Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Lukuvuonna 2024-2025 koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan järjestetään Juho Oksan ja Jauhinkankaan kouluilla. Hakuaika on ollut maalis-huhtikuussa.  Hakemuksia käsitellään parhaillaan ja päätökset pyritään tekemään ja toimittamaan hakijoille ennen juhannusta.

Hakukaavake koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan löytyy kaupungin kotisivuilta Lomakkeet välilehdeltä.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaille sekä 
muiden vuosiluokkien erityisen tuen oppilaille. Etusija annetaan 1. luokan oppilaille.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään niillä kouluilla, joilla viikoittain säännöllisesti toimintaan osallistuvia oppilaita on vähintään kahdeksan.

Aamupäivätoimintaa järjestetään pääsääntöisesti klo 7-10 välisenä aikana ja iltapäivätoimintaa klo 12-16 välisenä aikana.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 29.3.2023 päättänyt, että 1.8.2023 alkaen

  • aamupäivätoiminnan maksu on 40 €/kalenterikuukausi ja
    iltapäivätoimintamaksu on 80 €/kalenterikuukausi.

Kerhossa tarjotaan aamupäivällä ja iltapäivällä välipala.

Toimintamaksua ei peritä, jos oppilaan sairaus kestää koko kalenterikuukauden. 
Toimintamaksusta peritään puolet, 

  • jos oppilas osallistuu toimintaa enintään 10 päivänä kalenterikuukauden aikana tai
  • jos oppilas ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, eli aamupäivätoiminnassa 20 € ja iltapäivätoiminnassa 40 €.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintapaikka tulee irtisanoa kirjallisesti (esim. sähköpostilla tai Wilma-viestillä) ennen tarpeen päättymistä. Paikan irtisanomisilmoitus toimitetaan sivistystoimiston taloussihteerille. Maksuhyvitys alkaa irtisanomispäivästä alkaen, eikä maksuja hyvitetä takautuvasti.

Toimintamaksusta on mahdollista hakea harkinnanvaraista maksuvapautusta, jos perhe on hyvin pienituloinen. Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee käydä ilmi perheen koko ja tulot. Hakemuksen liitteeksi todistukset tuloista ja verotuksesta. Hakemus liitteineen toimitetaan sivistystoimistoon.

Vanhemmat vastaavat mahdollisesta oppilaan kuljetustarpeesta kerhoon ja kerhosta kotiin.

Lisätietoja p. 044 4793 243.

Toimintaan liittyvissä asioissa voitte olla suoraan yhteydessä koululle.

Toimintaan hakuaika on maalis-huhtikuussa. Hakemuslomake löytyy Lomakkeet välilehdeltä.