Tukipaketti

Oulaisten kaupungin tukipaketti uudistuu

Oulaisten kaupungin tukipaketti on uudistuksen alla. Kaupunginhallitus päättää vuoden 2024 tukipaketin sisällöstä ja periaatteista lähiaikoina. Vuoden 2023 tukipaketin säännöt eivät ole enää voimassa. 

Tukipaketin uudistuneesta sisällöstä ja myöntämisen periaatteista tiedotetaan kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen. 

Vuotta 2023 koskevat tuet maksettiin hakemusten perusteella tammikuun lopussa edellyttäen, että hakuvaatimukset täyttyivät ja tukea hakenut/tuen kohteena olevat henkilöt ovat olleet henkikirjoitettuna Oulaisissa 31.12.2023.

________________________________________________________________________________________

Tukipaketti vuonna 2023

Oulaisten kaupunki maksaa tukea vuoden 2023 aikana ensimmäisen oman asunnon Oulaisista ostavalle, syntyneestä lapsesta sekä jokaisesta, muuttohetkellä alle 12-vuotiaasta, Oulaisiin muuttaneesta lapsesta.

Tuet ovat saajalleen veronalaista tuloa ja niistä peritään vero verokortin perusteella tai sen puuttuessa 60 %. Hakijan täytyy toimittaa tarvittavat liitteet sekä verokortti vuodelta 2023.

Tukien hakemisessa noudatetaan jatkuvaa hakua kuitenkin niin, että vuotta 2023 koskevat hakemukset palautetaan viimeistään 12.1.2024. Mainitut tuet maksetaan tämän hakemuksen perusteella vuoden 2024 tammikuun lopussa edellyttäen, että hakuvaatimukset täyttyvät ja tukea hakenut/tuen kohteena oleva henkilö on henkikirjoitettuna Oulaisissa 31.12.2023.


Edellä mainittujen tukien maksaminen tapahtuu seuraavien sääntöjen mukaan:

Ensimmäisen oman asunnon Oulaisista ostavalle maksettava tuki

Kaupunki myöntää 2.000 €:n avustuksen asunnon (omakoti-, rivitalo- tai kerrostaloasunto) hankkijalle tai rakentajalle, joka asunnon hankintavuoden lopussa (31.12.) on Oulaisissa kirjoilla ja asuu asunnossa, johon tukea on haettu. Sijoitusasunnon ostajalle tukea ei makseta. Tontin varaaminen/hankkiminen ei oikeuta tuen saantiin. Tukea voi hakea siltä vuodelta, jonka aikana asunto on otettu käyttöön.

Hakijan tulee vakuuttaa, että hankittu asunto on hakijalle ensimmäinen oma asunto Oulaisissa. Mikäli asunnon omistajia on useampia, tuki myönnetään vain yhdelle hakijalle.

Lapsiavustus syntyvästä lapsesta

Kaupunki maksaa kertakorvauksena 500 €:n lapsiavustuksen jokaisesta oulaistelaiseksi syntyneestä lapsesta, joka on syntymävuoden lopussa (31.12.) kirjoilla Oulaisissa. Lapsiavustus maksetaan lapsen vanhemman/vanhempien ilmoittamalle tilille.

Oulaisiin muuttavan lapsiperheen tuki

Kaupunki tukee Oulaisiin muuttavia lapsiperheitä maksamalla perheelle tukea jokaisesta perheen muuttohetkellä alle 12 -vuotiaasta lapsesta kertakorvauksena 500 €. Tuen maksamisen edellytyksenä on, että perhe on kirjoilla Oulaisissa muuttovuoden viimeisenä päivänä (31.12.). Tukea voi saada samaa lasta/lapsia kohden vain kerran/yhtenä vuotena.


Tukipakettihakemuksen (liitteenä) palautus

Hakemuksen voi palauttaa Oulaisten kaupungintalolle (os. Oulaistenkatu 12), lähettää sähköpostilla osoitteeseen kaupunki@oulainen.fi tai postitse os. Oulaisten kaupunki/Hallintokeskus, Oulaistenkatu 12 86300 Oulainen. 

Liitetiedostot