Rahkola-Hautakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Hautakangas Wind Oy (OX2 Finland Oy) suunnittelee tuulivoimapuistoa Oulaisten kaupungin eteläosaan. Suunnittelualueelle suunnitellaan enintään noin 40 tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on Oulaisissa enintään 300 metriä. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 6-10 megawattia (MW), jolloin kokonaisteho olisi arviolta noin 240─400 MW. Oulaisten kaupunki on hyväksynyt kaavoitussopimuksen laatimisen hankkeen osalta kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.05.2021 (§ 36).

Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena MRL:n 77a §:n mukaisesti. Hankkeelle toteutetaan YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely, joka tavoitteellisesti tulee etenemään rinnakkain kaavamenettelyn kanssa. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen hyväksyy Oulaisten kaupunginvaltuusto.

Suunnittelualue tarkentuu kaavoitusprosessin edetessä ja alueelle tehtyjen selvitysten tulosten perusteella.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 22.8.2023 § 109 päättänyt asettaa Rahkola-Hautakankaan tuulivoima-alueen kaavaluonnoksen julkisesti nähtäville 31.8-9.10.2023 väliseksi ajaksi. Kaikki kaavaluonnokseen liittyvä aineisto on sähköisessä muodossa alla olevan linkin takana ja luettavissa nähtävillä olo aikana myös tulostettuna versiona kaupungin kirjastossa, os. Sahankatu 2 sekä teknisessä keskuksessa os. Lautatarhankatu 7 A.

Kaikki Rahkola-Hautakankaan tuulivoimapuistoon liittyvä ajantasainen aineisto:

https://www.skjkl.fi/Oulainen/Rahkola-Hautakangas/

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus kriteereineen (YVA) on julkisesti nähtävillä 10.8.2023-9.10.2023 välisen ajan osoitteessa: 

https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/rahkola-hautakankaan-tuulivoimahanke-haapavesi-oulainen

Kaavaluonnosta ja arviointiselostusta esitellään ja niistä voi keskustella yleisötilaisuudessa 4.9.2023 klo 17.00-19.00 Matkanivan koululla (Haapavedentie 800, 86510 Matkaniva) ja 11.9.2023 klo 17.00-19.00 Haapavesi-opistolla (Vanhatie 45, 86600 Haapavesi) Tilaisuuksiin on etäosallistumismahdollisuus (Teams-linkki yllä olevalla ymparisto.fi sivulla). Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja osallistumaan tapahtumiin. Paikan päällä on kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen.

 

 

Oulaisten kaupunki
Tekninen johtaja Kyösti Rajaniemi
044 4793250
kyosti.rajaniemi@oulainen.fi 

Kaavoitusinsinööri Sanna Vähäkangas
044 4793264
sanna.vahakangas@oulainen.fi


Kaavoituksesta vastaava konsultti:

FCG Finnish Consulting Group Oy
Arkkitehti
Tuomo Järvinen 
Puistokatu 2 A, 40100 Jyväskylä
puh. +358 40 753 1524
tuomo.jarvinen@fcg.fi

Hankevastaava:

Hautakangas Wind Oy
OX2 Finland Oy 
Lapinlahdenkatu 1 C
00180 Helsinki
www.ox2.com/fi/

Projektipäällikkö Heli Harjula
puh: +358 40 66 82 304
heli.harjula@ox2.com

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteysviranomainen: 

Timo Leikas
Ympäristöasiantuntija
timo.leikas@ely-keskus.fi
puh: 0295 038 135, vaihde 0295 038 000

Luonto ja alueidenkäyttö -yksikkö
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 Oulu