Varhaiskasvatuksen palveluseteli

Yksityinen päiväkotihoito ja palveluseteli

Oulaisten kaupungissa on käytössä yksityisen päiväkotihoidon tulosidonnainen palveluseteli. Perhe ei voi saada palvelusetelin kanssa samanaikaisesti Kelan maksamaa lasten kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea. Perheen tulee irtisanoa Kelan maksama kotihoidon- tai yksityisen hoidon tuki, kun he siirtyvät palveluseteliasiakkaiksi.

Palveluseteli voidaan myöntää Oulaisten kaupungissa asuvalle, joka hakee varhaiskasvatusta Oulaistelaisesta yksityisestä päiväkodista. Päiväkotihoidon palvelusetelit ovat 

 • yli 150h/kk
 • 86-150h/kk
 • enintään 86h/kk

Palveluseteliä laskettaessa käytetään kunnallisia varhaiskasvatusmaksukriteereitä. Perheen omavastuu muodostuu lasketusta varhaiskasvatusmaksusta ja palveluntuottajan palvelusetelin kattohinnan ylittävästä osasta.

Palveluseteli on lapsikohtainen ja sulkee pois Kelan maksaman kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen sekä kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut.

Yksityinen varhaiskasvatus

PERHEPÄIVÄHOITO

Palvelusetelillä toimivia yksityisiä perhepäivähoitajia on myös saatavilla kunnallisten perhepäivähoitajien lisäksi. Yhteystiedot alla:

Henna Rahkola, p. 050 5556546

Asiakasmaksut samat kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Palvelusetelin hakeminen

Palveluseteliä haetaan täyttämällä varhaiskasvatushakemus ja toimittamalla se varhaiskasvatustoimistoon sen jälkeen, kun perhe on saanut varmistuksen saamastaan varhaiskasvatuspaikasta yksityisessä päiväkodissa. Jokaiselle lapselle täytetään oma palvelusetelihakemus.

 1. Hae varhaiskasvatuspaikkaa Oulaistelaisesta yksityisestä päiväkodista ja sovi hoidon aloitus.
   
 2. Hae palveluseteliä Oulaisten kaupungista. Täytä varhaiskasvatushakemus ja lähetä tulotiedot ja muut liitteet varhaiskasvatuksen palvelusihteerille joko sähköpostilla tai postitse osoitteeseen: Varhaiskasvatustoimisto, Lautatarhankatu 7 B, 86300 Oulainen.

  Palveluseteliä tulee hakea ennen hoidon aloittamista ja se myönnetään hoidon aloituspäivästä alkaen. Palveluseteliä ei myönnetä takautuvasti. Jokaisesta lapsesta tehdään oma palvelusetelihakemus.
   
 3. Lapsen hoito alkaa sovitusti yksityisessä päiväkodissa. Päiväkoti laskuttaa asiakasta omavastuuosuuden verran.

Asiakkaiden siirtyessä käyttämään palveluseteliä täytyy muistaa lopettaa Kelan maksamat tuet (kotihoidon- ja yksityisenhoidontuki).

Palvelusetelin omavastuun määräytyminen

Päiväkotihoidon palveluseteli perustuu Oulaisten sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tekemään päätökseen palvelusetelin kattohinnoista, palveluntuottajan hintaan ja kunnalliseen päivähoitomaksuun. Palveluseteli on tulosidonnainen ja se määrätään toistaiseksi.

Oulaisten yksityisten päiväkotien hinnat 1.8.2020 alkaen

Palvelusetelin omavastuun perii yksityinen päiväkoti. Asiakkaan omavastuuosuus lasketaan samojen tulorajojen mukaan kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Sisaralennus myönnetään perheille kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuasetuksen mukaan. Palvelusetelin määrittämiseksi perhe antaa hakemuksessa suostumuksen korkeimpaan maksuun tai toimittaa tuloselvityksen liitteineen Oulaisten varhaiskasvatuksen palvelusihteerille. Palvelusetelipäätös lähetetään tiedoksi huoltajille ja yksityiseen päiväkotiin.

Jos yksityisen päiväkodin hinta on sama kuin palvelusetelin arvo, niin asiakkaan omavastuu on sama kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Palvelusetelin arvo tarkistetaan, jos

 • perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10 %)
 • perhekoossa tapahtuu muutos, esim. huoltajuus muuttuu
 • perheeseen syntyy uusi jäsen tai joku lapsista täyttää 18 vuotta

Palvelusetelin irtisanominen

Kun varhaiskasvatuspaikka yksityiseen päiväkotiin irtisanotaan, tulee asiakkaan tehdä irtisanomisilmoitus myös kuntaan. Palvelusetelin maksaminen yksityiselle päiväkodille päättyy lapsen viimeiseen läsnäolopäivään. Kunnalle tehtävään irtisanomisilmoitukseen tulee siis laittaa irtisanomispäiväksi lapsen viimeinen läsnäolopäivä yksityisessä päiväkodissa. Yksityisillä päiväkodeilla on oikeus periä irtisanomisajanmaksut omien käytäntöjensä mukaan. Kunta ei kuitenkaan maksa irtisanomisajalta palveluseteliä, jos lapsi ei todellisuudessa ole hoitopaikalla läsnä.
Irtisanomisilmoituksen kuntaan voi tehdä sähköpostilla varhaiskasvatuksen palvelusihteerille.

Lisätietoja antavat varhaiskasvatuksen johtaja ja varhaiskasvatuksen palvelusihteeri.