Vireillä olevat kaavoitushankkeet

1. Oulas kaupunginosan korttelin 1 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos


(entisen linja-autoaseman ja hotellin tontti).
Asemakaavan muutosluonnos nähtävillä 15.2 - 28.2.2018 välisen ajan.

 oulas_sijainti.jpg

Asemakaavan muutosluonnos          

Asemakaavan selostus       

Havainnepiirustus               

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

Seurantalomake           

 

 

Keskustan osayleiskaavan päivitys

Oulaisten kaupunki ilmoittaa MRL 63 §:n perusteella Oulaisten keskustan osayleiskaavan tarkistuksen vireilletulosta.

 

Suunnittelualue on nykyinen keskustan osayleiskaava-alue, jonka pinta-ala on 2431 ha. Suunnittelualue kattaa Oulaisten kaupungin keskustan sekä sen välittömät lähialueet.

 

Yleiskaava laaditaan osittain MRL 72 §:n mukaisena sellaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää suoraan rakennuslupien myöntämisen perusteena.

 

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä Oulaisten kaupungin teknisessä keskuksessa ja kotisivulla (www.oulainen.fi) 1.11 – 30.11.2018 välisen ajan. Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tulee toimittaa tekniselle lautakunnalle 30.11.2018  klo 15.00 mennessä osoitteella Oulaisten kaupunki, tekninen lautakunta, Lautatarhankatu 7 A,  86300 OULAINEN tai sähköpostitse osoitteeseen kaupunki@oulainen.fi.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Edellä mainittua osayleiskaavan tarkistusta koskeva tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään kaupungintalon valtuustosalissa tiistaina 13.11.2018 klo 17.00 – 19.00. Paikalla yleisötilaisuudessa on mm. kaavan laatija arkkitehti SAFA Arja Sippola FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä sekä Oulaisten kaupungin edustajat. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

     

 

 

 

Yhteystiedot:

Tekninen johtaja Markku Ketonen
p. 044 4793250

Kiinteistörekisterinhoitaja Kaija Mikkola
p. 044 4793264

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@oulainen.fi