Rakentaminen

Sähköinen asiointipalvelu

Kaikki rakentamiseen liittyvät luvat voi hakea sähköisesti Lupapisteen kautta. Lupapisteeseen pääset kirjautumaan alla olevasta linkistä.

Ohjeita rakentajalle

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitset joko rakennus- tai toimenpideluvan. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Luvan myöntää rakennustarkastaja. Eräissä vähäisissä hankkeissa riittää ilmoitus rakennustarkastajalle.

Oulaisten kaupungin rakennusjärjestys 

Rakennusvalvonnan lupataksat

Ohje toimenpideilmoituksen tekemiseen

Ohje rakennuslupahakemuksen tekemiseen

Ohje toimenpidelupahakemuksen tekemiseen

Ohje purkamislupahakemuksen tai -ilmoituksen tekemiseen

Purkutyön opas

 Maisematyölupa

  • Yleinen käytäntö maisematyöluvissa on, että asiakas soittaa työpäällikkö Jari Mustoselle, p. 044 4793256 tai laittaa sähköpostia jari.mustonen@oulainen.fi. 
    Työpäällikkö käy arvioimassa työn laajuuden ja sen tarvitseeko toimenpide maisematyölupaa.

Lait ja asetukset

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Maankäyttö- ja rakennusasetus

Suomen rakentamismääräyskokoelma

Tekninen keskus
Lautatarhankatu 7 A
86300 Oulainen

Rakennusvalvonta ottaa käyttöön
sähköisen asiointipalvelun 1.1.2022.

Ohjaus, neuvonta ja päätökset

Rakennustarkastaja
Veijo Hemmilä
p. 044 4793231
veijo.hemmila@oulainen.fi

Kaavavalmistelija
Kaija Mikkola
p. 044 4793264
kaija.mikkola@oulainen.fi

Sijainnin merkitseminen ja sijaintikatselmus

Kartoittaja
Esko Korkiakoski
p. 044 4793261
esko.korkiakoski@oulainen.fi

Rakentajan opas 2019-2020