Nähtävilläolo materiaali

Julkipanolistat

Rakennustarkastajan päätökset löytyvät Kuulutukset-sivulta. 

 

Nähtävilläolo materiaali

Maaselänkankaan tuulivoimahankkeeseen liittyvä nähtävillä oleva rakennuslupahakemus liitteineen.

Kuulutus, laaja kuuleminen

Osayleiskaava

Rakennuslupahakemus WTG 1

Asemapiirros WTG 1

Rakennuslupahakemus WTG 3

Asemapiirros WTG 3

Rakennuslupahakemus WTG 4

Asemapiirros WTG 4

Rakennuslupahakemus WTG 5

Asemapiirros WTG 5

Julkisivupiirros

Ympäristösihteerin lausunto ympäristöluvan tarpeesta

Välkeselvitys

Melukartta

Lentoestelausuntokirje liitteineen, jatkopyyntö, lausunto 1-3,  lausunto 4-8, lausunto 2017

Puolustusvoimien pääesikunnan lausunto

 

 

Karahkan tuulivoimahankkeeseen liittyvät rakennuslupahakemukset liitteineen.

 

Kuulutus. laaja kuuleminen

Lupahakemus KAR01              Asemapiirros KAR01

Lupahakemus KAR02              Asemapiirros KAR02

Lupahakemus KAR03              Asemapiirros KAR03

Lupahakemus KAR04              Asemapiirros KAR04

Lupahakemus KAR05              Asemapiirros KAR05

Lupahakemus KAR06              Asemapiirros KAR06

Lupahakemus KAR07              Asemapiirros KAR07

Lupahakemus KAR08              Asemapiirros KAR08

Lupahakemus KAR09              Asemapiirros KAR09

Lupahakemus KAR10              Asemapiirros KAR10

Lupahakemus KAR11              Asemapiirros KAR11

Lupahakemus KAR13             Asemapiirros KAR13

Lupahakemus KAR14             Asemapiirros KAR14

Lupahakemus KAR15             Asemapiirros KAR15

Lupahakemus KAR16             Asemapiirros KAR16

Lupahakemus KAR17             Asemapiirros KAR17

Lupahakemus KAR18             Asemapiirros KAR18

Lupahakemus KAR19             Asemapiirros KAR19

Lupahakemus KAR20             Asemapiirros KAR20

Lupahakemus KAR21             Asemapiirros KAR21

Lupahakemus KAR22             Asemapiirros KAR22

Lupahakemus KAR23             Asemapiirros KAR23

Lupahakemus KAR24             Asemapiirros KAR24

Lupahakemus KAR25             Asemapiirros KAR25

Lupahakemus KAR26             Asemapiirros KAR26

Julkisivu

Esisuunnitelma 1:10 000

Esisuunnitelma asemapiirustus tulotie

Esisuunnitelma asemapiirustus länsi

Esisunnnitelma asemapiirustus itä

 

Yleiskaava liitteineen:

Koko alueen yleiskaavakartta

Voimassa oleva yleiskaavakartta (valituksen alainen osa rajattu)

Yleiskaavaselostus

Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet

Melu- ja varjostusmallinnukset

Argeologinen invenstointi

Selvitys näkyvyysantureiden hyödyntämisestä Karahkan tuulipuisto-hankkeessa

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä

Muutokset kaavaluonnoksen jälkeen

 

Lausunnot:

Lausunto perustelllun päätelmän ajantasaisuudesta

Lentoestelausunto

Pääesikunnan lausunto