari Sarpola jätti eriävän mielipiteen.

 

Pöytäkirjan kokonaisuudessaan ja liitteenä olevan eriävän mielipiteen löydät täältä!