Kielet

 

Äidinkieli ja kirjallisuus
Pakolliset
AI1-6  
Syventävät
AI7 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen
Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitojaan ja niihin liittyviä tietojaan sekä kehittää kykyään ennakoida, mukauttaa ja arvioida viestintäänsä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
AI8 Kirjoittamistaitojen syventäminen
Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä, erityisesti asiatyylisiä laajoja aineistopohjaisia tekstejä.
AI9 Lukutaitojen syventäminen
Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee.
Lukiokohtaiset
AI10 Luova kirjoittaminen
Perehdytään kaunokirjallisten tekstien ilmaisukeinoihin, kirjoitetaan paljon erilaisia (kaunokirjallisia) tekstejä ja muokataan niitä, annetaan palautetta kirjoituksista, tutustutaan mahdollisuuteen harrastaa ja opiskella luovaa kirjoittamista

Englanti
Pakolliset
ENA1-6  
Syventävät
ENA7 Kestävä elämäntapa
Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta. Kurssien omien sisältöjen ohessa valmistaudutaan yo-kirjoituksiin.
ENA8 Viesti ja vaikuta puhuen
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia.
Lukiokohtaiset
wENA11
ENA9
Kuuntelukurssi
Itsenäisesti suoritettava kurssi. Harjoitellaan yo-kuuntelua varten. Materiaalina voi käyttää myös elokuvia.
wENA12
ENA9
Kirjoituskurssi
Itsenäisesti suoritettava kurssi. Harjoitellaan erilaisia tekstityyppejä monipuolisesti opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan.
wENA13
ENA10
Kansainvälisyyskurssi

Ruotsi
Pakolliset
RUB1-5  
Syventävät
RUB6 Viesti ja vaikuta puhuen
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia.
RUB7 Kestävä elämäntapa
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille sekä käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Yo-kirjoituksiin valmentava kurssi.
Lukiokohtaiset
RUB10 Abin tehokurssi kuullunymmärtämiseen ja kirjoittamiseen

Ranska tai saksa
RAB1
SAB1
Elämän tärkeitä asioita
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan opiskeltavan kielen osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi.
RAB2
SAB2
Monenlaista elämää
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa ja harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää.
RAB3
SAB3
Hyvinvointi ja huolenpito
Kurssilla harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista.
RAB4
SAB4
Kulttuuri ja mediat
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai ‑alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.
RAB5
SAB5
Opiskelu, työ ja tulevaisuus
Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen.
RAB6
SAB6
Yhteinen maapallomme
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan.
RAB7
SAB7
Kansainvälinen toiminta
Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen.
RAB8
SAB8
Viesti puhuen ja kirjoittaen
Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, ja harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa.