Nuorisopalvelut

Oulaisten nuorisopalvelut sijaitsevat osoitteessa Lautatarhankatu 7 B.

Toimistolla palvelee liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Sanna Mäyrä, p. 044 4793272, sanna.mayra@oulainen.fi

Nuoriso-ohjaaja Samuli Tikkasen löydät Nuorisotila Nuoppikselta tai ti-ke toimistolta. Samuli tekee töitä myös yläkoululla tiistaisin. Jelppiverkon työntekijät palvelevat nuorisotila Nuoppiksella tai toimistolla.

Ohjaajaresurssia saamme lisää syyskuussa 2018, jolloin sosiaalisen vahvistamisen ohjaajana aloittaa Mari Murto. Mari toimii myös Jelppiverkon koordinaattorina.

Nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia parantaa Oulaisten Nuorisovaltuusto. Lisäksi voit vaikuttaa nuorten ja paikkakunnan asioihin nuortenideat.fi.

Nuorisopalvelut kuuluvat sivistys- ja hyvinvointilautakunnan hallintoon.

Liikunta-nuoriso- ja kulttuuripalveluiden avustussääntö päivitetty, kts. liite alta!

Lapsille ja nuorille suunnatut kerhot, säännölliset harjoitukset ja kurssit 2018 - 2019, kts. liite alta!


Nuorisopalveluiden tavoitteena on:

1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa;

2) tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista;

3) tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;

4) edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista; sekä

5) parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat:

1) yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys;

2) kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen;

3) monialainen yhteistyö

Nuorisopalvelut

os. Lautatarhankatu 7 B, 86300 Oulainen

Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Sanna Mäyrä
p. 044 4793272, sanna.mayra@oulainen.fi

Nuoriso-ohjaaja Samuli Tikkanen
p. 044 4793273, samuli.tikkanen@oulainen.fi

Sosiaalisen vahvistamisen ohjaaja/Jelppiverkonkoordinaattori

Mari Murto p. 044 4793 260, mari.murto@jelppiverkko.fi

Etsivä nuorisotyöntekijä Minna Rautioaho

p. 044 4793 275, minna.rautioaho@jelppiverkko.fi

Yksilövalmentaja Katja Lapinkangas

p. 044 4793 270, katja.lapinkangas@jelppiverkko.fi

Työhönvalmentaja Esko Koski

p. 044 4793 889, esko.koski@jelppiverkko.fi

Nuorisotiimi.jpg