Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Yksityisen hoidon tuen kuntalisää maksetaan yksityisessä perhepäivähoidossa tai ryhmäperhehoidossa olevasta lapsesta. Kuntalisän edellytyksenä on, että Kela maksaa perheelle yksityisen hoidon tukea.

Varhaiskasvastus-aika kuukaudessa Alle 3-vuotias Yli 3-vuotias
enintään 86h/kk 111€ 80€
Yli 86h-150h/kk 197€ 142€
Yli 150h/kk 259€ 187€

 

Kuntalisän suuruus ei voi olla suurempi kuin yksityisen palveluntuottajan määrittämän hoitokuukauden hinnan ja Kelan maksaman yksityisen hoidon tuen välinen erotus. Hoitokuukauden hinnan määrittää yksityisen palvelun tuottaja. Kuntalisän suuruus määräytyy aikaperusteisesti.

Hoitovaihtoehdot yksityisenä varhaiskasvatuspalveluna

  • lapsi/lapset hoidetaan yksityisessä perhepäivähoidossa hoitajan kotona
  • lapsi/lapset hoidetaan yksityisessä päiväkodissa tai ryhmäperhepäivähoitokodissa
  • perhe palkkaa hoitajan kotiin

Työsuhteessa olevalta hoitajalta edellytetään

  • yksityisen hoitajan/hoitopaikan tulee olla kunnan hyväksymä
  • hoitaja on täysi-ikäinen (18 vuotta)
  • perhepäivähoitajan tai muuta sosiaalialan ammatillista koulutusta ja soveltuvuutta alalle tai
  • vähintään vuoden työkokemusta lastenhoitotyöstä, josta esitettävä työtodistukset ja soveltuvuutta alalle
  • kun perhe palkkaa lasten kotiin hoitajan enintään toimikaudeksi, hoitajan koulutus- ja työkokemusvaatimuksesta voidaan poiketa, jos perhe työnantajana on hyväksynyt hoitajan
  • päivähoidon tuottaja ei voi olla saman perheen jäsen.

Varhaiskasvatuslain 28 §:n mukaan yksityisen päivähoidontuottajan, joka korvausta vasten harjoittaa päivähoitotoimintaa, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista lasten päivähoidosta vastaavalle toimielimelle (28.12.2012/909).

Hakemuslomakkeita saa varhaiskasvatustoimistolta tai nettisivuiltamme.

Kelan tuet löytyvät Kelan kotisivuilta.

Lisätietoja:
Varhaiskasvatuksen johtaja
Henna Nabb
p. 044 4793287
henna.nabb@oulainen.fi