Ilmoitus maankäyttö- ja rakennusasetuksen 86 §:n mukaisesta laajemmasta kuulemisesta koskien rakennuslupahakemuksia 25 tuulivoimalan rakentamiseksi Karahkan alueelle