Vaalit

Yleistä vaaleista

Oikeusministeriö vastaa vaalilainsäädännön valmistelusta sekä vaalijärjestelmän ja vaalitietojärjestelmän kehittämisestä. Vaalit -sivustolla on tietoa järjestettävistä vaaleista.

Määritelmä "yleiset vaalit" tarkoittaa, että vaaleissa äänioikeus on yleinen eli se on kaikilla säädetyt edellytykset täyttävillä henkilöillä eikä ainoastaan jollakin erikseen määrätyllä ryhmällä.

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

  • eduskuntavaalit joka neljäs vuosi,
  • kuntavaalit joka neljäs vuosi,
  • tasavallan presidentin vaali (presidentinvaali) joka kuudes vuosi ja
  • Euroopan parlamentin vaalit (europarlamenttivaalit) joka viides vuosi.

Vaalien lisäksi voidaan toimittaa myös yleiseen äänestysoikeuteen perustuvia

  • neuvoa-antavia valtiollisia kansanäänestyksiä ja
  • neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä.


********************************************************************************************

Vuoden 2019 europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019 klo 9.00–20.00. 

Vaalipäivän äänestyspaikat äänestysalueittain ovat seuraavat:

Äänestysalue                    Äänestyspaikka ja osoite

1. Keskusta                       Oulaisten lukio, Oulaistenkatu 54
2. Jauhinkangas               Jauhinkankaan koulu, Amiraalintie 40
3. Petäjäskoski                 Petäjäskosken koulu, Petäjäskoskentie 133
4. Rautioranta                   Piipsjärven koulu, Vanhatie 2
5. Honkaranta-Lehtopää   Lehtopään koulu, Pärekuja 7
6. Matkaniva-Mäyrä          Matkanivan koulu, Haapavedentie 800
7. Kasarminmäki               Koulutuskeskus JEDU, Oulaisten toimipiste, Oulaistenkatu 7

Äänestysalue mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa. Väestörekisterikeskus lähettää ilmoituskortin viimeistään 2.5.2019 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa.

Rautiorannan äänestysalueella on käytössä äänestäjän sähköinen tunnistautuminen. 

Yleinen ennakkoäänestys

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa on Oulaisten lukio, Oulaistenkatu 54.

Ennakkoäänestys toimitetaan Oulaisten lukiolla seuraavina aikoina:

15.-17.5.2019    klo 10.00 – 17.00
18.-19.5.2019    klo 12.00 – 16.00
20.-21.5.2019    klo 10.00 – 19.00

Laitoksissa toimitettavasta ennakkoäänestyksestä ilmoittaa vaalitoimikunta laitosten ilmoitustaululla.

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 14.5.2019 klo 16.00 mennessä Oulaisten kaupungin keskusvaalilautakunnalle seuraaviin puhelinnumeroihin: 0444793201, 0444793204, 0444793209 tai lähettämällä ilmoittautumislomakkeen osoitteeseen Oulaisten kaupungin keskusvaalilautakunta, Oulaistenkatu 12 86300 Oulainen, sähköpostiin kaupunki@oulainen.fi tai faxiin 08-473915. Lomaketta on saatavissa kaupungintalolta tai tästä linkistä.

Äänestäjän on tarvittaessa osoitettava henkilöllisyytensä. Henkilöllisyystodistus voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja. Lähimmältä poliisilaitokselta voi hakea maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten annettavan henkilökortin.


Oulaisissa 24.4.2019
OULAISTEN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

vaalit.jpg